Vadiúj magyar bölcsődét adtak át Nagyváradon

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében épített nagyváradi bölcsődét adták át pénteken délelőtt Grezsa István miniszteri biztos jelenlétében. Még zajlik a beiratkozás, de hétfőtől már várják a gyerekeket a Csillagocska Bölcsődébe.  

Hétfőtől 32 gyermek már biztosan járni fog a Csillagocska Bölcsődébe, és az átadás után Szűcs Éva tanügyi előadótanácsostól megtudtuk: a beiratkozás folyamatos, míg el nem érik a 40-es létszámot.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) székházában Csűry István püspök a 127. zsoltár harmadik versére alapozva tartott áhítatot – ez az igevers került fel egyébként a bölcsőde falára is. A gyermek Isten csodálatos ajándéka, örökség, amit tovább kell örökíteni, mondta a püspök, aki azt is hozzátette: az anyaszentegyháznak jutalom az, hogy ezt a feladatot elnyerte. A szülők Isten közelébe engedik gyermekeiket, aki pedig ott dolgozik, az olyan szolgálatot végez, amelynek különös jutalma van, magyarázta.

Az áhítat után az átadást moderáló Farkas Zsolt közigazgatásügyi előadótanácsos köszöntötte a vendégeket, világi és egyházi méltóságokat, valamint a szülőket is, voltak, akik gyermekeikkel érkeztek a megnyitóra. Az előadótanácsos az óvodafejlesztési program fontosságát hangsúlyozta, mint rámutatott, Nagykárolyban, Krasznán, Szatmáron, Temesváron és Aradon is készülnek óvodák, bölcsődék. „Áldott a kéz, amely adni képes, és áldott a kéz, amely el tudja fogadni” – fogalmazott.

Grezsa István miniszteri biztos elmondta, hogy a 47,6 milliárd forint értékű program keretében közel 150 új óvoda és bölcsőde épül, illetve a mintegy 500 közül közel 400 már megújult Kárpát-medence-szerte. Aki itt dolgozik, az a magyar megmaradásért és a keresztény gyökerek megőrzésért munkálkodik, a megszentelt helyen pedig a lelkiség és szakmaiság egyaránt fontos, vélte.

Jelesre vizsgázott a KREK, mert miután az egykori bútorgyár helyén lévő telket megkapták, nem zárkóztak be, hanem nyitottak a közösség felé, és Nagyvárad belvárosában bölcsődét nyitottak, mondta Szabó Ödön RDMSZ-es parlamenti képviselő. Úgy fogalmazott, fontos, hogy miután a magyar állam megépítette, felújította a bölcsődéket, adólejeinkből a román állam támogassa azokat, s bár a vonatkozó törvény alkalmazását egy évvel elhalasztották, remélhetőleg jövőre már érkezik a normatív támogatás a református bölcsődének is.

Az ünnepség az udvaron folyatódott, ahol a Csillagocska Óvoda pedagógusainak énekszolgálata után Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperes a napi igét a 133. zsoltárból olvasta, kiemelve, hogy az Úr oda küld áldást, ahol egyetértés van. Az esperestől az óvoda vezetője vette át az ároni áldás egy bekeretezett példányát. Tankó Zita Veronika, az óvodai és elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő is köszöntötte a megjelenteket, majd Brugós Anikó tolmácsolta Pálfi Józsefnek, a Csillagocska Alapítvány vezetőjének üzenetét.

A református és katolikus kántorok közös szolgálata után Csűry István püspök áldotta meg az új bölcsődét, majd Grezsa Istvánnal és Szabó Ödönnel közösen elvágták a nemzetiszín szalagot, így az érdeklődők bejárhatták a gyermekek fogadására kész, vidám színekkel díszített, szépen berendezett épületet.

A pedagógusok kara Az ároni áldás átadása A kántorok kara, balról népviseletben Brugós Anikó

Kapcsolódók

Kimaradt?