Erdélyi személyiségek részesültek magyar állami kitüntetésben

Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából magyar állami kitüntetéseket adtak át kedd este Csíkszeredában, Magyarország külképviseletének székhelyén.

Az elismerésben olyan erdélyi személyiségek részesültek, akik életük és munkájuk során mindig szem előtt tartották, hogy saját közösségükért tevékenykedjenek.

Az állami kitüntetéseket Farkas Balázs ideiglenes ügyvezető konzul adta át, Márdirosz Ágnes színművész versmondásával, valamint a Csíki Kamarazenekar előadásával tették ünnepélyesebbé a hangulatot.

Tánczos Vilmos néprajzkutató, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének egyetemi tanára a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta meg a moldvai csángómagyar kultúra kutatása és széles körű megismertetése terén végzett munkája elismeréseként.

Kiss Jenő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár volt igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapítója és tiszteletbeli elnöke a háromszéki magyar kulturális élet és közművelődés területén végzett sokrétű értékőrző munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át.

Ugyanebben az elismerésben részesült  Szilágyi Árpád, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Hargita Megyei Szervezetének elnöke, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméje melletti következetes kiállása, valamint a forradalom emlékének ápolását szolgáló tevékenysége miatt részesült elismerésben.

Magyar Arany Érdemkereszt elismerést kapott dr. Ambrus József, a Hargita Megyei Mentőszolgálat székelyudvarhelyi mentőállomásának főorvosa a Kárpát-medencei mentősök szakmai együttműködésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Bodó György gyimesközéploki plébános az erdélyi magyarság hitének megerősítése mellett a gyimesi fiatalság életkörülményeinek javítását is elhivatottan szolgáló egyházi és közösségépítő tevékenysége elismeréseként részesült az érdemkeresztben.

Deák Gyula Levente, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke az erdélyi táncházmozgalom aktív tagjaként a népzene- és néptánchagyományok továbbadása érdekében végzett sokrétű értékőrző tevékenysége elismeréseként, míg Gráma János, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetségének titkára az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméje melletti bátor kiállása, valamint az erdélyi magyarság nemzeti identitásának megőrzését szolgáló tevékenysége miatt kapta meg a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Szintén Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült Sándor Csaba Lajos, a balánbányai Tanulók Háza néptáncoktatója, koreográfusa, az Ördögborda Néptáncegyüttes alapító vezetője az erdélyi szórványban élő magyarság körében végzett elkötelezett néptáncoktatói és közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Székely Ernő, Csíkszentkirály község polgármestere a helyi magyar közösség fejlődése, kultúrájának megőrzése és a fiatalok szülőföldön maradása mellett az anyaországgal való kapcsolatok ápolását is elkötelezetten szolgáló munkájával érdemelte ki az érdemkeresztet.

Tóth Sándor pedagógus, a marosludasi Hajdina Néptáncegyüttes alapítója és vezetője a szórványban élő magyarság nemzeti öntudatának és anyanyelvének megőrzését, valamint a népzenei hagyományok ápolását szolgáló értékőrző munkája elismeréseként részesült a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben. Demeter Irén református vallástanárt a Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki elhivatott hitoktatói munkája, valamint a Vakációs Bibliahét megrendezését szolgáló tevékenysége miatt.

 

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?