banner_ImRoxvBN_webbanner_970x250.gif
banner_Qadt244U_webbanner_728x90.gif
banner_3UKEdCdT_webbanner_300x250.gif

A kisebbségi lét volt a magyar írásbeli egyik témája a pótérettségin

Kedden a nemzeti kisebbségek anyanyelvük irodalmából írásbeliztek a pótérettségin.

A reál szakosoknak az első tételsorban József Attila A fán a levelek... című versét kellett értelmezniük, olyan kérdésekre kellett válaszolniuk például: milyen stílusalakzat szervezi a szöveget, melyek a költemény dalra jellemző sajátosságai.

A második tételben egy a kisebbségi létről szóló szöveget kellett értelmezniük, itt tudniuk kellett, hogyan rombolnak a negatív előítéletek, és milyen reakciókat válthat ki egy folyamatosan perifériára szorított közösségből a kitaszítottság.

A harmadik tételben értelezést vártak a pótérettségizőktől a következő címmel: Jelképesség a drámai költeményben. Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom- és nyelvhasználat, helyesírás, valamint az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása - olvasható a felhívásban.

A reál szakosok tételeit itt, a javítókulcsot pedig itt találja.

A humán szakosok az írásbeli vizsga első tételeként Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című versét értelmezték, fel kellett mutatniuk a vers szerkezeti, műfaji sajátosságait, illetve írniuk kellett a metaforák szerepéről.

A második tételben Illyés Gyula gondolatait kellett elemezniük a külföldön szerzett élményekről. Véleményt vártak a fiatalok külföldi tanulmányútjáról is.

Harmadik feladatként értekezést kellett írniuk a pótérettségizőknek körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel: A történetalakítás sajátosságai egy 20. századi novellában.

A humán szakosok tételsora itt, a javítókulcs pedig itt érhető el.

A pótérettségizők hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak, a tételeket itt nézheti meg. A tanügyminisztérium tájékoztatása szerint 18 635 tanuló jelent meg az írásbeli próbán országszerte, ebből 44-et kizártak, mert csalt, vagy csalni próbált.

A pótérettségi végleges eredményeit szeptember elsején függesztik ki.

Kapcsolódók

Kimaradt?