Tájházak Napját tartanak Hargita megyében

Huszonöt tájház vesz részt a Tájházak Napján május 7-én, Hargita megyében.

A XII. Hargitai Megyenapok keretében a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Hargita Megye Tanácsa második alkalommal szervezi meg a Tájházak Napját, amelyet a Hargita megyei tájházakkal, néprajzi gyűjteményekkel való együttműködésben valósít meg.

A Tájházak Napjára május 7-én 9 és 19 óra között kerül sor. Ekkor a programhoz csatlakozó tájházak, néprajzi gyűjtemények kinyitják kapuikat a nagyközönség előtt. A tájházak felelősei szervezett formában bemutatják a helyi gyűjteményt az érdeklődőknek, majd ezt követően a tájházba ellátogató felnőttek és gyermekek kézműves tevékenységen vehetnek részt. A gyűjteményfelelősök további kulturális műsorral is színesítik a rendezvényt, így ezen a napon többek között könyvbemutatókra, kiállításmegnyitókra, színdarabokra, néptánc előadásokra, gasztronómiai bemutatókra kerül sor. 

Csík, Gyergyó, Gyimes, Kászon és Udvarhely vidékén összesen huszonöt helyszínen várják a látogatókat. Az érdeklődőknek változatos programot biztosít a csíkmadarasi Zsigmond Malom Fogadó, a csíkmenasági gyűjtemény, a csíkszentdomokosi gyűjtemény, a csíkszentmiklósi tájház, az énlaki tájház, a gyergyóremetei tájház, a gyimesközéploki Hagyományőrző Ház, a kápolnási tájház, a kászonújfalvi Szent Miklós Ház, a Kászoni Székely Tájmúzeum, a korondi tájház, a lövétei tájház, a Lövétebányai Iskolamúzeum, a szentegyházi Kismesterségek Múzeuma, a szentegyházi homoródmenti tájház, a máréfalvi tájház, a homoródszentmártoni Múlt Idők Háza, a nagygalambfalvi gyűjtemény, az oklándi gyűjtemény, a parajdi Sótörő Játszóház a bögözi Székelyruha-tár, a székelyszentléleki tájház, a székelyvarsági tájház, a tordátfalvi tájház és a zetelaki gyűjtemény.

A program célja felhívni a figyelmet a helyi értékekre és a lakosság körében népszerűsíteni a tájházakat, gyűjteményeket. Az ingyenes program lehetővé teszi, hogy minél több személy ellátogasson a tájházakba és maradandó élményben legyen része. A Tájházak Napja programban a Forrásközpont koordinátori szerepet vállal, és segíti a gyűjteményfelelősöket a programok megszervezésében.

A Tájházak Napján autóbuszos kirándulásra is sor kerül, az érdeklődők szervezett formában  látogathatnak el többek közt a szentléleki és korondi tájházakba, megtekinthetik a parajdi Sótörő Játszóházat és részt vehetnek a tordátfalvi tájház programjain. A kiránduláshoz előzetes bejelentkezés szükséges. Jelentkezni április 29-ig lehet a 0758 104724 telefonszámon.

Program – Tájházak Napja 2016. május 7.

Csíkmenasági gyűjtemény

10.00-16.00 Gyűjtemény bemutatása (Károly Veronika)

12.00-15.00 Kézműves foglalkozások: bútorfestés, szövés (Károly Veronika)

Csíkszentdomokosi gyűjtemény

09.00-19.00 Gyűjtemény bemutatása (Karda László)

Csíkszentmiklósi tájház

10.00-14.00 Tájház bemutatása (Lakatos István), varrás (Bereczki Andrea, Erős Judit, Kovács Zsuzsa, Lakatos Éva), fafaragás (Péter István)

Énlaki tájház

09.00-19.00 Tájház bemutatása (Kocs Veronika), cséplőgép bemutató, mesterségek műhelyének bemutatása, helyi varrásminták bemutatása és tanítása, kürtőskalács sütése kemencében

Gyergyóremetei tájház

10.00-16.00 Tájház bemutatása (Laczkó-Szentmiklódi Endre), kézműves foglalkozások: bútorfestés (Fazakas Mónika), hímzés (Bakos Zsófia, Nagygyörgy Erzsébet), a rendezvényen bemutatkoznak a gyergyószárhegyi és a gyergyóremetei varró-hímző körök

Gyimesközéploki Hagyományőrző Ház

10.00-12.00 Tájház bemutatása (Mihók György)

10.00-14.00 Hímzés, szövés, bundahímzés (Bodor Katalin, Bucuri Julianna, Mihók Gizella)

Homoródmenti tájház (Szentegyháza, Mihai Eminescu utca 2B)

09.00-15.00 Gyűjtemény bemutatása (Máthé István),

kézműves foglalkozások: gyöngyfűzés (Theil Emília), fonalgrafika (Mihály Kinga), fafaragás (Godra János), népi bútorfestés (Frandes Emília), tánctanítás (Opra Levente)

Kápolnási tájház

09.00-15.00 Tájház bemutatása (Bálint Irma), kézműves foglalkozás (Csender Zsuzsánna)

Kászonújfalvi Szent Miklós Ház

09.00-19.00 Gyűjtemény bemutatása (Lakatos Tamás)

Kászoni Székely Tájmúzeum

09.00-19.00 Tájház bemutatása (Vizi Veronika)

12.00-14.00 szövés, varrás (Balázs Teréz, Balázsi Ilona, Vizi Julianna), zsindelykészítés, faragás (Lakatos Sándor, Mihálcz József, Mihálcz Tamás, Mihálcz Zoltán)

Kismesterségek múzeuma (Szentegyháza, Mihai Eminescu utca 2B)

09.00-15.00 Gyűjtemény bemutatása (Máthé István)

Korondi tájház

10.30-11.30 Tájház bemutatása (Ambrus Judit), könyvbemutató - Ambrus Lajos: Vezérek és atyafiak. A Székelyföld mondákban és legendákban

15.00 Virágozás (Józsa János, Pál Rozália)

17.00 Mesedélután (Bertalan Mária,Tófalvi Rozália)

Lövétei tájház

09.00-12.00 Lepénysütés

12.00-15.00 Babakészítés (Fazakas Ágnes)

15.00-19.00 Népi gyermekjáték készítés (Márton Gáspár)

Lövétebányai Iskolamúzeum (Lövétebánya, Fő út)

09.00-15.00 Gyűjtemény bemutatása (Mihály Szilárd)

Máréfalvi tájház

09.00-17.00 Kézműves foglalkozások: fafaragás (Nagy Levente), bútorfestés (Csathó Kunigunda), ostorfonás (Deák Huba); lepénykóstolás (Ilonka Róza)

Múlt Idők Háza (Homoródszentmárton-Bükkfalva)

09.00-19.00 Szekérkerék készítésének bemutatása, szövés és fonás bemutatása

Nagygalambfalvi gyűjtemény

09.00-16.00 Gyűjtemény bemutatása, feliratos falvédők gyűjtése (Szabó Ilma) 

11.00-12.00 Bemutató a kopjafákról (Derzsi Pál)

14.00-15.00 Előadás: A székelység rövid története (Szabó Attila Árpád)

Oklándi gyűjtemény

10.00-17.00 Gyűjtemény bemutatása, bútorfestés (Kelemen Éva)

12.00 Műemléktemplom látogatása

Sótörő Játszóház (Parajd)

10.00-17.00 Gyűjtemény bemutatása, bútorfestés (Tövissi Zsolt)

10.00 Kenyérsütés (Herczeg Erzsébet)

11.00 Népzene (Ilyés Károly)

13.00 Fánksütés (Józsi Márta)

Székely népviseleti kiállítás – Székelyruha tár (Bögöz)

09.00-19.00 Kiállítás bemutatása

10.00 Megnyitó ünnepség

10.30 Népdalokat énekel Botorók Anikó

11.00 Kóstoló

12.00 Népi gyermekjátékok (Botorók Anikó), mesterségbemutatók (seprűkötés, csuhéfonás, hímzés)

Székelyszentléleki tájház

09.00-19.00 Gyűjtemény bemutatása (Balázsi Dénes)

09.30 Nyikómenti népviselet bemutató

Székelyvarsági tájház

10.00-11.00 Tájház bemutatása (Tamás Lenke)

11.00-12.00 A kender termesztése és feldolgozása Székelyvarságon (előadó: Tamás Lenke, meghívottak: Józsa Margit, Kovács Anna, Tőkés Erzsébet)

12.00-13.00 Ismerkedés a gyűjtemény tárgyaival

13.00-14.00 A csergeványoló megtekintése (Pál Erzsébet)

Tordátfalvi tájház

09.30-10.00 Tájház bemutatása (Pop Anna)

10.00-13.00 Kézműves foglalkozások: laposkötő szövés (Pop Andrea, Karda Emese), horgolás (Barabás Lilla, Köblösi Júlia), laskasirítés, sütés (Molnár Anna, Tamás Lenke), agyagozás (Boda Csilla, Deák Edit), kosárfonás (Ráduly János), bogozás (Király Beáta)

13.00-14.00 A három selyp leány - mesefeldolgozás (siménfalvi IV. osztályos diákok), Néptáncelőadás, irodalmi összeállítás (IV. osztályos diákok), Népdalok (Szász Zsanett, Pálfi Anita), Kányádi Sándor összeállítás (Pop Andrea, Bözödi Margit, Molnár Tímea, Fodor Orsolya), Népdal (Pop Andrea). Felkészítő pedagógusok: Boda Csilla, Paniti Imola, Pop Anna)

14.00-15.00 Ebéd

15.00 Néptánc tanítás (Faluvégi Erzsébet)

Zetelaki gyűjtemény

09.00-19.00 Gyűjtemény bemutatása (Sándor Olga, Zetelaka 737 sz.)

Zsigmond Malom Fogadó (Csíkmadaras 629.)

09.00-19.00 Malom és házak bemutatása, néprajzi gyűjtemény bemutatása. Előzetes bejelentkezés: 0721 946434 (Gál Levente)

 

Kimaradt?