Konferencia Csíkszentdomokoson Márton Áron püspökről

Az idén negyedik alkalommal szervez a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum megemlékezést és konferenciát, a Márton Áron püspök születésnapját (aug. 28.)  követő szombaton, augusztus 29-én. A konferencia célja – akár a korábbiaké – a Márton Áron-kutatás eredményeinek ismertetése a szélesebb közönséggel – olvashatjuk Borsodi L. László ferences sajtóreferens szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Program:

10.00:  Szentmise a csíkszentdomokosi római katolikus templomban. Főcelebráns Exc. dr. Jakubinyi György érsek, szentbeszédet mond Msgr. Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános, Márton Áron püspök egykori titkára

11:45     A konferencia résztvevőinek köszöntése a csíkszentdomokosi Művelődési Házban

12:00     Márton Áron a doberdói harctéren (Msgr. dr. Kovács Gergely, kánonjogász, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora, Róma)

12:25  Bemutatkozik T. Kasza László, Márton Áron szentté avatási ügyének viceposztulátora

12:30     Márton Áron, az ifjúság vezére (dr. Bodó Márta főszerkesztő, újságíró, Kolozsvár)

13:00     Márton Áron püspök a kultúra szolgálatában (Msgr. dr. Marton József nagyprépost, egyetemi tanár, Gyulafehérvár)

13:40     Büféebéd

14:30     Márton Áron a titkosszolgálatok célkeresztjében 1938 és 1980 között (dr. Denisa Bodeanu történész, Márton Áron Securitate-dossziéjának kutatója, Bukarest)

15:00     Zarándoklatok Márton Áron püspök nyomdokain (Msgr. dr. Kovács Gergely, posztulátor, Róma)

15:15     A Márton Áron, a XX. század püspöke  címmel meghirdetett Kárpát-medencei diákvetélkedő internetes fordulóinak kiértékelése, eredményhirdetés

Az előadókról, előadásokról:

•             Marton József nagyprépost a gyulafehérvári Márton Áron-hagyaték gondozója, kiadója.

Előadásában Márton Áron és a kultúra kapcsolatát elemzi,  rávilágítva, hogy Márton Áron nemcsak a hit és az egyház védelmezője, de a kultúra értő, érdeklődő és a sajátjától sokszor különböző értékek és ízlések iránt is nyitott pártfogója is volt.

•             Bodó Márta főszerkesztőként,  újságíróként elkötelezetten végzi Márton Áron emlékének ápolását, de idén nem mint sajtómunkás, hanem mint kutató mutatkozik be a domokosi közönségnek: A fiatal Márton Áron kolozsvári korszakáról beszél, arról, ahogy a fiatalokkal dolgozott, ahogy  a nevelési programját kialakította, kiemelve, hogy ezek a programok milyen komoly színvonalon készültek, milyen alaposan tervezettek, módszeresek és sokoldalúak voltak.

•             Denisa Bodeanu bukaresti történész, a Szekuritate Levéltárát Átvilágító Országos Tanács archívumában található, Márton Áron nevére kiállított megfigyelési dossziék kutatója. Őtőle tudjuk - az első domokosi konferencia óta - hogy Márton Áron dossziéja több, mint 77000 lapot tartalmaz, és ezzel a legvaskosabb megfigyelési dosszié a Securitate töténetében. Előadásában ezen dossziék alapján elemzi a kutató Márton Áron és a kommunista elnyomó rendszer közötti egyenlőtlen harc főbb állomásait, illetve az előadást kísérő vetítés során olyan dokumentumokba enged betekintést a közönségnek, melyek korábban sehol nem voltak láthatók.

•             Kovács Gergely, Márton Áron szentté avatási ügyének római posztulátora idén két előadást tart. Egyik előadásában azokat az adatokat ismereteti, melyek a nemrég megjelentetett kutatások fényében pontosítják Márton Áron első világháborús "történetetét", illetve arról is tudósít, miként ápolják Olaszországban az első világháború olasz frontján harcolt magyar katonák - közöttük Márton Áron - emlékét. Második hozzászólásában beszámol az immár hatodszorra megszervezett Márton Áron zarándoklat céljáról, helyszíneiről, tapasztalatairól.

•             A konferencia zárásaként egy fél évvel ezelőtt meghirdetett diákvetélkedőt értékelnek ki. Az internetes vetélkedő hatvanként csapatot mozgósított Gútától Gyimesközéplokig, és Márton Áron a XX. század püspöke cím alatt megjelentetett feladatsorokkal arra próbálta szelíden a fiatalokat, hogy olvassák Márton Áront, gondolkodjanak a huszadik századi történelemről, társadalomtörténetről.

A megemlékezés támogatói: Bethlen Gábor Alap; Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.

Kapcsolódók

Kimaradt?