banner_Lby144CD_KUK_12_maszol-970_250.jpg
banner_JLt9ZURq_KUK_12_maszol-300_250.jpg

Ekkor kerül az alkotmánybíróság elé Johannis óvása

Az alkotmánybíróság szeptember 17-én tárgyalja Klaus Johannis államfő óvását a büntető törvénykönyv (2009/286), valamint a korrupciós cselekedetek megelőzését, tettenérését és büntetését szabályozó törvény (2000/78) módosítása ellen.

Az elnök véleménye szerint a törvényt a parlament alkotmányellenes módon összehívott rendkívüli ülésszakában fogadták el, amelynek napirendjén nem is szerepelt ez a jogszabály.Az elnök azt mondja: a törvény egyes előírásai ellentmondanak az alkotmánybíróság döntéseinek és védelem nélkül hagyják az jogállam bizonyos alapvető értékeit.

Johannis kifogásolja a törvénymódosításnak az okozott kár megtérítésére vonatkozó cikkelyeit, és „ellentmondásosnak és pontatlannak” nevezi a büntetés felfüggesztésének körülményeire utaló szöveg egyes részeit.

Az államfő bírálja azokat a rendelkezéseket, amelyek a feltételes szabadlábra helyezésre és a kiterjesztett elkobzásra vonatkoznak.

A büntetőjogi felelősség elévülésével kapcsolatban az elnök megállapítja, hogy ez megnehezít vagy megakadályoz egyes kivizsgálásokat, és figyelmen kívül hagyja az ilyen ügyekben sértett felek jogát az igazságos eljáráshoz.

Johannis szerint nem indokolja társadalmi szükséglet a büntetések enyhítését és az elévülési idő csökkentését. Úgy véli, a köztisztviselőkre vonatkozó előírások módosítása kivesz egyes korrupciós tetteket a büntethető cselekmények kategóriájából.

Helyteleníti a „nem a nagyközönségnek szánt információk” kifejezés használatát, mert ez homályos és túllépi az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó előírásokat.

Az államfő bírálja azokat a cikkelyeket is, amely szerint nem büntetik a családtagok és a házassági rokonok által elkövetett bűnpártolást.

Kifejti: „bátorítja a korrupciót” az a cikkely, amely szerint a vesztegetőt nem büntetik, amennyiben azelőtt tesz feljelentést, hogy erre a bűnüldöző szervek rájöjjenek, de nem később, mint egy évvel a tett elkövetése után. Ugyanakkor a szervezett bűnözői csoport új meghatározása részben dezinkriminálja a bűnelkövetés céljából történő társulást.

Az államfő azt kéri az alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy a büntető törvénykönyvet, valamint a korrupciós cselekedetek megelőzését, tettenérését és büntetését szabályozó törvényt módosító jogszabály egészében alkotmányellenes. 

Kapcsolódók

Kimaradt?