banner_phBMMWg3_970x250_Mol_HU.jpg
banner_6stHcYKY_300x250_Mol_HU.jpg

Kovács Irén államtitkár: a miniszter kész tények elé állított a románnyelv-oktatási rendelettel

Valentin Popa miniszter a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság tudtával, de beleegyezése nélkül, sőt határozott ellenkezése ellenére fogadta el a román nyelv oktatásáról hozott vitatott rendeletét, amely miatt Erdély-szerte tiltakozással kezdődött a tanév. Kovács Irén Erzsébet államtitkárral beszélgettünk.

Az elmúlt napokban felháborodáshullámot váltott ki az a kormányrendeletet, amely bevezeti, hogy a kisebbségekhez tartozó diákoknak az elemi osztályokban szaktanár oktassa a román nyelvet. A magyar közvélemény felelőst keresett, elsősorban a magyar tisztségviselő által vezetett kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság háza táján, ami bizonyos szinten érthető. Milyen szerepe volt az államtitkárságnak ennek a kormányrendeletnek az előkészítésében?

A helyzet szerintem elkeserítő. A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet egyetért az RMDSZ-szel, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, illetve a magyar pedagógusok és szülők véleményével, hogy a rendeletben található, a románórák tanítására vonatkozó cikkely a jelenlegi formájában elfogadhatatlan, alkalmazhatatlan, átgondolatlan és szakmaiatlan. Meglátásunk szerint nagyon jó szakembereink vannak, felkészült tanítók, akiknek a román nyelvtudását nem lehet kétségbe vonni. A legtöbben felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Másrészt a román szaktanárokat nem képezték ki arra, hogy elemi osztályokban tanítsanak, nem ismerik a módszertant, amit a tanítók elsajátítottak. Nem értem, hogy fogja egy román nyelv és irodalom tanár megtanítani az abécét. Harmadrészt, mivel ezt a döntést semmiféle konzultáció vagy tanulmány nem előzte meg, feltevődik a kérdés, hogy hogyan fog ez hatni a gyermekek érzelmi világára, tanulási teljesítményére és nem utolsó sorban a román nyelvtudására.

Ezeket az érveket elmondta Valentin Popa tanügyminiszternek is?

Több ízben is.

A rendelet elfogadása előtt vagy utána?

Előtte is, utána is. Szakmai érveket hoztunk arra, hogy a román nyelv tanítására vonatkozó cikkely ebben a formájában elfogadhatatlan. Meg szeretném jegyezni, és ez nagyon fontos, hogy semmilyen konzultáció nem előzte meg ezt a döntést, kész tények elé állítottak.

Elnézést, de az előbb éppen azt mondta, hogy a rendelet elfogadása előtt is beszélt a miniszterrel a kérdésről.

Egyszerűen megjelent ez a paragrafus, és a miniszter úr kijelentette, hogy az úgy marad, ahogy van.

Ez valóban nem tűnik konzultációnak.

A kormány augusztus 31-én hatályba lépett 2018/9-es rendelete kiegészíti a 2011/1-es tanügyi törvény 263. cikkét egy új bekezdéssel. Eszerint „az elemi oktatásban, azokban az osztályokban, ahol az oktatási nyelv valamelyik nemzeti kisebbség nyelve, a tantervben megállapított román nyelv és irodalom órákat felsőfokú szakképesítéssel rendelkező tanárok tartják”.

A rendelet több más kérdésről is rendelkezik – például a kisebbségi tanárképző központ működéséről –, viszont ezzel a paragrafussal nem értettünk egyet az első perctől.

Volt valamilyen iratváltás is ebben a témában az államtitkárság és a miniszteri kabinet között?

Nem, de személyesen a miniszter úrnak mondtam el, hogy nem értek egyet a döntéssel. Utólag az RMDSZ kérte, hogy vonja vissza a románoktatásra vonatkozó cikkelyt, de ezt ismételten elutasította a miniszter úr.

Van valamilyen sejtése arra vonatkozóan, hogy miért ragaszkodik Valentin Popa ehhez a rendelkezéshez?

Igen. A nyár folyamán nagyon sokan bírálták a minisztériumot és őt személyesen, hogy az országos vizsgákon gyengén szerepeltek a magyar diákok román nyelv és irodalomból, hogy a magyar diákoknak hiányos a román nyelvtudása, és a román nyelv oktatását is kifogásolták. Számos beadvány érkezett a miniszteri kabinetbe ezekkel kapcsolatban, és fel is jelentették az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál.

Tehát a romántanítás megváltoztatása úgy tekinthető, mint egyfajta bosszú Valentin Popa részéről?

Ezek együttesen váltották ki a miniszter úr válaszlépését.

A tárca kiadott egy körlevelet arról, hogy miképpen képzeli ennek az egymondatos rendelkezésnek a végrehajtását. Sokan úgy értelmezték, hogy magyar tanító egyáltalán nem taníthat ezentúl román nyelvet. Látta ezt a körlevelet?

Láttam, igen.

Láttamozta is?

Egyáltalán nem! Nem konzultáltak velem, amikor azt kiadták.

Említette, hogy nem készült hatástanulmány a rendelet elfogadása előtt. Van a minisztériumnak bármiféle adata arról, hogy hány iskolában, hogyan lehet végrehajtani ezt a rendelkezést?

Jelen pillanatban ezt senki nem tudja megmondani. Ezért is remélem, hogy szakpolitikusainknak rövid időn belül sikerül módosítani vagy törölni az erre vonatkozó cikkelyt. Ez így nem maradhat.

A parlamentben?

Igen, a parlamentben.

Az adott helyzetben mennyire látja értelmét az ön által vezetett kisebbségügyi államtitkárságnak, ha egy ennyire fontos ügyben nem kérik ki véleményét, vagy ha elmondja, nem veszik figyelembe?

Az államtitkárság rengeteg téren eredményes. Megőriztük, sőt bővítettük a versenyeinket. A marosvásárhelyi római katolikus iskola létrehozása egy óriási siker. Nyolcvankét új tankönyv készült az I-IV. osztályos diákjaink számára, miután voltak olyan osztályaink, ahol teljesen hiányoztak a tankönyvek. Rendkívül sajnálom, és nagyon elkeserít, hogy mindez eltörpül egy ilyen rendelet miatt.

Kapcsolódók

Kimaradt?