Önbíráskodási ügy Kecseten: már békében várják a szentestét a Hargita megyei faluban

Nem tudtuk, mire számíthatunk, amikor egy héttel a romák elleni önbíráskodást követően felkerestük a Hargita megyei Farkaslakához tartozó Kecsetet. „Éppen ezekben a percekben békülnek a felek, szentestére remélhetőleg lecsendesül a falu” – újságolta a polgármester. A szombati falugyűlés ezt pecsételte meg.

Kecset közel 500 fős lelkes, tevékeny faluja Farkaslakának. Néhány éve aszfalt vezet ide, ennek köszönhetően egyre több vendég érkezik a településre. Látogatásunkkor, pénteken éppen a szabadtéri betlehemest rendezték be, Bálint Sándor, a kultúrotthon gondnoka pedig feleségével együtt a nemsokára táncpróbára érkező gyermekeknek fűtötte be a felújított, tágas termet.

Nem tudták integrálni őket

A gyepmester – így nevezik Kecsetben a pásztort – házát még a kollektív idejében építette a termelőszövetkezet. A kis épületet a rendszerváltást követően megörökölte a gazdatársulás, így a falu tulajdona maradt. Egy darabig nem lakták, aztán önkényesen, jogtalanul romák költöztek bele. Legutóbb, 2013-ban az a hatgyermekes Siménfalva községbeli család, amelyik ellen a múlt szombati öntörvényű megmozdulás irányult.

„Régóta próbáljuk szép szóval megoldani ezt a problémát. Segítettük őket, ahogy tudtuk: fát adtunk nekik, próbáltuk a gyermekeket iskolába járatni, de mindhiába, nyáron pásztorkodásra fogadtuk őket, hogy ilyen formában eltartsuk. Hiábavaló volt minden lépésünk, amivel integrálni próbáltuk. Azt is felajánlotta a falu népe, hogy ahonnan jöttek, ott a mostaninál jobb házat épít nekik. De nem fogadták el az ajánlatot. Bomlasztották a faluközösséget, a gyermekeik is folyamatosan zsarolták, fenyegették a kecseti iskolásokat, főként azokat, akinek a családjuk nemrég költözött ide – mesélte Bálint Sándor. – Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor múlt szombaton az egyébként legtöbbször ittas asszony meztelenre vetkőzve az utcán kiabált a szomszédokkal, és arra biztatta a gyermekeit, hogy dobálják a felnőtteket.”

Megelégelve, hogy sem a törvény, sem a szép szó nem segít, még aznap este összegyűltek mintegy harmincan – mesélte Bálint Sándor, aki maga is jelen volt –, a gyepmester házához mentek, a lakókat kihívták az épületből, egyik gerendáját traktorhoz kötötték, azzal pedig elhúzták, lerombolták a házat. Az anya elmenekült, a gyermekeket a szomszédban lakó testvére fogadta be néhány napra.

FRISSÍTÉS: Egy olvasónk információi szerint ottjátunk után, péntek éjszaka részeg falusiak Szász Gyöngyire és négy kiskorú gyermekére zárták a kaliba ajtaját, majd behatoltak, fenyegették őket. Végül elszívtak egy cigarettát és távoztak. "Ez lenne a béke és biztonság? Igen, a 30 elkövetőnek és előljáróknak, akik 7000 lejért otthon alhatnak..." – írta székelyudvarhelyi olvasónk.

A faluvezetők vállalták a felelősséget

Az esetet követően három személyt állítottak elő: a traktoristát, valamint Demény István helyi önkormányzati tanácsost és testvérét, Demény Elemért, Kecset falubíróját – itt ugyanis még él ez az évszázados hagyomány, hogy a falu évente választja meg köztiszteletben álló helyi vezetőjét. 24 órás őrizetbe vétel után szabadlábra helyezték őket, és a Demény-fivérek vállalták a felelősséget.

„Azt hiszem, a helyzet súlyosságáról, ugyanakkor a helyiek hozzáállásáról is sokat elárul, hogy két faluvezető magára vállalta a felelősséget. Nem sok ilyen ember van, aki hasonlóan cselekszik, a falu pedig hálás is ezért” – vélekedett Farkas Lehel polgármester. Órájára nézett és azt mondta: éppen ezekben a percekben békülnek a felek.

Időközben kiderült ugyanis, hogy a Homoródszentmártonhoz tartozó Gyepesen tartózkodik az elűzött roma család, mert az apa itt kapott alkalmi munkát. Geréb Péter alpolgármester pedig vállalta a békítő szerepét. Felkeresték őket a Demény-fivérekkel, és 7000 lejes kárpótlás megfizetésével elérték, hogy a feljelentők visszavonják a keresetet, és ne térjenek vissza Kecsetbe.

Meglepődtek a történteken

Hamar észrevettük Szász Gyöngyiék házát, amelynek közvetlen szomszédságában állt a gyepmester háza. Ő még hamarabb észrevett minket, szembe is jött, csitította a kutyákat, amelyek felénk indultak. Négy gyermekével és férjével lakja a kicsi faházat, és testvére az elűzött anyának. Férje, Árpád tartja el a családot alkalmi munkákból. Néhány perccel később ő is megérkezett, és elmondta, hogy a kis házat saját kezűleg építette még a nyáron, de legkedvesebb munkája a lovak gondozása, így annak örül a legjobban, ha azzal bízzák meg a helyiek.

„Nem félünk, hogy ugyanez történne velünk, mert a falu nem haragszik ránk” – mondta Szász Gyöngyi. Kérdésünkre hozzátette, hogy a múlt szombati esetet sem értik, hiszen szerinte nem volt előszele az önbíráskodásnak. Gyöngyi nem tud arról, hogy testvére családja magára haragította volna a kecsetieket.

Megmutatta a lerombolt házat: ágyneműk, mindenféle kacatok a romok alatt, legfelül – talán a tüzeléstől, mert Gyöngyi szerint gyújtogatás nem történt – üszkös gerendák. Testvérének nincs telefonja, ezért nehezen tartja vele a kapcsolatot, de tudta szerint biztonságban vannak Gyepesben. A gyermekek is, akiket átmenetileg ő fogadott be.

Falugyűlésen erősítették meg a „békeszerződést”

Kecsetben a 7000 lejről szóló „béketárgyalás” másnapján, szombaton falugyűlést szerveztek. Éppen ekkor kerestük meg telefonon Demény István helyi tanácsost, aki a megbeszélést követően hívott vissza bennünket. Megerősítette: 7000 lejért cserébe a sértettek visszavonták a feljelentést, és nem jönnek vissza Kecsetbe.

„A faluközösség teljes vállszélességgel mellettünk áll. Kifizettük a pénzt, és mondtuk, hogy természetesen örülünk, ha besegítenek, de nem fogunk házról házra kopogtatni érte. Erre nincs is szükség, mert a falu készségesen összepótol” – mondta.

Bálint Sándor szerint sem lesz gond ezzel: mint fogalmazott, évek óta megvan az a pénz, amit felajánlhatnak a kárpótlást kifizető Demény-testvéreknek.

Ez az összeg látszólag megoldotta a kecsetiek problémáját: csak azok a romák, Szász Gyöngyiék maradtak, akiknek a faluba szóló személyazonossági igazolványuk van, az oly sok feszültséget okozó családnak pedig már nincs, ahová visszaköltöznie.

A rombolásban résztvevők és maga a polgármester is nyomatékosította: nem hívei az erőszaknak és az önbíráskodásnak, de nem egy-két ember hirtelen felbőszülése vezetett idáig. Farkaslakán soha ilyen nem történt, és Kovács Lehel községvezető bízik benne, hogy ez az eset hozzájárul ahhoz, hogy ne is történjen hasonló.

Örülnek, hogy az elűzött család biztonságban lesz tél idejére, és örülnek, hogy a faluközösség is csendben, békességben várhatja a szentestét – mondta az elöljáró.

Kapcsolódók

Kimaradt?