Elkészült az erdélyi magyar középiskolák rangsora a tavalyi érettségi adatok alapján

Megjelent az Erdélystat elemzése a 2020-as érettségi vizsga eredményeiről. Az elemzés fókuszában a magyar nyelven tanulók sikerességi arányának és vizsgajegyének alakulása áll, megyék, képzési profilok, illetve tantárgyak szerinti bontásban. Az elemzés mellett közzétették a magyar tannyelvű osztályokkal működő középiskolák rangsorát is.

A 2020-as érettségi vizsgákon országosan 107 213 diák szerzett oklevelet, a nyári vizsgaidőszak hivatalos sikerességi rátája 64,5 százalékos, az őszi pótérettségié 34,1 százalékos. A magyar nyelven tanulók közül 4518-an vizsgáztak eredményesen, a sikerességi arányuk 62,1, illetve 32,1 százalékos.

Az elemzés újdonsága, hogy a nyári és az őszi vizsgaidőszak tanulói szinten összevont eredményeit dolgozza fel. Az így kalkulált, a beiratkozók számához viszonyított sikerességi arány 2020-ban 77,2 százalékos volt az aktuális évfolyam nappali tagozatos diákjai körében. A magyarul tanulók esetében 74,9 százalékos – valamivel alacsonyabb, mint az országos átlag, írta közleményében az Erdélystat. 

Az alacsonyabb sikerességi ráták ellenére a magyar nyelven tanulók hasonló arányban szereztek érettségi diplomát, mint a teljes romániai diákpopuláció, a sikeresen érettségizők körében az arányuk 4,2 százalékos. A magyarul érettségizők fokozatosan ledolgozzák hátrányukat, a gyengébb teljesítményt magasabb motivációjuk és kitartásuk ellensúlyozza: nagyobb arányba iratkoznak be, vesznek részt, illetve próbálkoznak ősszel is az érettségi vizsgán – olvasható az Erdelystat.ro oldalon.

Szakok, amelyek az országos átlag felett teljesítettek

A magyar diákok teljesítményének értékelésében az elemzők számoltak azzal a diszkriminatív elvárással is, amely szerint a magyar tanulóknak a román anyanyelvűekkel azonos követelményű képzésben és vizsgán kell részt venniük. Ennek a hatásnak a kiszűrésére egy hipotetikus, elméleti számítást végeztek: a magyar tanulók esetében is csak három vizsgaeredmény (anyanyelv, kötelező és választható tantárgy) alapján számolták ki az érettségi átlagot.

Így számolva a sikerességi arány 82,5 százalékra emelkedett, az írásbeli jegyek átlaga 7,16-ról 7,52-re nőtt. Az egyenlő vizsgaelvárásokat feltételező elméleti modell alapján további 405 magyarul tanuló diáknak sikerül(ne) diplomát szerezni (a beiratkozók 7,6 százalékának), ők azok, akik kizárólag a román nyelv és irodalom vizsga miatt buknak meg.

A sikerességi arányok jelentősen eltérnek szakok szerint – mutat rá az Erdélystat elemzése. Az elméleti képzésben a sikerességi arány 88, a hivatási (vokacionális) képzésben 76, a szaklíceumi képzésben pedig 44 százalékos volt a magyarul tanuló, nappali tagozatos diákok körében. A magyar tagozatok lemaradása a filológiai, a szakközépiskolai, a művészeti és a sportosztályokban jelentős, azonban a természettudományi és a matematika–informatika profilú tanulók az országos átlag felett teljesítettek.

Magyar tannyelvű iskolák/tagozatok rangsora

Immár a második alkalommal tette közzé a magyar tannyelvű osztályokkal működő középiskolák rangsorát az Erdélystat, így lehetőség adódik összevetni, hogy mely iskolák pozíciója javult, illetve romlott 2019 és 2020 között.

Az első öt helyezett esetében is átrendeződés tapasztalható, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium két hely javításával vette át a listavezetést, a második helyezett, a Székely Mikó Kollégium szintén két pozícióval került előbbre. A harmadik helyen lévő marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum két pozíciót rontott a 2019-es eredményekhez képest, illetve a negyedik helyre került Silvania Főgimnázium magyar tagozata, amely előző évben a második helyen állt. Jelentősen javította helyezését a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnázium magyar tagozata, a 19. helyről került az 5. helyre. Ezekben a líceumokban minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, illetve az összesített médiájuk 8-as feletti volt.

A tavalyi toplistához képest a mostani adatok arra is lehetőséget adtak, hogy az Erdélystat munkatársai országos rangértékeket számítsanak az összevont nyári és őszi szesszió alapján a nem magyar tagozatok esetében is. Ahhoz, hogy a magyar iskolák/tagozatok a nem magyar (alapvetően román tannyelvű) iskolákkal/tagozatokkal összehasonlíthatók legyenek, a sikerességi arányt és médiát kiszámították minden romániai középiskola esetében.

A vegyes (magyar, román, egyéb) tannyelvű iskolák kétszer szerepelnek ebben a rangsorban, külön a magyar és külön a nem magyar tagozatok eredményeivel. Az így képzett országos rangsor első háromszáz iskolája/tagozata között tizennyolc magyar iskola/tagozat van, az első százba a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, illetve a zilahi Silvania Főgimnázium magyar tagozata került be.

Az Erdélystat honlapján érhető el a teljes elemzés és az iskolák rangsora.

(Címlapképen a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. Fotó: a kollégium Facebook-oldala)

Kapcsolódók

Kimaradt?