Ég és föld között – Ferenc pápával repült a Mária Rádió munkatársa

Micaci Cristian, a nagyváradi Római Katolikus Püspökség pasztorálasszisztense és sajtófelelőse különleges helyzetből élhette meg Ferenc pápa romániai látogatását és tudósíthatott az egyházfő vizitjéről, hiszen ott lehetett a pápai repülőn a Róma–Bukarest–Róma útvonalon, és a látogatás során is végigkísérhette a szentatyát Bukaresttől Csíksomlyóig, majd Jászvásáron keresztül Balázsfalváig. Rendhagyó élményeit osztotta meg az újságíró kollégákkal szerdán, a kolozsvári Római-Katolikus Teológia dísztermében tartott beszámolóján.

Annyi apró, de jelentős részlet maradt még mindig kibeszéletlen Ferenc pápa látogatása kapcsán, és olyan mély hatást váltott ki a szentatya erdélyi jelenléte hívőkben és nem hívőkben, katolikusokban és más felekezetekhez tartozókban egyaránt, hogy az esemény után egy hónappal is nagyszámú érdeklődő újságíró hallgatta végig Micaci Cristian különleges „úti” beszámolóját.    

Bodó Márta, a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő bizottság sajtófelelőse és egyben a Keresztény Szó havi- valamint a Vasárnap hetilapok főszerkesztője  üdvözlete után kezdetét vette a vetítettképes előadás, amelyből megtudhattuk, hogy a Mária Rádió munkatársa egy nagy lehetőségként és egyben kihívásként élte meg azt a három napot, amely alatt Ferenc pápával együtt tette meg az utat Rómától Csíksomlyóig, majd Jászvásárt és Balázsfalvát érintve a nagyszebeni reptérről vissza Rómáig.

Micaci Cristian elmesélte röviden, hogy egy ilyen pápai út hogyan is zajlik. Az újságírói jelentkezés  elfogadása egy hosszú és bonyolult akkreditációs folyamat, amelynek részeként engedélyeket kell kérni a Vatikáni Sajtóközponttól, dokumentumokat kell beküldeni, ellenőrzésen átesni. A folyamat végén a Szentszék dönt a helyi szervezőkkel együtt azokról a személyekről, akiknek jóváhagyják jelentkezését a pápai gépre. A nagyváradi egyházmegye sajtófelelőse arról is szót ejtett, hogy az akkreditációs folyamat lezárta után hathatós segítséget kapott a Vatican News magyar szerkesztőségének munkatársaitól annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjon felkészülni erre a rendkívül eseményre.

Micaci Cristian azt is elmondta, bár Ferenc pápával eddig személyesen, szemtől szemben nem találkozott, „ismerte” őt a Mária Rádióban zajló munkája következtében, ahol a pápai audienciák élő közvetítésekor magyarra fordítja a szentatya gondolatait. Több éven keresztül végigkövette ezeket a katekézissorozatokat, és egy picit beletekinthet a szentatya gondolatmenetébe, az ő gondolatvilágába.  

Azt sem hallgatta el az előadó, hogy a nyugati katolikus világ számára kissé szokatlan az a mindent és mindenkit elfogadó nézőpont, amely Ferenc pápát jellemzi, és amely valószínűleg abban a dél-amerikai környezetben fejlődhetett ki, ahonnan az egyházfő származik. Ettől függetlenül nagy élményt és izgalmat jelentett Micaci Cristian számára annak tudata, hogy személyesen is találkozhat a szentatyával.

Az előadó ismertette az apostoli látogatást végigkövető újságírók csoportját, amelynek mindig van egy állandó magja. Ennek tagjai többnyire a nagy hírügynökségeknek a munkatársai. A CNN-nek, az ABC Newsnak vagy a Catholic News Agencynek, illetve az olasz sajtó újságírói is mindig jelen vannak a pápai utazásokon. Ezen kívül pedig a meglátogatott országnak az újságírói közül is felvesznek néhányat, akik kérik az akkreditálást.

 „Ebben az esetben Romániából nyolcan voltuk, vagyis akik a romániai sajtót képviseltük. Heten világi médiumoktól, én pedig az Erdélyi Mária Rádió képviseletében. Ami a nemzetiségi elosztását jelenti az újságíróknak, jelen volt még a magyarországi RTL Klub stábja, úgyhogy összesen hárman voltunk magyarok ezen az úton. Én amúgy a Romániából érkezők közé voltam besorolva, mivel a szervezők nem tettek különbséget, hogy Romániából vannak román és magyar nemzetiségű újságírók is” – mesélte Micaci Cristian.

Hozzátette, hogy a repülőgépre való felszállást megelőzte egy alapos felkészítés: a vatikáni sajtóiroda munkatársai a romániai és a magyarországi újságírók számára külön is ismertették az apostoli utazásokkor megkövetelt normákat.  Ezen a felkészítőn értesült az erdélyi magyar katolikus sajtó képviselője arról, hogy a pápa már a felszállás után megszólítja az újságírókat, és ekkor lehetőség adódik arra, hogy röviden beszélgessen a szentatyával, illetve ajándékot adjon át.

Az újságíróknak már a pápa előtt  fel kellett szállniuk a gépre, az operatőrök előkészítették a kamerákat, kábeleket húztak végig a sorok között, hogy megfelelő hangot tudjanak rögzíteni. Mindenkinek megvolt a pontos helye, és csak ezeknek az elfoglalása után szállt fel a gépre maga a szentatya is, aki a szokásnak megfelelően minden utazása előtt röviden köszönti az olasz népet.  

Mindenkinek meghallgatta a mondanivalóját

Micaci  Cristian arra is kitért, hogy a pápával való találkozás a repülőgépen nem egy spontán történés volt. A két szektor ugyanis, ahol a pápa és ahol az újságírók tartózkodnak, el van különítve. A gép  első részében  a szentatya mellett ott vannak a közvetlen stábjának a tagjai, a testőrei, tehát a teljes vatikáni apparátus, amellyel a pápa utazni szokott; a repülőgép második felében pedig ott ülnek a különböző médiumok képviselői: újságírók, tévések, operatőrök, rádiósok, stb. Az utazás során a pápa hátrajön és köszönti azokat az újságírókat, akik vele utaznak.

„Úgy alakult a vele való találkozás, mint amilyennek valamennyien ismerjük őt. Nagyon közvetlen személyiség. Odajött hozzánk, és egyenként mindenkivel kezet fogott. Mindenkinek meghallgatta a mondanivalóját, és válaszolt attól függően, hogy ki mit mondott el neki. Éreztem, hogy mindenkinek a mondanivalójára odafigyel, és nem sablonos válaszokkal, hanem megfontolt, átgondolt mondanivalóval reagált mindegyik megszólításra. Sokan beteg gyerekeknek a fényképét nyújtották át neki, azzal a kéréssel, hogy imádkozzon értük a szentatya. Meg is lehetett őt ajándékozni, én a Felix Terra kötetet nyújtottam át. Én elmondtam, hogy ajándékba hoztam neki a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye örökségét megörökítő katalógust. Körülbelül ennyire jutott idő” – tudhattuk meg a nagyváradi egyházmegye sajtófelelősétől, aki hozzátette, hogy a szentatya érdeklődve lapozott bele az albumba, majd átadta a stábjának.

A pátriárka elutasította a szentatya közeledését

Micaci Cristian nemcsak a repülőgépen együtt töltött időről számolt be, hanem röviden kitért a látogatás fontosabb momentumaira is, illetve jellemezte azoknak az újságíróknak a munkáját, akik végigkísérték a szentatyát a romániai látogatás megállóin. Sokféle sajtós megközelítésnek lehetett tanúja – mesélte Micaci –, ugyanis az amerikai média képviselői végig Dracula grófról beszéltek Erdély kapcsán, de a német nyelvterületet lefedő újságírók számára sem volt teljesen világos az erdélyi helyzetkép.

Természetesen különbség volt a világi, közszolgálati vagy kereskedelmi médiumok és a katolikus sajtó hozzáállása között is – részletezte a nagyváradi egyházmegye sajtófelelőse –, aki az első, bukaresti nap eseményei közül a Dániel pátriárkával való találkozásnak egy bizonyos momentumára is felhívta a figyelmet. Az ortodox egyházfő többször hangsúlyozta, hogy a találkozást a Vatikán „szimbolikus”,  a Nemzet Megváltása-katedrális fölépítését támogató kétszázezer dolláros adománya miatt volt kénytelen elfogadni;  ezzel az egyáltalán nem alkalomhoz illő megjegyzésével – Micaci Cristian szerint –  az ortodox egyházi főméltóság gyakorlatilag elutasította a szentatya közeledését

Fent, ahol a köd mindent beborít

Szó esett továbbá a csíksomlyói látogatásról és miséről is, az újságírók értetlen csodálkozásáról, hogy miért kell úttalan utakon a csíksomlyói nyeregbe vinni a szentatyát. „A kollégák, amikor odaértünk Csíksomlyóra, értékelték a kegytemplom szépségét, de amikor mutattam nekik, hogy a hely, ahová valójában megyünk, az ott van fent, ahol a köd mindent beborít, hüledeztek. Eleredt az eső is, az egyik kisbusz beragadt a sárba, és a csendőröknek kellett kihúzniuk. A külföldi kollégák ilyet még sohasem láttak, ezért azt kérdezgették: miért kellett pont ide, az erdő közepébe, a vad természetbe hozni a pápát? Ahhoz vannak ugyanis szokva, hogy városok központjába viszik, a legszebb, legnagyobb terekre. Mikor azonban leszálltunk, és meglátták a tömeget, szembesülve azzal, hogy az emberek a kedvezőtlen időjárás ellenére is ott várnak már órák óta, akkor valószínűleg rádöbbentek arra, hogy az ott levőknek tényleg mindennél fontosabb az, hogy a pápával ott találkozzanak, azon a szent helyen, Csíksomlyón” – tért ki a sajtófelelős a csíksomlyói látogatáshoz kapcsolódó újságírói történetekre.

„Amikor beszélt és válaszolt, csak rám nézett”

Ha Csíksomlyón a múlt felé fordulás dominált, akkor a jászvásári találkozó a családoknak, a gyerekeknek, a jövőnek szólt, a balázsfalvi pedig egyértelműen a görög-katolikus egyház erősödését szolgálta – elemezte Micaci Cristian a pápa különböző helyszíneken történő beszédeit és szimbolikus gesztusait.

A  Nagyszebenből vissza,  Rómába tartó repülőgépen az újságíróknak alkalmuk nyílt részt venni egy rendkívüli sajtótájékoztatón, ahol a vatikáni sajtóirodával való egyeztetés nyomán a kiválasztott sajtóorgánumok képviselői föltehettek egy-egy kérdést. Ferenc pápa felvezetőjében fölhívta az újságírók figyelmét arra, hogy június 2-a a kommunikáció világnapja, és ebből az alkalomból fel is köszöntötte a vele repülő sajtós szakembereket.

„Azt is elmondta, hogy napjainkban a kommunikáció visszaesőben van, mert egy olyan korszakban élünk, amikor a kapcsolattartás felszínes, nincs mély, igazi párbeszéd. Ezért arra hívta meg az újságírókat, hogy legyenek az igazi kommunikációnak a tanúi, az elősegítői. Ez volt a bevezető üzenete Ferenc pápának, és utána következtek a kérdések” – folytatta beszámolóját Micaci Cristian, aki abban a szerencsés helyzetben volt, hogy föltehette az egyetlen magyar egyházi sajtóorgánumtól származó kérdést.

 „Mikor a kérdésemet feltettem, végig a szemembe nézett. Volt egy kis jegyzetem, amit felolvastam, és rápillantottam a Szentatyára; ilyenkor azt tapasztaltam, hogy végig figyelt. Az volt az érzésem, amikor válaszolt, hogy bármennyire is ott voltak a kamerák, a fényképezőgépek, a mobiltelefonok, és természetesen ő is tudta, hogy a válasza nemcsak annak szól, aki kérdezi őt, hanem az egész világnak, mégis, amikor beszélt és válaszolt, csak rám nézett. Olyan volt, mintha személyesen nekem  mondta volna” – részletezte a pillanat intenzivitását és rendkívüliségét a Mária Rádió munkatársa.

Micaci Cristian elmondta, arra kérte a pápát, hogy magyarázza meg a „Járjunk együtt!” mottót bővebben, válaszában pedig a szentatya arra buzdított, hogy az emberek fogadják el egymást olyannak, amilyenek és haladjanak tovább előre az úton. „A pápa ebben a meggyőződésében rendíthetetlen, komolyan gondolja álláspontját még akkor is, ha a látogatás során negatív jeleket is tapasztalt. Kérte, hogy keressük az egymás felé vezető utat és járjunk együtt ezen az úton. Úgyhogy én is ezt az üzenetet adom tovább” – foglalta össze a szentatya válaszának lényegét az előadó.

„Bella Transilvania”

Az erdélyi Mária Rádió tudósítója előadásának végén egy rövid videóbejátszásban mutatta meg azt a pillanatot, amely számára a legmeghatóbb momentuma volt a sajtótájékoztatónak: a kérdések után Ferenc pápa spontán módon elmondta az újságíróknak a Marosvásárhelyről Csíksomlyóra vezető útján szerzett benyomását, hogy még sosem látott ilyen szép vidéket, mint amely az erdélyi autóútján tárult elé. Teljesen lenyűgözte Erdély szépsége. „Bella Transilvania” – ismételte meg többször is a szentatya.

Kapcsolódók

Kimaradt?