Kézműveseket képeztek Hargita megyében

Népi motívumok mai használatban címmel kézműveseknek szervezett képzést június és augusztus között a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Hargita Megye Tanácsa. A nyolcalkalmas, csütörtök délutánonként megtartott képzést Bartos Tünde bútorfestő vezette, és gyakorlott kézművesek vettek részt, akik közt találunk bútorfestőt, szövőt, hímzőt, csipkehorgolót és üvegfestőt.

Az első találkozónak a Forrásközpont adott otthont, ekkor Salló Szilárd, az intézmény munkatársa tartott előadást egy korábbi európai uniós finanszírozású projektről, amelynek révén hasonló képzés valósult meg. Ugyanekkor a kurzusvezető, Bartos Tünde osztotta meg a kurzussal kapcsolatos elképzeléseit.

A további találkozók helyszíne a székelyudvarhelyi Bartos Kézműves Műhely volt. Az első három alkalommal elméleti órákat tartottak, majd egy félnapos homoródmenti szakmai tanulmányutat követően a gyakorlati oktatásra helyezték a hangsúlyt. A tanulmányút azt a célt szolgálta, hogy a kézművesek a tájházakban, néprajzi gyűjteményekben megfigyelt tárgyak és templomok kazettás mennyezetének motívumait inspirációs forrásként tudják hasznosítani készülő kézműves termékeikhez. A gyakorlati képzés négy találkozási alkalmat jelentett, ennek során a kézműves műhelyben közös alkotómunkára is sor került.

A képzés eredményeként olyan termékek születtek, amelyek mintakincsükben továbbörökítik a székely népi motívumokat, és együttesen egy kisebb tér berendezésére hivatottak. Ezek között találunk használati tárgyakat, lakásdíszítő textíliákat és festett bútordarabokat. 2015 őszén a Forrásközpont munkatársai a kézművesekkel közösen kiállítást rendeznek az elkészült alkotások anyagából. A képzési program megszervezésének ötlete egy 2007 és 2009 között megvalósult európai uniós projektre, az INEXTEX-re vezethető vissza, amely szintén a népi motívumok mai használatára épült, és Romániában Hargita Megye Tanácsa, valamint a Csíki Székely Múzeum szervezésében valósult meg.

Kimaradt?