banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Összehívták a Maros Megyei Tanács soros ülését (X)

2018. június 22-én kelt

330. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

2018. június 28-án 13,00 órára

 

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és 106. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,

 

elrendeli:

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. június 28-án 13,00 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő

napirenddel:

                                     

1.   Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

2.   Határozattervezet egy a Maros megye köztulajdonában és a Dicsőszentmártoni “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház ügykezelésében levő ingatlanokat érintő intézkedésekre vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

3.   Határozattervezet a Maros megye 2018-as általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

4.   Határozattervezet a 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. szerződéshez egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

5.   Határozattervezet a Maros megye és a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség között megkötött 6573/3.04.2018. sz. együttműködési egyezményhez egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

6.   Határozattervezet a „A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatában” megyei érdekeltségű program kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

7.   Határozattervezet Maros megye 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan;

                   Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu – Maros Megyei Tanács alelnöke

 

8.   Határozattervezet a menetrendszerinti különjáratokkal végzett megyei közszállítási szolgáltatásokhoz szükséges útvonalengedélyek jóváhagyására vonatkozó;

                   Indítványozó: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke

 

9.   Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

                                                                   Törvényességét véleményezte

Péter Ferenc                                                                           Paul Cosma 

    ELNÖK                                                                                    JEGYZŐ

 

banner_Os8CxLFO_KUK_Webbanner_970x250_ANIM.gif
banner_9y4hN5Rx_KUK_Webbanner_728x90_ANIM.gif

Kimaradt?