Csíkszeredában minden oktatási intézmény felkészült a tanévkezdésre

A csíkszeredai oktatási intézmények többségét az elmúlt években rendre felújították, így a hamarosan kezdődő tanévre a felújított épületekben csupán kisebb tatarozási munkálatokat kellett a fenntartó önkormányzatnak elvégeztetnie. Hargita megye székhelyén minden iskolában és óvodában az intézmények saját épületében kezdődhet el az oktatás. A felújított épületek energiahatékonysága a felszerelt napelemek, napkollektorok miatt is jobb az átlagosnál.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala idén év elején 1,63 millió lejt irányzott elő karbantartási és javítási munkákra, ez az összeg az év folyamán minimálisan ugyan, de tovább nőtt – tájékoztatott az önkormányzat sajtókapcsolatokkal foglalkozó irodája.

A Kájoni János Szakközépiskola belső udvara | Fotó: Csíkszereda Városháza

Mint ismert, Csíkszeredában 11 oktatási intézmény 13 épületének – iskola, óvoda és napköziotthon, bentlakás – külső és belső korszerűsítését végezték el az elmúlt néhány évben főként európai uniós forrásokból, amelynek elsődleges célja az energiahatékonyság növelése volt. A munkálatok magukban foglalták az épületek külső hőszigetelését, a tetőszerkezetek felújítását, a villany-, fűtés- és melegvíz-rendszerek korszerűsítését, ugyanakkor napelemeket, illetve napkollektorokat szereltek a tetőkre, így megújuló energiaforrásból biztosítják a felhasznált elektromos áram és meleg víz egy részét.

Amint a kérdéseinkre küldött válaszokból kiderült, azon intézmények esetében, amelyeknél a korábbi években átfogó felújítás történt, alacsonyabb összegeket hagytak jóvá, leginkább a bútorzat javítására. Más intézményeknél viszont nagyobb tételek jelennek meg. Több épületben beázások történtek, ezért tetőszerkezet-javításokba kezdtek, ez történik most is a Nagy István Művészeti Szakközépiskolában, de volt példa kazán-meghibásodásra is, a nyáron a Márton Áron Főgimnáziumban oldottak meg ilyen problémát.

A legnagyobb önkormányzati támogatást idén is a Kós Károly Szakközépiskola kapta (317 800 lejt), mivel ez az intézmény étkezdét és bentlakást is működtet. A bentlakás fűtésrendszerének optimalizálására nagyobb tételt fordíthattak idén, de a központi iskolaépületben olyan elemek javítására is szükség volt, amelyek nem voltak részei a nemrég befejezett felújítási munkálatoknak.

A Kós Károly Szakközépiskolára költik a legtöbbet az idén | Fotó: Csíkszereda Városháza

A polgármesteri hivatal tájékoztatott arról is, hogy a karbantartási és javítási munkák mellett a város tanintézményei további egymillió lejt kaptak egyebek mellett nagy értékű irodai eszközök, oktatási segédanyagok, kamerarendszerek, szakiskolák esetében munkagépek vásárlására.

Folyamatban van több intézmény tűzvédelmi engedélyének frissítése és az előírások szerinti korszerűsítése (füstérzékelők, poroltók stb.). Ezen a téren a Xantus János Általános Iskolának biztosítottak nagyobb összeget, mert ennek az iskolának hét alintézménye is van.

A megyeszékely önkormányzatától arról is érdeklődtünk, hogy miként készülnek a télre a tanintézmények, ismerve a közelgő energia-áremeléseket. Erre azt a választ kaptunk, hogy a polgármesteri hivatal szakapparátusa rendszeresen ellenőrzi és figyeli a tanintézmények fogyasztását és a számlákat. „Évekre visszamenőleg vannak kimutatásaink és most egy újabb adatsor bekérése előtt állunk, hogy megvizsgáljuk miként állnak költségvetésileg az intézmények” – fogalmaznak válaszukban.

A Venczel József Szakközépiskola | Fotó: Csíkszereda Városháza

Arra a kérdésünkre, hogy van-e olyan tanintézmény, ahol alternatív fűtési megoldásokban gondolkodnak már most, azt a választ kaptuk, hogy az elmúlt években uniós forrásból felújított intézmények mindegyikére napelemrendszereket telepítettek, amelyek betáplálnak az országos hálózatba. „Ezek a rendszerek éreztetik a hatásukat: az átfogó hőenergetikai felújítások nyomán az adott tanintézmények fogyasztása látványosan csökkent” – hívták fel a figyelmünket.

Van-e esetleg arra vonatkozó döntés, intézkedés, hogy az iskolákban vagy óvodákban takarékosságra készüljenek a télen – tettük fel a kérdést az önkormányzatnak, amely válaszában kifejtette, hogy már a legutóbbi téli időszak során is kérték az intézményvezetőket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a takarékoskodásra, „de félő, hogy az idei tanév során még hangsúlyosabb felhívást kell intéznünk feléjük” – fogalmaztak válaszukban.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?