Újabb nemzetiséget nyilváníthatnak őshonosnak Magyarországon

Hitelesítette az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében nemzetiség minden olyan - Magyarország területén legalább egy évszázada honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

Jelenleg 13, az állam által elismert nemzetiség van: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. 

A törvény szerint ha további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, akkor legalább ezer, magát ehhez a nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. Ennek első lépéseként a kezdeményezők benyújtják a honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezést az NVB-hez, amely azt formai szempontok alapján elbírálja. Az NVB pénteki ülésén egyhangú döntéssel hitelesítette az orosz honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést.

A vitában Patyi András, az NVB elnöke hangsúlyozta: nem a bizottság dolga eldönteni, hogy a népcsoport megfelel-e a törvényi feltételeknek. Mint mondta, a testület feladata az, hogy eldöntse, a kérdés megfelel-e az egyértelműség követelményének, nem ütközik-e tiltott tárgykörbe, illetve, hogy az Országgyűlés hatásköre-e, ezeknek a feltételeknek pedig megfelel a kérdés.  

Az NVB határozata ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához. A határozat jogerőre emelkedése után a kezdeményezőnek 120 nap alatt ezer támogató aláírást kell összegyűjtenie, ezek hitelességét a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi. Az NVB pénteken felhatalmazta a testület elnökét, hogy a népcsoporttá nyilvánításról kikérje a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) véleményét. 

Ha a kezdeményező összegyűjtötte a szükséges számú aláírást, akkor az NVB az MTA véleményével és az összegyűlt aláírások számával felterjeszti a kérelmet az Országgyűléshez, amely végül dönt a honos népcsoporttá nyilvánításról.

Kimaradt?