Diszkriminatív törvénykezés módosítására kéri a MIÉRT a tanügyminisztert

Diszkriminatív egy minisztériumi szabályozás a magyar anyanyelvű diákokkal szemben, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Oktatási és Kutatási Kabinetje pedig orvosolni szeretné ezt a tanügyminiszter segítségével.

Egy minisztériumi szabályozás értelmében az idei évtől kezdve az angol nyelvű tantárgyversenyek megyei és országos szakaszain feladatként a fordítást is bevezették. A szabályozás értelmében a nem román anyanyelvű diákok is a román nyelvet kell alkalmazzák az angol nyelv fordítására. A szabályozás pedig hátrányosan megkülönbözteti azokat a diákokat, akik anyanyelven folytatnak tanulmányokat, hiszen így hátránnyal indulnak az angol nyelvű tantárgyversenyek megyei és országos szakaszain a román anyanyelvű diákokkal szemben.

A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos megkülönböztetésének megszüntetése érdekében Tőtős Áron, a MIÉRT Oktatásért és Kutatásért felelős ügyvezető alelnöke levélben fordult az újonnan megválasztott tanügyminiszterhez.

Az alelnök egy alapvető ellentmondásra hívta fel a figyelmet: a 9-10. osztályosokra vonatkozó iskolai program az angol nyelvről a román nyelvre és a román nyelvről az angol nyelvre történő fordítást írja elő. Ehhez képest a 11-12. osztályosokra vonatkozó iskolai program már az angol nyelvről az anyanyelvre történő és az anyanyelvről az angol nyelvre történő fordítást írja elő. Ennek értelmében a fent említett szabályozás nincs tekintettel a 11-12. osztályosok iskolai programjára, holott be kellene tartania a hatályos tantervek rendelkezéseit.

Ugyanakkor a tanügyi törvény 4. cikkelyének értelmében Románia minden állampolgára számára egyenlő lehetőségeket biztosít az oktatáshoz, a diszkrimináció minden formáját mellőzve. A 6. cikkely szerint pedig ezek a jogok a kisebbségek esetében egyenlő mértékben vannak elismerve. A 45. cikkely értelmében valamely kisebbséghez tartozó személynek minden tantárgy esetében – kivételt képez itt a román nyelv és irodalom – jogában áll az anyanyelvén tanulnia.

Tőtős Áron a román tanügyminiszterhez címzett levelében ezért azzal a kéréssel fordult a szaktárcához, hogy a 9-10. osztályosok angol nyelvre vonatkozó iskolai programjában a román nyelvről vagy nyelvre fordítást cseréljék ki az anyanyelv kifejezésre, ahogyan az a 11-12. osztályosok iskolai programjában is szerepel, majd ezt követően módosítsák az angol tantárversenyre vonatkozó szabályozást is.

Oltean Csongor, a szervezet elnöke elmondta, a MIÉRT legfontosabb feladata, hogy érdekképviseleti szereplőként vegyen részt a közéletben. „Azon dolgozunk, hogy minden erdélyi magyar fiatal érdekét szem előtt tartva beleszóljunk a döntéshozásba úgy helyi, mint parlamenti, kormányzati szinten is. Ez a módosítás sokak számára meghatározó, hiszen a mostani diszkriminatív gyakorlatot egy igazságosabb váltaná fel” – fogalmazott.

Kapcsolódók

Kimaradt?