Egyebek mellett a halálbüntetés eltörléséért szólalt fel Ferenc pápa

A munkanélküliekkel és hajléktalanokkal érzett szolidaritásra, a börtönkörülmények javítására és amnesztiára, valamint a migránspolitika újragondolására szólította fel Ferenc pápa a világ országait a béke világnapjára írt üzenetében, amelyet kedden tettek közzé a Vatikánban.

A katolikus egyház 1968-tól minden év január elsején ünnepli a béke világnapját, amelynek üzenetét előre közli. A 49. békevilágnapra írt olasz nyelvű üzenet a Győzd le a közönyt, és hódítsd meg a békét címmel jelent meg a Vatikán honlapján. Ferenc pápa úgy fogalmazott, hogy az utóbbi évet háborúk, terrorista támadások, emberrablások, etnikai és vallási üldözések jellemezték, a világ különböző térségeiben „darabokban zajló harmadik világháború részei”.

A katolikus egyházfő szerint a drámai eseményekhez az emberek és nemzetek közötti „globalizálódott közöny” vezetett: az érdektelenség ma már általános Isten, közeli és távoli embertársaink és a környezet iránt is. A másokkal szembeni közömbösség a gazdaságban súlyos társadalmi egyenlőtlenségekhez, a politikában pedig a béke veszélyeztetéséhez vezet. Ferenc pápa ezért üzenetében arra szólítja fel az egyéneket, nemzeteket, politikai és vallási vezetőket, ne törődjenek bele, ne engedjenek a közönynek.

A irgalmasság rendkívüli szentévében közölt dokumentum a világot uraló közönnyel szembeni egyedüli hatékony eszköznek a szolidaritás kultúráját és az irgalmasságot tartja. Ferenc pápa úgy véli, az első lépést a családok, az oktatás, a kultúra és a tömegtájékoztatás teheti meg a szabadság, a kölcsönös tisztelet és szolidaritás értékeinek tanításával és terjesztésével. A dokumentum az erkölcs és a jog tiszteletben tartását kéri a sajtó információszerzésében és -közlésében egyértelműen a Vatileaks-botrányra utalva, amikor olasz újságírók bizalmas dokumentumokat tulajdonítottak el a Vatikánból és ezeket közölték.

Ferenc pápa konkrét lépésekre sürgeti az államokat a társadalom „legtörékenyebb” tagjai, a rabok, migránsok, munkanélküliek és betegek érdekében, segítséget kér mindazoknak, akik „munka, föld, fedél” hiánya miatt szenvednek, továbbá a munka világában még diszkriminált női munkavállalóknak. Mindemellett sürgeti az egészségügyi ellátáshoz és az életmentő gyógyszerekhez való szabad hozzájutást is.

Az egyházfő a börtönkörülmények gyors javítását szorgalmazza. Kiemelt figyelmet kér azoknak, akik „ítéletükre várva vannak szabadságuktól megfosztva”. Emlékeztet a büntetőjog nevelési céljaira, és javasolja, hogy a nemzeti törvénykönyvek tartalmazzák a börtönbüntetés alternatíváját. Ferenc pápa a halálbüntetés eltörlésére szólítja fel azokat az államokat, amelyekben ez még érvényben van.

A migrációs törvényeket illetően azok „újragondolását” kéri a kölcsönös kötelességek és felelősségek tiszteletben tartásával. Kiemelt figyelmet sürget a „migránsok tartózkodási feltételeire” emlékeztetve, hogy az illegalitás a bűnözés felé sodorja őket. Ferenc pápa üzenetében köszönetet mond azoknak a családoknak, templomoknak és egyházi intézményeknek, amelyek az egyházfő szeptemberben tett felhívására ajtót nyitottak a menekültek és migránsok előtt.

Az üzenet többszörös felhívással zárul a háborúk ellen, a szegény államok adósságának eltörléséért, az élet és az együttműködési politikák védelmében. Utóbbira jó példaként Ferenc pápa a decemberi párizsi klímakonferenciát említi.

Kimaradt?