Kevéssé közismert erdélyi művésznőtestvérpárról nyílt kiállítás Csíkszeredában

Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét bemutató kiállítás nyílt csütörtökön Csíkszeredában. A kiállítás az „isteni ingyen kegyelem ajándékát”, a tehetséget hivatott bemutatni.

A tárlat címeTehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképe, amelyet Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Megyeháza Galéria és a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet közösen szervezett.

A Megyeháza Galériában bemutatott tárlat a két, ritkábban emlegetett erdélyi művész pályaképét mutatja be. Az eseményen az est házigazdája, Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ menedzsere köszöntötte az érdeklődőket, majd Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet igazgatója, színháztörténész, a tárlat kurátora nyitotta meg a kiállítást.A szerző felvételei

Mint elmondta: a tárlat a Berde Mária, Berde Amál művésztestvérpár életpályájának bemutatása mellett valódi ritkaságokat tár a közönség elé. A kiállított alkotások mindegyike magántulajdonban van, így együtt látni azokat más alkalommal nincs lehetőség – fűzte hozzá.

A kurátor érdekességként megemlítette, hogy Berde Mária életpályájára egy erdélyi irodalmi körökben kirobbant konfliktus irányította rá a figyelmét. Szintén különlegesség, hogy Berde Amál a festőecset mellett az írótollal is jól bánt. Ennek tanulságaként meghallgathattuk a művész népművészetről kifejtett gondolatait Dálnoki Csilla, a Csíki Játékszín színművészének tolmácsolásában. A festőművész életének jelentős mozzanatait Szebeni Zsuzsanna idézte fel, majd Márdirosz Ágnes színművész Berde Mária életrajzába adott betekintést az írónő visszaemlékezéseit idézve.

„Berde Amál és Berde Mária életműve az emlékezés és a jövőbetekintés kockája. Református lelkészcsaládban nevelkedve a hitnek és alkotásnak nemes ötvözetét hagyták ránk. Ezáltal festészetben, szépirodalomban mindvégig az erdélyi kultúra hűséges szolgálói maradnak” – foglalta össze Szebeni Zsuzsanna.

Magyarországi Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében Lukács Bence Ákos konzul szólt az egybegyűltekhez. „Valamit csinálni kellene! – ezekkel a szavakkal indul Berde Mária egyik regénye. Ez a Berde testvérek sorsának mozgatórugója. Mindketten úgy érezték, hogy a rájuk bízott talentumukat kötelességük kamatoztatni mások, a köz javára. Ez az őszinte tettvágy különös hangsúlyt kap, ha koruk valóságára tekintünk. Amikor sokan érezték értelmetlennek a Trianon utáni traumából való felocsúdás pillanataiban a kisebbségi magyar létet, akkor fogalmazódik meg bennük, hogy igenis lehet és kell valamit tenni” – fogalmazott a konzul.

A kiállított pannók és festmények mellett a tárlat egyik különlegessége a Berde Amált ábrázoló, az 1950-es években készült emlékplakett, amelyet a festőművész volt kolozsvári lakásában élő Gergely Erzsébet talált az ingatlan pincéjében. A plakettet készítő szobrász ismeretlen, ám Berde Amál készített róla egy festményt, amelyből kiderült, hogy egy fekete hajú nőről van szó. Szebeni Zsuzsanna reményének adott hangot, hogy a nyilvánossághoz fordulva talán kiderülhet az egykori szobrász kiléte.

A kiállítás február 3-a és 23-a között látogatható a csíkszeredai Megyeháza Galáriában.

Kapcsolódók

Kimaradt?