„Büntetőtermet” vezetnek be az órákat zavaró diákok elkülönítésére – közvitán az új szabályzat

A tanórákat megzavaró tanulókat egy pedagógus felügyelete mellett egy másik osztályterembe lehet majd elkülöníteni, ahol különböző tevékenységeket végez: olvas vagy feladatlapokat tölt ki - áll az oktatási minisztérium honlapján nyilvános vitára bocsátott diákstatútumban.

Ugyanezen dokumentum szerint tilos a mobiltelefonok használata a tanórák alatt, ellenkező esetben azokat elkobozzák, majd még aznap visszaadják a szülőknek.

Az oktatási minisztérium szerdán két tervezetet bocsátott nyilvános konzultációra: iskolai oktatás megszervezésére és működésére vonatkozó szabályzatot (ROFUIP) és a diákstatútumot.

A statútum módosításai azt célozzák, hogy fenntartsák a mobiltelefonok vagy más elektronikus kommunikációs eszközök tanórai használatának tilalmát, kivéve, ha az oktatási célokra, a tanár beleegyezésével történik.Illusztráció: AdobeStock
A tervezet további szankciókat is bevezet, mint az egyéni megfigyelés, írásbeli megrovás, a tanuló ösztöndíjának ideiglenes vagy egész tanévre szóló megvonása, fegyelmi áthelyezés ugyanannak az oktatási intézménynek egy párhuzamos osztályába, a tanuló felfüggesztése korlátozott időre, a kizárásról szóló értesítés, kizárás azzal a joggal, hogy a következő tanévben újra beiratkozhat ugyanabba az oktatási intézménybe, kizárás azzal a joggal, hogy a következő tanévben újra beiratkozhat egy másik oktatási intézménybe, kizárás a középiskola utáni oktatásban részt vevő tanulók esetében az újrairatkozás joga nélkül, szemlézi a tervezeteket a Digi24 hírtelevízió.

Ami az iskolai oktatás szervezéséről és működéséről szóló rendeletet illeti, a főbb rendelkezések/módosítások célja a digitalizációs folyamat folytatása és a digitális eszközök által kínált lehetőségek maximális kihasználása azáltal, hogy fenntartják a fizikai jelenléttel járó órák felfüggesztésének lehetőségét kivételes helyzetekben, azzal az egyértelmű rendelkezéssel, hogy ezekben a helyzetekben a tevékenység online vagy hibrid formában is végezhető.
Ugyanakkor bevezetik annak lehetőségét, hogy az igazgatói tanács/tantestület ülései hibrid vagy online formátumban is megtarthatók, anélkül, hogy ezt kivételes körülmények fennállásától tennék függővé.

Az egyik rendelkezés szerint az igazgatói állás megüresedése esetén az iskola tanári tanácsával folytatott konzultációt követően a tanfelügyelő határozatával kinevezett tanár látja el ezeket a feladatokat. Tilalmat vezetnek be arra vonatkozóan, hogy az egyetem előtti oktatásban dolgozó tanárok az általuk tanított osztályok tanulóival fizetés ellenében kiegészítő képzési tevékenységet folytassanak. A tervezet az oktatáshoz való hozzáférését is javítja egy olyan rendelkezés bevezetésével, amely előírja, hogy az egyetem előtti oktatási intézmények kötelesek beiskolázni azokat, akik nem rendelkeznek személyi számmal. Továbbá az elmúlt két évben a romániai oktatási rendszerbe be nem iratkozott tanuló szülőjének kérésére az iskolai tanfelügyelőség befogadó csoportokat szervez, amelyek célja, hogy a tanuló megfelelő szinten elsajátítsa a román nyelvet, és pótolja az esetleges hiányosságokat.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?