Már lehet jelentkezni a Szülőföldön magyarul programra

Szeptember 20-ától, azaz keddtől lehet pályázni a Szülőföldön magyarul program keretében nyújtott oktatatási-nevelési, illetve hallgatói támogatásra, amelynek célja a magyar nyelvű oktatás támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése. A támogatási kérelmek benyújtási határideje október 20. Ady Kovács Ferenczi Noémi, a program erdélyi koordinátora a Maszol kérdésére felhívta a figyelmet az idei felhívásban szereplő változtatásokra.

A program keretében – az előző évekhez hasonlóan – nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra, illetve hallgatói támogatásra pályázhatnak azok a romániai gyerekek és fiatalok, akik tanulmányaikat magyar nyelven végzik.

A támogatásra az idei felhívásban szereplő kritériumoknak megfelelő, tanulmányaikat magyar nyelven végző óvodások, valamint általános és középiskolások jogosultak. 2021-től a felsőoktatásban tanulók számára elérhető hallgatói támogatás összegét is 22 400 forintra emelték, ami jelenleg 267 lejnek felel meg. A program keretében a tavalyi tanévben több mint 220 ezren részesültek a támogatásban.

Illusztráció: Adobe Stock

A Szülőföldön magyarul programra vonatkozó felhívás szerint jogosultak a támogatásra azok a kiskorú gyermekek, akik a 2021/2022-es tanévben Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vettek részt.

Emellett kérvényezhetik a támogatást azok az általános és középiskolás tanulók, akik 2003. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatták a múlt tanévben. Jogosultak azok az általános és középiskolások is, akik fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesültek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működött magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar tagozat a múlt tanévben. Azon sérült vagy halmozottan sérült kiskorúak jelentkezését is várják, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytattak magyar nyelvű tanulmányokat, esetleg egyéb magyar nyelvű nevelésben részesültek.

A hallgatói támogatást megkaphatják a nappali tagozatos egyetemisták, ha a felsőoktatási intézményben az alap vagy magiszteri tanulmányaikat egészben vagy részben magyar nyelven folytatták az elmúlt tanévben.

A támogatásra nem jogosulnak azok az iskolások, akik a 2021/2022-es tanévben több mint 100 igazolatlan hiányzást halmoztak fel, továbbá elesnek a juttatástól azok a fakultatív vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók, akik a magyar tanórák több mint 10 százalékáról igazolatlanul hiányoztak.

A támogatás igényléséhez szükséges megfelelően kitölteni a kérelmezési adatlapot, ehhez pedig csatolni a gyermek születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) vagy személyazonosító okiratának fénymásolatát; a szülő vagy törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolatát; a gyermekek iskolalátogatási vagy óvodalátogatási igazolásának eredeti példányát.

Az egyetemi hallgatóknak is ki kell tölteniük a kérelmezési adatlapot, továbbá csatolniuk kell a személyi igazolványuk fénymásolatát, valamint a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példányát, amely igazolja, hogy a tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Amennyiben a kérelem hiánypótlásra szorul, a benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Érettségiző magyar diákok Csíkszeredában | Fotó: Farkas Endre

A felhívás alapján a kérelmeket szeptember 20. és október 20. között fogadják. Az igényléseket papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként, zárt borítékban eljuttatni a következő postacímre: U.C.D.M.R. – RMPSZ „Szülőföldön magyarul” - Pályázati Iroda, 530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, OFICIUL POȘTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL, C.P. nr. 19 sz. Pf., Jud. Harghita / Hargita megye.

A kitöltendő adatlapok beszerezhetők a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában vagy iskolában), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Területi Oktatási Központjainak irodáiban, továbbá megtalálhatók az RMPSZ megyei, területi, körzeti képviselőinél, illetve letölthetők erre a linkre kattintva.

Ady Kovács Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul program erdélyi koordinátora a Maszol megkeresésére elmondta, leggyakrabban lejárt személyazonossági igazolványt küldenek a kérelmezők, de az sem ritka, hogy az igénylő szülő személyije hiányzik. Emellett sűrűn előfordul az is, hogy a gyermek keresztlevelének másolatát, valamint az iskolai igazolványt kifelejtik a dokumentumok közül.

Hozzátette, ezúttal különös figyelmet kell fordítani az iskolai igazolványokra. Idén a megszokottnál később hirdették meg a programot, ezért az igazolatlan hiányzások számát nem az első félévre vonatkozóan kérik, hanem a teljes 2021/2022-estanévre.

Ady Kovács Ferenczi Noémi kiemelte, a kifizetéseket az OTP Bank bonyolítja le, tehát a bank szervezi meg az összegek kiutalásának időpontját.  Sokan rendelkeznek OTP-s bankkártyával, hiszen többen már az előző években megnyitották azt. Első körben azok kapják meg a pénzt, akik már rendelkeznek folyószámlával.

Aki viszont új igénylő, annak az OTP automatikusan számlát nyit, majd értesítést kapnak a banktól, hogy mikor vehetik fel a kártyájukat. Ebben az esetben az igénylő teendője csupán annyi, hogy átveszi a bankkártyát, aláírja a szerződést, ezt követően automatikusan megkapja a támogatást – emlékeztetett a program erdélyi koordinátora. Hozzáfűzte, ez valamikor 2023 nyarán történik meg.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?