EU: kettős adóztatással kapcsolatos problémákat kezelő szabály lépett életbe

A tagállamok közötti adóviták gyorsabb és hatékonyabb rendezése érdekében új uniós szabályok léptek hatályba hétfőn, amelyek nagyobb mértékű jogbiztonságot nyújtanak a kettős adóztatással érintett vállalkozások és magánszemélyek számára - közölte az Európai Bizottság.

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos közölte, az új rendszer révén könnyebb lesz megoldást találni a tagállamok közötti olyan adóügyi vitákra, amelyek a kettős adóztatás megszüntetéséről rendelkező nemzetközi megállapodások és egyezmények értelmezéséből és alkalmazásából adódhatnak. Becslések szerint az unióban jelenleg kétezer ilyen vita van folyamatban, amelyek közül 900 ügy több mint 2 éve húzódik.

Tájékoztatása szerint a szabályozás biztosítani fogja, hogy a vállalkozások és a magánszemélyek gyorsabban és hatékonyabban tudják rendezni az adóegyezményekkel összefüggő vitákat, különösen a kettős adóztatással kapcsolatosakat. Az új irányelv emellett biztosítja az unión belüli adóügyi viták nagyobb átláthatóságát.

Kettős adóztatásról akkor beszélünk, amikor két vagy több ország is úgy véli, hogy jogosult egy vállalat vagy magánszemély adott jövedelmét vagy nyereségét megadóztatni. Ilyen helyzet adódhat például a különböző joghatóságok nemzeti szabályai közötti eltérésből vagy ugyanazon rendelkezésnek egy kétoldalú adószerződésen belüli eltérő értelmezéséből.

Az uniós szabályok között eddig olyan többoldalú egyezmény létezett, amely lehetőséget biztosított az adóhatóságoknak arra, hogy jogvitákat választottbíróság elé terjesszenek, az adófizetőknek azonban semmilyen lehetőségük nem volt arra, hogy maguk kérjék e folyamat elindítását. A hatóságok továbbá eddig nem voltak kötelesek végleges megállapodásra jutni.

Hogyan fog működni a vitarendezési mechanizmus?

Az adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló új irányelv várhatóan elősegíti majd az adóügyi jogviták hatékonyabb rendezését, mivel a tagállamoknak mostantól jogi kötelességük lesz ügydöntő határozatokat hozni:

  • A kettős adóztatás megszüntetését előíró kétoldalú adómegállapodásokból vagy egyezményekből eredő adóvitákban érintett adófizetők mostantól kölcsönös megállapodási eljárást kezdeményezhetnek, amelynek keretében az érintett tagállamoknak két éven belül meg kell kísérelniük a jogvita békés úton történő rendezését.
  • Ha e 2 éves időszak végéig nem sikerül megoldásra jutni, az adóalany kérheti, hogy tanácsadó bizottság adjon véleményt az ügyről. Ha a tagállamok ezt nem teszik meg, az adóalany keresetet nyújthat be a nemzeti bírósághoz, és intézkedésre kényszerítheti a tagállamokat.
  • A tanácsadó bizottság az érintett tagállamok által kinevezett három független tagból és az érintett illetékes hatóságok képviselőiből fog állni. A tanácsadó bizottságnak 6 hónapon belül véleményt kell nyilvánítania, amelynek alapján az érintett tagállamoknak el kell járniuk, kivéve, ha a vélemény kiadásától számított 6 hónapon belül egy másik megoldásban állapodnak meg.
  • Ha a határozatot nem hajtják végre, az az adóalany, aki a jogerős határozatot elfogadta, és nemzeti jogorvoslati jogáról lemondott, az értesítéstől számított 60 napon belül a nemzeti bíróságok előtt kérheti a határozat végrehajtását. A tagállamoknak értesíteniük kell az adófizetőket, és közzé kell tenniük a végleges határozat teljes szövegét vagy annak egy kivonatát.

Az új irányelvet a 2019. július 1-jétől kezdődően benyújtott, a 2018. január 1-jével vagy azt követően kezdődő adóévben szerzett jövedelemre vagy tőkére vonatkozó vitás kérdésekhez kapcsolódó panaszok tekintetében kell alkalmazni. Az illetékes hatóságok abban is megállapodhatnak, hogy az irányelvet az e napot megelőzően benyújtott panaszokra vagy az előző adóévekre is alkalmazzák.

Bővebb információkat itt talál.  

Kapcsolódók

Kimaradt?