FRISSÍTVE- Megbukott az alkotmánybíróságon a katolikus gimnáziumot újraalapító törvény

FRISSÍTVE: Alkotmányellenesnek nyilvánította hétfőn az alkotmánybíróság a marosvásárhelyi katolikus gimnázium újralapításáról szóló törvényt – írja az Agerpres. Valer Dorneanu, a taláros testület elnöke a döntést azzal magyarázta, hogy a parlament csak általános érvényű jogszabályokat hozhat, és nem szabályozhat törvénnyel egyedi eseteket. Állásfoglalásában az RMDSZ "Románia szégyenének" nevezte, alkotmányellenes egy kisebbségi iskola létrehozása.

"A parlament nem fogadhat el olyan törvényt, amelynek egyetlen jogi személy számára vannak jogkövetkezményei, márpedig itt erről van szó. Nem a szülők, diákok, egyetemi hallgatók közötti viszonyt szabályozták, ott egy iskola megalapításáról van szó" - mondta  az alkotmánybíróság ülésről távozó Valer Dorneanu a testület elnöke, aki azonban nem volt hajlandó megállni, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire.

Az alkotmánybíróság később közleményben tudatta, hogy szavazattöbbséggel hozta meg döntését, amelyet arra alapozott, hogy a közoktatási tanintézeteket az önkormányzatok hozzák létre a tanfelügyelőségek láttamozása alapján, és a parlament beavatkozása az önkormányzatok hatáskörébe alkotmánysértő, mivel nem áll összhangban a törvényhozás általánosabb érvényű szabályozást célzó feladatával. A taláros testület leszögezte: a normakontroll során nem vizsgálták a kisebbségek jogát az anyanyelvű oktatáshoz.

Az ellenzék támadta meg

Az RMDSZ által beterjesztett és február 7-én elfogadott jogszabály ellen a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és Népi Mozgalom Pártja (PMP) emelt alkotmányossági kifogást. A két ellenzéki alakulat beadványa szerint a marosvásárhelyi tanács hatáskörében áll átszervezni bármely, területileg hozzá tartozó oktatási intézményt, nincs szükség ehhez a parlament beavatkozására.

A két párt szerint a törvény alkotmányellenes, mert sérti a hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elvét, a helyi autonómia és a decentralizáció, illetve a szubszidiaritás elvét azáltal, hogy a helyi hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozó, sajátos és egyedi helyzetet szabályoz.

A beadvány szerint ugyanakkor a törvény sérti az állampolgári jogegyenlőség és a diszkrimináció tilalmának elvét. "Egyértelmű, hogy a törvény konkrét helyzetre alkalmazandó, egyetlen tanintézet megalapításáról rendelkezik, mi több: ezen tanintézmény atipikus, törvény általi megalapítása diszkriminatív az ország többi közoktatási intézményére nézve" – érvel a két ellenzéki párt.

FRISSÍTÉS: „Románia szégyene”

„Az alkotmánybíróság döntése felháborító. Csalódottak vagyunk, közösségünk is csalódott. Nem demokratikus jogállam az, ahol a parlament sem tudja az alkotmány biztosította kisebbségi jogokat érvényesíteni” – kommentálta a döntést Kelemen Hunor szövetségi elnök.

A politikus szavai szerint „miközben a román állam modellértékűséggel henceg, alkotmányellenesnek minősítik egy magyar iskola létrehozását Romániában”. Kelemen bírálta a román ellenzéki pártokat, amelyek szerint „2018-ban magyarellenességgel próbálják elmaszatolni saját sikertelenségük”. A szövetségi elnök megállapította: mindezt PNL) és a PMP olyan aljassággal műveli, hogy a Nagy- Románia Párt valamikori vezetői az első padban ülve jegyzetelnének.

Kelemen Hunornak meggyőződése, hogy a PNL és a PMP hibát követett el, amikor a római katolikus iskola létrehozását támadta, hibát követ el akkor, amikor a többség-kisebbség párbeszédének lehetőségét akadályozza 2018-ban. „Ma ők azok, akik elutasítanak minden jogos követelést, a magyar közösség szempontjából fontos intézkedést. Ultranacionalisták, magyarellenesek és gyermekellenesek: számukra semmi sem szent, a magyar iskolák sorsa, gyermekeink jövője sem. Csúfot űznek több száz ártatlan gyermek, szülő és tanár jövőjéből” – idézte a szövetségi elnököt az RMDSZ közleménye.

A politikus közölte: nem adják fel a katolikus gimnázium újraalapítását. A következő lépésekről a szülők képviselőivel és a római katolikus egyházzal egyeztetnek – közölte Kelemen Hunor.

FRISSÍTÉS: „az anyanyelvű oktatás elleni támadás”

„Az anyanyelvű oktatás elleni támadás az alkotmánybíróság mai döntése. Érthetetlen közösségünk számára az is, miért zavarja a Népi Mozgalom Pártot és a Nemzeti Liberális Pártot egy magyar felekezeti iskolának a léte. Ez az ország nem alkalmazza mintaszerűen a kisebbségi jogokat, csak henceg vele. Ma azt tapasztaljuk, hogy néhány száz diák magyar nyelven való tanulásának megakadályozása fontosabb annál, hogy közösen tervezzünk, országépítésbe kezdjünk, hogy végre autópályán közlekedhessünk, és egészségügyi rendszerünkön is javítsunk” – nyilatkozta Péter Ferenc, az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének elnöke.

Cikkünk frissül

Kapcsolódók

Kimaradt?