banner_jtYG1g7R_1_970x250.gif
banner_30Cewl4A_Copy of 1_300x250.gif

Őszi felvételi a BBTE-n: még maradt néhány ingyenes és fizetéses hely

A Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szeptember 10-én kezdődik az őszi felvételi, ahol a nyári felvételi időszakot követően fennmaradt ingyenes és fizetéses helyekre lehet felvételizni.

Alapképzésen a következő tandíjmentes helyeket kínálja a BBTE:

 • Matematika és Informatika Kar: Matematika szak 5 hely, Matematika-informatika szak 5 hely;
 • Fizika Kar: Fizikai Informatika szak 1 hely;
 • Kémia és Vegyészmérnöki Kar: Kémia szak 10 hely, Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia szak 8 hely;
 • Biológia és Geológia Kar: Ökológia szak 5 hely, Geológia szak 5 hely;
 • Földrajz Kar: Földrajz szak 5 hely, Területfejlesztés 8 hely, Turizmusföldrajz 2 hely, Turizmusföldrajz szak Gyergyószentmiklós 6 hely;
 • Környezettudományok és környezetmérnöki Kar: Környezettudományok szak 4 hely, Környezettudományok szak Sepsiszentgyörgy 3 hely;
 • Bölcsészettudományi Kar: Magyar nyelv és irodalom/ Román nyelv és irodalom/Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, ukrán, norvég, finn, japán, kínai, koreai) – Világ- és összehasonlító irodalom (magyar nyelven) szak 8 hely; Magyar nyelv és irodalom 2 hely; Néprajz 4 hely; Kultúratudomány/művelődésszervező 2 hely;
 • Történelem és Filozófia Kar: Történelem szak 6 hely, Régészet szak 2 hely, Nemzetközi kapcsolatok szak 4 hely, Információtudomány és dokumentációtudomány szak 2 hely, Filozófia szak 7 hely;
 • Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar: Szociológia szak 1 hely, Humánerőforrás szak 1 hely, Antropológia szak 3 hely, Szociális munka szak 11 hely;
 • Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar: A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana szak Sepsiszentgyörgy 6 hely; Vállalatgazdaságtan szak Sepsiszentgyörgy 2 hely;
 • Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar: Politikatudományok szak 3 hely, Közigazgatás szak 13 hely, Közigazgatás szak Sepsiszentgyörgyön 16 hely;
 • Testnevelés és Sport Kar: Mozgáskészség és sporttechnika szak 1 hely;
 • Református Tanárképző Kar: Református valláspedagógia szak 16 hely, Zene 10 hely;
 • Római-Katolikus Teológia Kar: Római katolikus valláspedagógia szak 2 hely, Római katolikus pasztorális teológia szak Gyulafehérvár 14 hely, Vallástudomány szak 6 hely;
 • Színház és Televízió Kar: Teatrológia szak 1 hely.

Mesterképzésen a következő szakokon hirdet meg a BBTE ingyenes helyeket:

 • Biológia és Geológia Kar: Szárazföldi és vízi ökológia szak és Orvosi biológia szak 9 hely;
 • Jogtudományi Kar: Magánjog az Európai Unióban 14 hely (a kar csak ősszel szervez felvételit);
 • Bölcsészettudományi Kar: Néprajz 5 hely;
 • Történelem és Filozófia Kar: Jelenkor története és nemzetközi kapcsolatok szak 6 hely; Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok szak 5 hely;
 • Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar: Humánerőforrás-menedzsment és szervezeti szociológia szak 3 hely; Mentálhigiéné a szociális szférában szak 3 hely; Tanácsadás a szociális szolgáltatások területén szak 8 hely; Alternatív módszerek az óvodában és az elemi osztályokban szak 7 hely;
 • Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar: Marketing stratégiák és politikák szak 12 hely, Vállalati pénzügyi menedzsment szak 14 hely;
 • Református Tanárképző Kar: Alkalmazott teológia szak 3 hely; Zene szak 7 hely;
 • Római Katolikus Teológia Kar: Alkalmazott római katolikus pasztorális teológia szak 3 hely.

Fizetéses helyekre minden kar esetében lehet jelentkezni. Az őszi felvételi 2018. szeptember 10. és 20. között zajlik, és a jelentkezési feltételek azonosak a nyári felvételiével. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem karai különböző jellegű írásbeli vagy szóbeli vizsgákat szerveznek a jelentkező diákok ismereteinek és kognitív képességeinek felmérésére. A BBTE valamennyi karán a felvételi végleges eredményének kiszámításakor – eltérő súlyozással – figyelembe veszik az érettségi vizsga átlagát is. Az ezzel kapcsolatos információk elérhetőek a karok hivatalos honlapján.

Az őszi felvételi naptárát, a felvételi díjakat, a versenytematikát, valamint a felvételivel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a BBTE felvételi honlapján lehet megtekinteni. 

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?