Magyar állami kitüntetések székelyföldi művészeknek

Székelyföld szellemi és lelki gazdagságának gyarapításáért magyar állami kitüntetéseket adott át Zsigmond Barna Pál főkonzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán a régió kulturális élete jeles képviselőinek.

Magyarország köztársasági elnöke nevében a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetéssel ismerte el Kovács Levente színházi rendező, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nyugalmazott professzorának több évtizedes rendezői és művészetoktatói tevékenységét. A kitüntetett háláját fejezte ki, hogy a magyar kormány számára a külhoni magyarok megmaradása mindig fontos szempont volt.

Id. Csíky Boldizsár, Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia nyugalmazott művészeti titkára és igazgatója részére zeneszerzői munkássága, életpályája elismeréseként a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. Csíky Boldizsár úgy vélte: azáltal, hogy a magyar nemzet kulturális színterén tevékenykedő személyiségek részesültek elismerésben, azt jelzi, hogy a magyar kormány értékeli munkájukat, és látja a kultúrában a magyarság megmaradásának egyik pillérét.

Szintén a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Szilágyi Zsolt zenei író, előadóművész, karnagy, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója, akinek  az erdélyi zenei és kulturális életben betöltött kiemelkedő szerepét, a sepsiszentgyörgyi zenetanárok Vox Humana kamarakórusának alapító tagjaként és vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenységét méltatták. A díj átvételét követően Szilágyi Zsolt köszöntőjét, súlyos betegsége miatt, gyermekkori barátja olvasta fel, amelyben hangsúlyozta, hogy bár fontos a tehetség, nem elegendő, ha nincs mellette gondviselés és támogatás.

Haszmann Pál Péter, nyugalmazott muzeológus a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át a magyar kultúra és hagyományok megőrzéséért folytatott tevékenysége, valamint a családja örökségéből az összmagyarságévá vált egyedi gyűjtemény felelősségtudattal történő gyarapításában végzett példaértékű munkája elismeréseként. A Haszmann múzeum vezetője kihangsúlyozta, az elismerés nem csak neki, de testvéreinek és egész közösségnek szól, amiért együttes erővel sikerült megóvniuk és gyarapítaniuk, megmutatniuk családjuk örökségét.

Kis Irén néprajzkutató, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kulturális felügyelője néprajzkutatói és sokoldalú közösségi munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adták át. Kis Irén tiszteletét és nagyrabecsülését tolmácsolta a jelenlegi magyar kormány fele, amiért segít magyar lenni Erdélyben is az óvodától az egyetemig, és amiért megvédelmezi azokat a magyarokat, akik külhonban élnek, de az anyaországhoz tartoznak.

Kimaradt?