Negatívan véleményezte a kormány a románellenességet büntető tervezeteket

Negatívan véleményezte a kormány azt a két törvénytervezetet, amely börtönbüntetéssel és a közügyektől való eltiltással sújtaná a "románelleneséget". Az egyik jogszabályt a Szociáldemokrata Párt (PSD), a másikat három ellenzéki párt terjesztett be a parlamentbe.

Mindkét tervezet lényege, hogy bűncselekményeknek minősítenék és gyűlöletkeltőnek, etnikai megkülönböztetésnek nyilvánítanák a „románellenes tetteket vagy magatartást”. A két PSD-s honatya, Șerban Nicolae és Titus Corlățean törvényjavaslata szerint egytől öt évig terjedő börtönbüntetést szabhatnának ki azokra, „akik nyilvánosan vagy más módon románellenes cselekedeteket követnek el vagy románellenes eszméket karolnak fel és hirdetnek”.

Ugyanakkor „románellenességnek” minősüln „a románok vagy a román nyelv elleni szóbeli, cselekedetbeli vagy gesztikulációs megnyilvánulás ”, illetve „a román világi és egyházi intézmények, az ország szuverenitását, területi integritását figyelmen kívül hagyó vagy megkérdőjelező” ideológiák és tettek. A tervezet három hónaptól három évig terjedő börtönt szabna ki a „románellenes jelképeket, zászlókat, jelvényeket, egyenruhákat, köszünéseket, szöveges vagy audió-vizuális üzeneteket” készítőkre, használókra, terjesztőkre.

A Nemzeti Liberális Pár (PNL), a Népi Mozgalom Pártja (PMP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) tervezete szintén három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetést és a közügyektől való eltiltást róna ki azokra, akik a fentiekhez hasonló módon „románellenességet” tanúsítanak.

A két tervezet véleményezése során a kormány arra a megállapításra jutott, hogy már létezik egy hatályos sürgősségi kormányrendelet, illetve törvény, amely tiltja a fasiszta, gárdista, rasszista és xenofób szervezetek megalakítását, az ilyen jelképek használatát, miként a háborús bűnökért vagy emberiesség elleni cselekedekért elítélt személyek kultuszát, és bütetik a rasszizmust.

A kormány szerint az érvényben lévő, a gyűlölekeltés elleni romániai törvények összhangban állnak az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács és az Európai Unió ajánlásaival, és több más jogszabályt is felsorolnak, amelyek az etnikai, faji, vallási szexuális beállítottság vagy valamilyen szerzett vagy veleszületett betegség alapján történő megkülönböztetést büntetik, ezért a kabinet nem javasolja elfogadásra a két törvénytervezetet.

Kapcsolódók

Kimaradt?