Turisztikai célponttá változtatná Margittát a város magyar alpolgármestere

Margitta az egyetlen olyan város Bihar megyében, ahol az RMDSZ-nek nem sikerült megtartania a polgármesteri tisztségét, miután a korábban több mandátumot végigvitt Pocsaly Zoltán elvesztette a választást a függetlenként induló, de a PNL támogatását élvező kihívójával szemben. Többfelvonásos politikai játszma eredményeképpen azonban végül sikerült magyar alpolgármestert választani a városban Demián Zsolt személyében. Az ifjú vezetőt kérdeztük a megválasztása óta eltelt időszakról és a terveiről.

Mindenki teszi a dolgát

Polgármesteri tanácsadóként már volt rálátása a helyi önkormányzat működésére, most mégis egészen más a helyzet, hiszen alpolgármesterként már számos felelősség az ön vállát terheli. Hogyan birkózott meg ezzel a változással?

A polgármester tanácsadója a városgazda által átruházott feladatköröket végzi el, az alpolgármester bizonyos értelemben ugyancsak a leosztott munkát végzi. Ilyen tekintetben hasonló a két feladat, de természetesen alpolgármesterként a felelősség sokkal nagyobb, illetve a lakosok elvárása is magasabb.

Tehát egyfelől nem okoz nagy változást, ugyanakkor a második szempontot figyelembe véve az alpolgármesteri pozíció sokkal nagyobb súllyal bír minden tekintetben. Ez pedig határozottabb fellépést és precízebb, gyorsabb, hatékonyabb munkát vár el. Tehát, ha mérlegre tesszük, nem következett be nagy változás az életemben, hiszen Pocsaly Zoltán tanácsadójaként is a fent leírtakra törekedtem, míg most alpolgármesterként ezt – amennyiben lehet – még jobban szeretném végezni.

Demián Zsolt, Margitta alpolgármestere | Fotó: Bihar megyei RMDSZ

Az elmúlt kilenc évben, amit a városházán töltöttem, megismertem az intézmény működését, az irodák és az ezekben dolgozók feladatköreit, ugyanakkor jó kollegiális viszonyt alakítottam ki, nem túlzás, ha azt mondom, sok esetben baráti kapcsolatok is létrejöttek. Ezáltal bizalmi kapcsolat jött létre, ami a mindennapi munka előnyére válik. Az margittaiaknak pedig az a jogos elvárásuk, hogy mielőbb és minél jobb megoldást találjunk a problémákra. Ez nem történhet meg olyan esetben, amikor valaki egyik napról a másikra polgármester vagy alpolgármester lesz. Tehát ilyen szempontból szerencsésnek tekintem a saját esetemet.

Melyek az ön feladatkörei?

Megválasztásom után még az első héten jeleztem a polgármesternek egy négyszemközti megbeszélés szükségességét. Akkor arra kértem őt, hogy írásban osszuk le a feladatköröket. Ő azt mondta, hogy két-három hetet adjak neki, mert még nem érte utol magát. Azóta sincs változás ebben. Úgy működünk, hogy folyamatosan egyeztetünk egymással és mindenki teszi a dolgát. Megyek előre és az általam észrevett dolgokra keresem a megoldásokat, illetve azokra a panaszokra a gyógyírt, amikkel a polgárok engem keresnek meg.

Minden nap másképpen alakul, éppen ezért is szeretem a munkámat. Az elmúlt négy hónapban foglalkoztam az illegális szemétlerakatok feltérképezésével, ezek megszüntetésével, a városban folyó munkálatokat végző vállalatok felkeresésével azokban az esetekben, amelyeknél nem megfelelően jártak el, országos pályázatok indítványozásával, de a napjaim legnagyobb részét a beérkező panaszok megoldása teszi ki.

Az alpolgármester híd kell legyen a margittai emberek és a városháza, illetve a helyi tanács között, így sok időt töltök az emberek között. Ebből következik az, hogy sok információ és sok megoldásra váró gond eljut hozzám.

Hogyan tudja itt kamatoztatni magyar érdekérvényesítő képességét?

Margittán az elmúlt három évtizedben nem voltak komoly etnikai súrlódások. Azt is mondhatom, hogy az itt élő nemzetiségek békésen, baráti viszonyban élnek egymás mellett. Alpolgármesterré választásom után azt mondtam, ez az egyik legfontosabb feladat, amit vinni kell: meg kell őrizzük a jó magyar–román viszonyt, hisz a feszültség nem vezet előre. Csak békésen, egymást segítve és tiszteletben tartva tudjuk építeni városunkat, közös jövőnket.

A margittai városháza | Fotó: Bihar megyei fejlesztési ügynökség

Természetesen alpolgármesterként nem olyan erő van a kezünkben, mint amikor mi vezettük a várost. Sőt a helyi tanácsban is az ezelőtti mandátumhoz képest egy képviselővel kevesebben vagyunk. Tehát rosszabb pozícióban vagyunk, de kellő bölcsességgel és megfelelő kommunikációval, sok egyeztetéssel tovább tudunk építkezni.

Melyek lehetnek azok a témák, problémák, amelyek a következőkben meghatározzák a közéletet Margittán?

Margitta az elmúlt tíz évben szép várossá alakult át. Városrendezés szempontjából már nincs sok munka, annál inkább a jobb megélhetés, a jobban fizető munkahelyek, a jobb egészségügyi ellátás, a minőségibb oktatás és a szabadidő hasznos kitöltése terén kell komoly előrelépéseket tennünk.

Igazából azt kell elérnünk, hogy a margittai polgár érezze jól magát a városában. Most már az teljesen normális, elvárt dolog, hogy ne legyen programra az ivóvíz , ugyanis évtizedeken keresztül így volt, minden utcán legyen szennyvízhálózat, jó utak, járdák – utóbbi két kategóriában még van mit tenni –, minden oszlopon működjön a közvilágítás stb. Ezek voltak az elmúlt negyedszázad nagy feladatai. Ezzel nagyjából megvolnánk. Most már szintet kell lépnünk, az embereknek más lett az igényük.

A polgármester megpróbált taktikázni

Margittának korábban RMDSZ-es polgármestere volt, és a szeptemberi helyhatósági választáson változott meg a helyzet. Önt a PSD támogatásával választották meg alpolgármesternek, míg a polgármester függetlenként nyert a liberálisok támogatásával. Milyen lesz így az együttműködésük?

A helyhatósági választás után a PSD jelezte felénk, hogy mivel a magyar érdekvédelmi szervezet helyi szinten, amikor nyerni tudott, nekik ajánlotta fel az alpolgármesteri tisztséget, ezt most ők visszaadnák. Ami egyébként természetes is, hisz ahogy említettem, mi mindig a jó magyar–román viszonyra törekedtünk. Tehát ebben a témakörben is úgy vélekedünk, hogy ha a polgármester magyar, akkor az alpolgármester román kell legyen vagy fordítva. Ezt a PSD az elmúlt években megértette. Másokról sajnos nem tudjuk ezt elmondani.

A polgármesterrel mindezek ellenére jó kollegiális viszonyom van. Nem is történhet másképpen, mivel ugye nekünk megvan a többségünk a helyi tanácsban és olykor teljes összhang van az összes bejutott párt között. Tehát mi is és a polgármester is arra törekszünk, hogy gördülékenyen menjenek a fejlesztések és a város ügyei.

A függeltenként indult, de a PNL támogatását élvező polgármester a megválasztása előtt azt ígérte, hogy ha nyer, RMDSZ-es alpolgármestert javasol. Ennek ellenére a PSD egyik tanácsosát támogatta. Mit gondol erről?

A videoüzenetben valóban ezt mondta, majd a választás után egy másikban arról beszélt, hogy az RMDSZ egyik tanácsosát szeretné alpolgármesternek, és ha az érdekvédelmi szervezet ezt nem támogatja, akkor a PSD fiatal jelöltjét ajánlja ebbe a tisztségbe.

A mi részünkről egyszerű volt a képlet, mivel a polgármester által kiszemelt magyar tanácsos nem jutott be a helyi döntéshozó testületbe, tehát kvázi lehetetlent kért. Ugyanakkor a szociáldemokratáknak is dilemmát okozott, hisz az ő emberüket kérte fel, viszont ahogy említettem, a PSD megértette az elmúlt nyolc évben, hogy a város magyar és román polgárait a végrehajtásban is képviselni kell.

A PSD fiatal tanácsosa hogyan reagált arra, hogy a saját pártja sem támogatta?

Kilépett a szervezetből, majd a polgármester alkalmazta személyes tanácsadójaként.

Huszonöt millió eurónyi pályázat vár megvalósításra

Margittán számos fejlesztés elindult az előző időszakban és többmillió eurós pályázatok hulltak a frissen megválasztott elöljáró ölébe. Hogy látja, miképpen valósulnak majd meg az RMDSZ számára fontos programok?

Több mint 25 millió euró összértékben vannak aláírt fejlesztési szerződéseink. Kemény és eredményes négy évet zártunk. Ezeknek megvalósítása ebben a ciklusban történik meg. Ez a másik legfontosabb alpolgármesteri feladatom: a pályázataink megvalósítása és felügyelete. A mandátum végére nagy előrelépést tesz Margitta, hisz olyan beruházásokat indítottunk el 2016–2020 között, amelyek kiemelik városunkat ebben a térségben.

Margitta madártávlatból  | Fotó: Bihar megyei fejlesztési ügynökség

Engedje meg, hogy csak néhányat említsek: a román líceumnak bentlakást és ebédlőt építünk, ugyanakkor ebben a projektben az általános iskola is megújul, ennek az összértéke ötmillió euró. Ugyancsak ennyibe kerül a strand szomszédságában felépülő rekreációs központ. De új szárnyat és sporttermet építünk a magyar iskolának, új hidat a Berettyó folyó fölött, a mostanit felújítjuk, a közvilágítást modernizáljuk, folytatjuk a csatorna- és az ivóvízhálózat felújítását, ugyanakkor piaccsarnok is fog épülni, készül a buszpályaudvar és az uszoda. Ez utóbbi kettő az RMDSZ és Pásztor Sándor korábbi megyei tanácselnök munkájának is köszönhető. Ezek a legfontosabb, legnagyobb beruházások, illetve a pályázatok, amelyeket az előző, RMDSZ-es városvezetés nyert meg.

Mi ezekre vigyázni fogunk, hisz ugye a mi munkánk gyümölcse, ugyanakkor már újabb pályázatokat is benyújtottunk a margittai származású Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztériumhoz. A városi focipályát építenénk újra, a magyarkéci iskolát fel kell újítanunk és ugyancsak itt kultúrházat és orvosi rendelőt akarunk építeni. A volt szerszámgépgyár területén pedig egy minden korosztály által igénybe vehető multifunkcionális sportbázist, szabadidőtelepet pályáztunk meg. Ezen felül azokon az utcákon, ahol készen vagyunk a szennyvíz- és ivóvízhálózattal, aszfaltozásra fogunk pályázni.

Az infrastruktúra kiépítése után szintet lépnek
a jobb életminőség felé

Melyek azok a témák, amelyeket ön feltétlenül képviselne és előremozdítana a következő időszakban?

Fontosnak tartom, ahogy említettem, a fejlesztési terveink megvalósítását és újabbak előkészítését. De ahogy a beszélgetés elején is említettem, már nem elég, ha jó infrastruktúránk van, bár igaz, hogy elengedhetetlen, de olyan várost kell építenünk, ahol biztonságos, erős és jól fizető vállalkozások vannak, hisz ha az emberek stabil, jól fizető munkahelyeken dolgoznak, fellendül minden.

A polgármester az ipari parkban látja a jövőt. Én szkeptikusabb vagyok ebben a tekintetben. Margittán sajnos kevés szakmunkás van. Mondok egy példát. Ha az Audi azt mondaná, hogy itt állítaná össze a motorháztetőit, nem találnánk öt szakképzett, tapasztalt lakatost, hegesztőt. Tehát nem nagy valószínűsége van, hogy érdekelt lenne. Ha jönne más gyár, az könnyűipari lenne, amelyiknek betanított munkások kellenek. Sajnos ezekből sincs túl sok és azt is tudjuk, hogy ezek a gyárak minimálbért fizetnek. Jelen pillanatban az egyik margittai vállalkozónak több ezer négyzetméteres kulcsrakész, felújított, modern bérbe adandó gyárépülete van. Két éve üresen áll. Látnunk kell, hogy az ipar egyrészről automatizált lett, másrészről tőlünk keletebbre vándorolnak, hisz a minél olcsóbb munkaerőben érdekeltek.

A városi strandon szervezték meg éveken át a Partium legnagyobb ifjúsági rendezvényét, a Szabadság Fesztivált  | Fotó: Szabadság Fesztivál

Remek lehetőséget látok a turizmusban. Ha jól mozgunk, Margitta egy turisták által kedvelt célpont lehet. Mindenki tudja, hogy termálvízben nincs hiány, azt is tudjuk, hogy ennek milyen gyógyító hatásai vannak. Modern strandot kell építenünk. Ezt három lépcsőben kellene megoldjuk. A város strandját kettőbe kell osztani, egyik részén a gyógyulni vágyóknak a termálvizes a medencéket kell kihasználniuk, míg ettől odébb egy élményfürdőt kell megpályáznunk. Hisz, aki pihenni és gyógyulni jön, az nem szereti, ha a közelben a fiatalok szórakoznak, és fordítva, ami természetes is. Mások az elvárások.

Ezzel a felosztással minden korosztályt ki tudunk elégíteni majd. Ugyanakkor a városban működik még egy magánstrand és készen van egy harmadik is, ugyancsak magántulajdonban. Ezeket támogatni kell, hogy jól működjenek, és hogy ők is előre tudjanak lépni. Képzelje el, ha három strand működik majd, az mennyi új munkahelyet teremt, hisz szállodák, panziók, éttermek és különböző szórakozási létesítmények is kellenek. Ugyanakkor a már meglevő vállalkozások is fellendülnek, mert ha több ezer turista forog a városban, az minden téren növeli a fogyasztást is.

Margitta földrajzi szempontból is kitűnő turisztikai célpont, hisz innen egy órányi autóútra található Nagyvárad. A Margittára érkező turista meglátogathatja a váradi várat, a múzeumokat stb. De nincs messze a Medvebarlang sem vagy Vársonkolyos, de a szalacsi pincesor vagy az ottományi kúria is a közelben található. Minden napra más és más helyekre lehetne kirándulásokat szervezni margittai kiindulóponttal. Én ebben látom a város fenntartható jövőjét.

Megvan ehhez a kellő támogatottsága?

Az RMDSZ támogat ebben. De azt gondolom, hogy nincs olyan margittai, aki ezt ne értené meg és ne támogatná. Én még emlékszem arra a Margittára, ahova nyaranta az ország minden sarkából a strand miatt jöttek a turisták. Nem kell feltalálni a meleg vizet, azt kell tenni, ami már működött és működni is fog, persze a jelenkor elvárásainak megfelelően.

Az elvándorlás általános jelenség a Bihar megyei kisvárosokban? Margittán hogyan lassítanák, esetleg fordítanák meg ezt a tendenciát?

A fiatalok elvándorlása közép-európai tendencia. A kontinens ezen része nem tud versenyezni a jóval fejlettebb Nyugattal. De az üdülővárossá válással nemcsak az itthon maradás valósulhat meg, hanem az elvándorolt, külföldön tőkét összegyűjtő fiataloknak, középkorúaknak is ismét vonzó lesz Margitta. Hisz akkor lesz értelme a pénzüket itt befektetni.

Melyek lehetnek azok az erősségek, amelyekkel rövid távon Margitta képes lesz nyertesként kilábalni az előttünk álló gazdasági válságból?

Mi jó helyzetben vagyunk, legalábbis most úgy érzem, hisz az elmúlt időszak munkája most fog beérni. Ha hozzá tudjuk tenni a az előbb elmondottakat, akkor nemcsak a gazdasági válságot tudjuk sikeresen túllépni, hanem komoly alapot fektetünk le a fenntartható fejlődés felé. Persze semmi sem biztos, látjuk azt is, hogy a világjárvány mennyire megszorította éppen ezt a szegmenst, de reménykedve nézünk előre, ezen is túllépünk és reméljük, hogy nem következik be másik, hasonló pandémia.

banner_fX8C1fFi_KUK_Webbanner_300x250_ANIM_UJ.gif
banner_yJD1hpjB_KUK_Webbanner_970x250_ANIM_UJ.gif
banner_fZuguXC4_KUK_Webbanner_728x90_ANIM_UJ.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?