Veszítettek mandátumokat, de 16 év után újra van magyar képviselet a Hunyad megyei tanácsban

A városi önkormányzatokban való jelenlét erősítésére koncentrált az idei helyhatósági választásokon az RMDSZ Hunyad megyei szervezete, mégis a községekben jártak nagyobb sikerrel – nyilatkozta portálunknak Winkler Gyula, a Hunyad megyei szervezet elnöke, európai parlamenti képviselő. A választások legnagyobb sikere mégis, hogy 16 év után a megyei önkormányzatban újra van magyar tanácsos, és csupán néhány szavazaton múlt, hogy nem sikerült egy második mandátumot is megszerezni.

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke, Winkler Gyula elmondta, három fontos célkitűzése volt a megyei szervezetnek, amelyeket még a választási kampány legelején megfogalmaztak. Szerették volna megtartani Déván az alpolgármesteri tisztséget, amelyet megyei székhelyként kulcsfontosságú pozíciónak tartanak; a második célkitűzés az volt, hogy a helyi tanácsokban, elsősorban négy megyei jogú városban (Déván, Vajdahunyadon, Petrozsényban és Lupényben) erősítsék meg az RMDSZ-képviseletet; harmadik célként 16 év után újra be szerettek volna kerülni a Hunyad Megyei Tanácsba.

Ahhoz, hogy a megyei önkormányzatban képviselői helyet szerezzen az RMDSZ, a bejutáshoz szükséges szavazatok öt százalékát kellett volna megszerezzék. A körülmények azonban nem voltak ehhez adottak, mivel egyébként is kis arányú, csupán mintegy 3,8 százalékos a megye magyar lakossága. Ennek ellenére többpárti választási szövetség megkötésével sikerült megszerezniük egy RMDSZ-es pozíciót, a Nemzeti Liberális Párttal és a Parasztpárttal fogtak össze helyben.

A dévai alpolgármesteri tisztség megszerzéséről a megyei elnök nem tudott még végleges információkat megosztani velünk, azonban rámutatott, hogy az RMDSZ szempontjából nem voltak a legeredményesebbek a megyeszékhelyen lezajlott választások: konkrétan kilenc szavazaton múlott, hogy egy második tanácsosi mandátumot is megszerezzenek az önkormányzati testületben. A jelenlegi alpolgármester, Pogocsán Ferdinánd Zoltán szerezte meg az egyetlen tanácsosi helyet, azonban a politikai tárgyalások még tartanak. Nem alakult meg az új dévai helyi tanács, így az sem biztos, hogy Pogocsán megtarthatja a tisztségét. Winkler Gyula hozzátette: „van lehetőség arra, hogy megtartsuk az alpolgármesteri helyet”.

A megyei RMDSZ-elnök szerint az eredmények legfájóbb pontja, hogy a többi városi önkormányzatban nem sikerült megerősíteni a magyar képviseletet: Déván tehát a remélt kettőből egy tanácsosi helyet szereztek meg, Vajdahunyadon ezúttal kiestek a tanácsból, ami csupán 17 szavazaton múlott, Petrozsényban nem sikerült mandátumot szerezniük és Lupényban – ahol eddig volt egy helyi tanácsos – elveszítették a képviselői helyet. Winkler Gyula rámutatott: azért lettek volna fontosak ezek a pozíciók, mert a Hunyad megyei magyarság kevésbé a vidéki településeken, sokkal inkább a városokban él nagyobb számban.

„A jó hírek a községekből érkeznek, kiemelten két településről, Bácsiból, ahol eddig egy tanácsos ült az önkormányzatban, és mostantól kettő lesz, sőt nem voltunk olyan távol a harmadiktól sem, illetve megtartottuk a tanácsosi helyet Martinesd községben, Lozsád faluban, ahol éppen zajlanak a Hunyad megyei magyar napok a település első írásos említésének 700 éves évfordulója alkalmából” – részletezte Winkler Gyula.  

Levonják a tanulságokat

Mivel a kitűzött célok közül nem mindent sikerült megvalósítani, a választásokat követő elemző gyűlésen olyan döntéseket hoztak meg, amelyek a következő időszakban meghatározzák a regionális szervezet céljait. Három irányadó pontot fektettek le, amelyeket főként a helyhatósági választások negatív tapasztalatai motiváltak.

A december 6-án esedékes parlamenti választásokat követően modernizációs folyamatokat készülnek elindítani az RMDSZ Hunyad megyei szerveztében. Ugyanakkor felkészülnek a jövő tavaszra halasztott tisztújításra, amelynek fontos kérdése lesz, hogy az egyes feladatokat ki és milyen struktúrában látja majd el, illetve harmadik célként erősítenék a szervezeti kommunikációt, amelyet a választási szereplésből ítélve jobban át kell gondolniuk és szervezniük, hogy a magyar választókhoz könnyebben eljussanak.  

Utóbbi célért már most tettek, hangsúlyozta Winkler, hiszen a parlamenti választásokon való jelöltséghez Hunyad megyében háromezer papíralapú támogatói aláírást sikerült begyűjteniük a kitűzött mintegy 1700-hoz képest.

A magyar ügyeket továbbviszik

Az önkormányzati választásokon elért eredmények fényében a megyei RMDSZ-szervezet a továbbiakban az erőforrásainak megfelelően koncentrál arra, hogy a Hunyad megyei magyarság életében is előrelépések történjenek, hiszen – amint Winkler fogalmazott – a megye magyar lakossága is ugyanolyan adófizető polgár, mint a többségiek, ezért a saját, viszonylag szűkös anyagi keret és a magyar kormányzati támogatások mellett a helyi erőforrásokat is minél jobban szeretnék kihasználni.

Nagy hangsúlyt fektetnek az egyetlen Hunyad megyei önálló magyar tanintézmény, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban zajló oktatás minőségének megőrzésére, javítására, hiszen ebben az intézményben óvodás kortól az érettségiig minden korosztály tanul.

Kiemelte továbbá a történelmi magyar egyházakkal, a magyar civil szervezetekkel, az erdélyi, illetve romániai magyar gazdák szervezeteivel, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettel (EMKE), a magyar pedagógusszövetségekkel, illetve az egyes településeken működő magyar házakkal való kapcsolatok fenntartását, erősítését a Hunyad megyei magyar közösség érdekében.

Kapcsolódók

Kimaradt?