banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Szecessziós könyvek kiállítása a Teleki Tékában

Új, ezúttal szecessziós külsejű könyveket és folyóiratokat bemutató kiállítás nyílt Marosvásárhelyen a Teleki Tékában. A tárlaton néhány nyomdászati eszköz is megtekinthető a Krón Ernő könyvkötő ma is működő műhelyéből.

A kiállítást Lázok Klára, a Teleki Bolyai Könyvtár vezetője, a tárlat kurátora nyitotta meg, aki elmondta, a most látható könyveknek és folyóiratoknak a bemutatása ötlet szintjén nagyon rég megszületett már a Tékában, „hisz az olvasókat kiszolgálva, leltározva, rendezgetve időről időre rácsodálkoztunk mindannyian egy-egy szép szecessziós kötésre, illusztrációra, címlapra”.

A kiállítás címét, Isteni kert, egy Szomory Dezső novella címéből kölcsönözték és ahogy a kurátor mondta, kiállításrendezés közben döbbentek rá, hogy mennyire találó ez a név. „Az angol William Morris kelméitől és könyvillusztrációs motívumaitól a gödöllőiek művészi programjáig, mindenütt ott található a kert, úgyis mint sajátos életérzést kifejező hely, de úgyis mint az ornamensek formáinak ihlető forrása” – tette hozzá. Marosvásárhelyhez különös módon is kötődik ez a motívum, ugyanis a Tékában őrzik Toroczkai Wigand Ede Kert és virágai című tanulmányát a Bernády Györgynéhez intézett dedikációval.

Arról, hogy hogyan kerültek a Teleki Tékába, mint régi könyves könyvtárba a szecessziós könyvek, Lázok Klára elmondta, újdonságot jelent az, hogy az eddigi kiállításoktól eltérően most nem a Teleki-könyvtár állományából, hanem az utólag bekerült gyűjteményekből szemelgettek. Főleg a Református Kollégium gyűjteményéből, valamint két erdélyi tudósember: Turnowszky Sándor és Tóth Sándor hagyatékából.

A kiállításon látható anyagot földrajzilag csoportosították, a nagy európai szecessziós központok felől haladva Marosvásárhely felé. A német kiadványok vannak túlsúlyban, a könyvek mellett pedig az irányadó folyóiratok közül is megtalálható néhány a kollégium gyűjteményében.

A kiállításon látható a magyar szecessziós illusztráció néhány olyan változata is, amelyek főleg a vásárhelyiek számára ismerősen hangzó, a Kultúrpalotából ismert alkotók könyvművészetét mutatják be. Ugyanakkor megtalálható a magyar szecessziós könyvkötészet emblematikus alakjának, Gottermayer Nándornak, illetve a Tevan és Kner szecessziós nyomdáknak is egy-egy kiadványa. „A klasszikusan szecessziósnak nevezett periódus európai értelemben 1908-ban, magyar értelemben az 1910-es évek közepe-vége fele lezárul, Erdélyben viszont későszecessziós virágzásnak lehetünk tanúi, a nagybányai mesterek mellett Kara Kórber Nándor, Demian Anastase, Kós Károly, Bánffy Miklós, Ács Ferenc, Tóth István, Debreczeni László valamennyien alkottak ebben a stílusban is – többjük rajza a Tizenegyek antológiában is megcsodálható” – ismertette a tárlat anyagát Lázok Klára.

Külön tárlót kapott Kós Károly korai munkássága, az Erdélyi Szépmíves Céh, amelynek jelentős szerepe volt az erdélyi szecessziós könyvgrafika megjelenítésében.

A Teleki Téka számos olyan dokumentumot, irat-gyűjteményt őriz, amely a század eleji Marosvásárhely társadalomképét illusztrálja, szecessziós külalakkal ellátottak, egyletek szabályzatai, banki jegyzőkönyvek, a Kultúrpalotában frissen megalakított intézmények szabályzatai, a gyógyszertárakban kapható gyógyszerek jegyzéke, vagy szovátai gyógyfürdőzésre csábító kiadvány.

A könyvek, folyóiratok és aprókiadványok mellett a kiállítás bemutatja Marosvásárhely működő szecessziós könyvkötészetét, a Krón műhelyt is, amely a korszak statikus emlékei mellett ennek a múltnak egy ma is élő és a Teleki Tékával szoros kapcsolatban álló szeletét jelenti.

A kiállítás csapatmunkával jött létre, annak megrendezésében a könyvtár valamennyi munkatársa részt vett: Lázok Klára segítségére volt Márton Krisztina, Bányai Réka, Kovács Gorboi György, Petelei Klára, László Lóránd, Weisz Szidóniának és Kutasi István. Ugyanakkor a köszönet illeti a Bethlen Gábor Alapot és a Maros Megyei Tanácsot is a Teleki Téka Alapítványnak nyújtott pályázati támogatásáért, a Megyei Múzeumot a Toroczkai Wigand-féle bútorokért, illetve Hauszmann Orsolyát, aki a régiségboltjából a megnyitó idejére néhány értékes Art Nouveau-darabot kölcsönzött.

banner_TfWzz7sC_300x250-HU.jpg
banner_Y04tqfmE_970x250_HU.jpg

Kimaradt?