Nem kell fizetnie Korond polgármesterének a Községháza feliratért

Nem kell bírságot fizetnie Korond község polgármesterének a helyi polgármesteri hivatal homlokzatára kiírt Községháza feliratért, illetve az ezzel kapcsolatos korábbi ítélet végrehajtásának a vélt elmulasztásáért. A Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítélete hétfőn megalapozatlannak nevezte a korábban a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított perben követelt bírság és késedelmi kamatok kifizetését.

 A Marosvásárhelyi Táblabíróság tavaly áprilisban jogerős ítéletben állapította meg, hogy Katona Mihály polgármester elutasította a „községháza" felirat eltávolítását megszabó korábbi jogerős ítélet végrehajtását, és tetemes összegű (mintegy 456 ezer lej) bírságot szabott ki számára. Az akkori ítélet azonban csak a bírság kiszámításának a képletét közölte, ezért a magyar feliratok ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) újabb pert indított a bírság pontos összegének a megállapítására. Ebben a perben született az a jogerős ítélet, amely immár semmilyen bírságot nem állapít meg. A hétfőn kimondott ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent meg.

 A székelyföldi magyar jelképek és feliratok elleni perek százait elindító ADEC három pert indított a korondi polgármester ellen. Az elsőben a községháza homlokzatára felfestett "Primarie - Községháza" felirat eltávolítását kérte, arra hivatkozva, hogy a román primariának nem a "községháza", hanem a "polgármesteri hivatal" a pontos fordítása. Szerinte a községháza szó a magyar közigazgatásra emlékeztet, ezért nem kívánatos. A védelem a perben egyfelől a szótárra hivatkozott, másfelől arra, hogy a középület bejárata mellett a román törvények által megszabott felirat is megtalálható.

 Az ADEC keresete nyomán a Marosvásárhelyi Táblabíróság 2016 szeptemberében elrendelte a homlokzatra felfestett felirat eltüntetését. A polgármester ezt azonnal végre is hajtotta, de amikor kézhez kapta az ítélet indoklását is, amelyben az állt, hogy a „községháza" szó román megfelelője a „casa comunala" lenne, a "Casa comunala - Községháza" feliratot festette fel a homlokzatra. E felirat mintegy fél évig állt a hivatal homlokzatán.

 Ezt követte az ADEC második pere, amelyet a korábbi jogerős ítélet végrehajtásának a vélt elmulasztása miatt indított, és amely végén a Marosvásárhelyi Táblabíróság megállapította, hogy a polgármesternek a 2016-os ítélet kihirdetésétől a felirat eltávolításáig eltelt napok mindegyikére a havi minimálbér 20 százalékának (416 lej) megfelelő bírságot, valamint a felperesnek napi 100 lejes késedelmi díjat kell kifizetnie.

 A számítások szerint a kifizetendő összeg megközelítette a 100 ezer eurót. A rekordösszegű bírság ellen mind a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), mind a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) állásfoglalásban tiltakozott.

Az ADEC ezt követően indította a harmadik pert az összeg megállapítására. Ebben a perben azonban a Hargita Megyei Törvényszék újból megvizsgálta a homlokzati feliratok történetét, és tavaly novemberben úgy találta, hogy megalapozatlan a késedelmi bírság megállapítása. Ezt az ítéletet erősítette meg hétfőn a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős döntése.

A magyar állam által tavaly Kallós Zoltán-díjjal kitüntetett Katona Mihály polgármester az MTI-nek elmondta: 2018 decemberében mindenféle feliratot eltávolítottak a községháza homlokzatáról, azóta csak a hivatalos tábla van kitéve. Hozzátette: a feliratok ügyéről csak azt követően kíván véleményt nyilvánítani, hogy kézhez kapta a legfrissebb ítélet megindokolt változatát. Azt azonban megjegyezte, hogy nem hiányzott a több éves pereskedés, mely alaposan próbára tette az idegeit.

(Borítófotó: archív)

Kapcsolódók

Kimaradt?