Biharban is megalakult a megyei magyar értéktár bizottság

Dukrét Gézát, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökét választották a frissen megalakult Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottság vezetőjének. A megyei testület összefogja azokat a helyi fiókszervezeteket, amelyek korábban már létrejöttek.

A Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottság életre hívását az RMDSZ kezdeményezte. Az alakuló ülésen Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottságának elnöke hangsúlyozta, „értékeinket, legyenek azok épített vagy szellemi örökségünk részei, csak akkor és úgy tudjuk megőrizni, hogyha beszélünk róluk, életet viszünk a kastélyokba, kúriákba, parasztházak csűrjeibe. De ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, cselekvő közösségre van szükségünk – olyanokra, akik összegyűjtik, megmutatják, majd látogatják is ezeket a helyeket, felhívják a figyelmet a gasztronómiai különlegességekre, egy-egy tájegység sajátosságaira, népviseletére, kézművességére”.

Hegedüs Csilla szerint 2018. fontos év az erdélyi magyarság számára, ezért az értéktárral kiállításokon, kulturális programokon is részt lehet venni, bemutatva, hogy „mennyi mindenre lehetünk büszkék, mi mindent tett le az erdélyi magyarság Románia, a Kárpát-medence, és Európa asztalára.”

Dukrét Géza, a Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottságának elnöke elmondta, az épített örökség, illetve a helytörténet feltárásával és megismertetésével immár negyedszázada foglalkozik az általa alapított Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság. „A Bihar megyei értéktár bizottság tevékenységi területe azonban sokkal szélesebb, több olyan ágazatra, szakterületre fókuszál, amelyben megjelenik a hagyományos magyar értékek sora” – tette hozzá.

Dukrét kiemelte, az értéktár bizottság révén egy olyan széleskörű szakmai tevékenységet fejthetnek ki, amelynek segítségével „valóban feltárhatjuk, leltárba vehetjük, megismertethetjük az itt található értékeket, hagyományokat. És ez a legfontosabb szerepe ennek a bizottságnak: amellett, hogy adatbázist készít értékeinkről, segít ezeket megismertetni, és igyekszik megőrizni, illetve fenntarthatóvá is tenni ezeket.”

A bizottságba elismert szakembereket hívtak meg, akik munkásságukkal már bizonyítottak, és jó ismerői a szakterületüknek. A Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottság elnöke Dukrét Géza, ügyvezető alelnöke Kucharszki Zoltán. A megyei fórum albizottságokat hozott létre. Az Agrár és élelmiszergazdaság albizottság vezetője dr. Nagy Miklós, az Egészség és életmód munkacsoportot pedig dr. Földes Béla vezeti. Az Épített környezet albizottság munkáját Emődi Tamás irányítja, az Ipari és műszaki megoldások albizottságának az elnöke Hochhauser Ronald, a Kulturális örökség albizottság vezetője Hasas János, továbbá a Sport szakosztályt Botházy Nándor, a Természeti értékek albizottságot Venczel Márton, a Turizmus és vendéglátás munkacsoportot pedig dr. Bántó Norbert vezeti. A bizottság szakmai titkára Dovin Irma.

A testület a Bihar megyei magyar értékek megőrzése, fenntarthatósága, széles körű megismertetése és hasznosítása érdekében fogalmazta meg céljait. E szerint összeállítja a Bihar megyei értéktárat, megszabja az értéktárba történő felvétel feltételeit, dönt arról, hogy a javasolt értékek közül melyek minősíthetők helyi vagy Bihar megyei értékeknek, illetve indokolt esetben javasolja az erdélyi értéktárba történő felvételt. Ugyanakkor támogatja a megyei magyar értékek feltárását, megőrzését, fenntartását, megismertetését és védelmét. 

A Bihar Megyei Magyar Értéktár Bizottság alakuló ülésén elhangzott még, hogy a megyében számos helyi értéktár bizottság megalakult már, ezeket hivatott összefogni a megyei fórum. Ezért kérik a helyi bizottságokat, hogy a javasolt értékek leírását a dukretgeza@yahoo.com e-mail címre küldjék el. 

Kapcsolódók

Kimaradt?