Nyilvános konzultációt hirdetett a Maros Megyei Tanács az ivóvíz- és csatornadíjakról (X)

A Maros Megyei Tanács közli a következő normatív jellegű okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásának a megnyitását: a S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz és csatornázási szolgáltatási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet.

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:

 • A javasolt normatív jellegű okiratnak az elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási beszámolóját;
 • A Regionális fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságnak a szakjelentését;
 • A Jogügyi Szolgálatnak a jelentését;
 • A határozattervezetnek a mellékletét.

A dokumentáció elemezhető:

 • az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív jellegű határozattervezetek szakaszban;
 • az intézménynek a székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1. iroda;
 • az okirattervezet elkérhető másolatként, az intézmény  Iktatójába beküldött kérés alapján.

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítványokat és véleményeket 2020. június 15.-ig lehet benyújtani:

 • az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri néven;
 • elektronikus formátumú üzenetként, a következő elektronikus postai címre: cjmures@cjmures.ro;
 • postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;
 • az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között.

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Javaslatok a A S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz és kanalizálás szolgáltatási közszolgáltatások az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet megvitatására vonatkozó javaslatok”.

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.

Az írásban megfogalmazott és beküldött javaslatoknak az elutasítása írásba lesz megindokolva.

Az érdeklődők számára lehetőség van egy olyan gyűlés megszervezésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2020. június 15-ig.

További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1245-ös belső szám vagy emailben a calin@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Călin Suciu.

ELNÖK

Péter Ferenc

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma

Kapcsolódók

Kimaradt?