A kisebbségi oktatási jogok szavatolását kérik Ukrajnában a kárpátaljai magyarok

Közös levélben fordultak pénteken a kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak az ukrán állam vezetőihez, azt kérve, hogy a közoktatási törvény szeptemberben tervezett módosítása során messzemenően vegyék figyelembe a kisebbségek jogait, és továbbra is garantálják a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati, azon belül az anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait – írja az MTI.

A Petro Porosenko elnöknek, Volodimir Hrojszman miniszterelnöknek és Andrij Parubij parlamenti elnöknek címzett levél szerint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerülete aggodalommal figyeli az Ukrajnában zajló törvényalkotási folyamatot, mert a közoktatásról szóló törvény módosításánál olyan passzusok is bekerültek a Legfelsőbb Tanácshoz benyújtott, és ott bizottsági szinten támogatott javaslatok közé, amelyek nagymértékben szűkítenék a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait, ezen belül az anyanyelven történő oktatás jogát.

„A többi ukrajnai nemzeti kisebbséggel együtt számos alkalommal fordultunk a törvényalkotókhoz, az illetékes minisztériumhoz, azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy a benyújtott javaslatok megfogalmazásakor a szakmai és jogi szempontokat nem vették figyelembe” – emlékeztetnek a dokumentum aláírói.

„A kisebbségek jogainak védelmét, azok megőrzését – Ukrajna alkotmányán kívül – mindazon nemzetközi szerződések és kötelezettségvállalások garantálják, amelyeket parlamentünk Ukrajna fennállásának 26 esztendeje során hagyott jóvá" – mutatnak rá a levél küldői. „Éppen ezért tartjuk aggasztónak, hogy a tervezett törvényi módosítások szűkíteni kívánják, illetve bizonyos szinteken meg akarják szüntetni az anyanyelv használatát az oktatási intézményekben" – teszik hozzá.    

A kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak levelet jegyző vezetői szerint a tervezett törvényi módosítások ellentmondanak Ukrajna alkotmányának és Ukrajna emberi- és szabadságjogokra, azon belül a nemzetiségi kisebbségekre vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségvállalásainak is, és olyan lépésnek tekinthetők, amely mesterségesen kívánja felgyorsítani a kisebbségek asszimilációját – tájékoztat az MTI. 

Kapcsolódók

Kimaradt?