Kárpát-medencei közös stratégiát javasol Borbély László

A Kárpátok Európája elnevezésű konferencián vett részt Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke és Vincze Lóránt, az RMDSZ nemzetközi titkára ma, szeptember 4-én, a lengyelországi Krynicában.

Felszólalásában Borbély László a Kárpátok egyezményének fontosságát hangsúlyozta, amelyhez Románia 2006-ban csatlakozott, és amely a kárpáti régiók fenntartható fejlődéséhez, a térség értékeinek, az egyedi és különleges természeti és kulturális örökségnek a megőrzéséhez nélkülözhetetlen.

„A Kárpátok 43%-a Romániában található, tehát a helyi gazdaságok és közösségek erősítése érdekében élnünk kell a Kárpátok konvenció adta lehetőségekkel. Fontos, hogy a következő években eredményeket tudjunk felmutatni ezen régiók együttműködéséről, kivált, ami a magyar közösségeket illeti. Nekünk, romániai magyaroknak aktívak kell legyünk a konvención belül, hiszen ez az egyezmény több magyar közösséget is összeköt a Kárpát-medencén belül” – mondta el beszédében Borbély.

 Ezt követően néhány javaslatot is megfogalmazott, amelyeket a végső szavazáson el is fogadtak. Azt ajánlotta, hogy a Kárpátok Egyezményéhez tartozó minden egyes ország, a lengyelországi parlament mintájára, parlamenti szinten hozzon létre bizonyos albizottságokat, amelyek kifejezetten a Kárpátok konvenciójára koncentráljanak. Emellett azon, a Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel közösen tett javaslatukat is elfogadták, hogy alakuljon meg egy Intergroup az Európai Parlament mellett, amely a Konvenció célkitűzéseit erősíti és viszi előre, és amelyet az RMDSZ részéről a tervek szerint Winkler Gyula képvisel majd.

Elmondta, fontosnak tartja, hogy a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet a Kárpátok egyezményéhez tartozó Csehországgal, Magyarországgal, Lengyelországgal, Szerbiával, Szlovákiával és Ukrajnával együtt erősítsék a Kárpát-medencében, s a továbbiakban egyeztetni fognak arról, hogy ezen országok dolgozzanak ki egy olyan Kárpát-medencei stratégiát, amelyet az Európai Unió is elfogad. 

 

Kimaradt?