banner_ImRoxvBN_webbanner_970x250.gif
banner_Qadt244U_webbanner_728x90.gif
banner_3UKEdCdT_webbanner_300x250.gif

A felekezeteknek juttatott közpénz negyedét a grandomán bukaresti katedrális kapta tavaly

Több erdélyi megyében sikeresen pályáztak a magyar felekezetek, de kapott támogatást a két bukaresti református parókia is.

282,2 millió lejt osztott szét tavaly a felekezetek között a kormány vallásügyi államtitkársága (SSC). A pénzt nem normatív alapon kapják az egyházak, igényelni kell a támogatást. A 18, a román állam által elismert vallási közösség jogi személyiséggel rendelkező entitásai pályázhatnak a vallásügyi államtitkárságnál. Az SSC tájékoztatása szerint 2020-ban 1 743 igénylés érkezett, 1 333 esetben kedvező elbírálás született.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

A kiutalt összeg nagysága és felekezetek közötti megoszlása nagyban eltér megyénként. Háromszéken összesen hat gyülekezetet támogattak, ezek közül három katolikus, kettő református, egy pedig ortodox volt. Utóbbi 150 ezer lejt kapott, a római-katolikusok 195, míg a reformátusok 45 ezret. Ez azt jelenti, hogy az ortodoxoknak nagyobb hányad jutott, mint amekkora a súlyuk a megyében a hívek száma alapján.

Maros megyében pont fordított a helyzet, ott a magyar felekezetek kaptak a demográfiai súlyuknál több pénzt. Az Erdélyi Református Egyházkerület volt a támogatások fő haszonélvezője közel 1,5 millió lejjel, míg az unitáriusokhoz 705 ezer, az ortodoxokhoz pedig 670 ezer lej került. Három római katolikus parókia összesen 260 ezer lejes támogatásban részesült.

A Nemzet Megváltásának Katedrálisa mindent visz

Hargita megyében, Háromszékhez hasonlóan, szintén a hívek arányát jóval meghaladó mértékben szubvencionálták az ortodox egyházat, amelynek 455 ezer lej jutott. A megyében abszolút többségben levő katolikusok 905 ezer, a reformátusok 880 ezer, míg az unitáriusok 635 ezer lejt kaptak.A Nemzet Megváltásának Katedrálisa még mindig épül | Fotó: Agerpres

Szatmár megyében sikeresen pályáztak az Erdélyi Református Egyházkerülethez tartozó parókiák, valamivel több, mint 1 millió lejt szereztek, míg az ortodoxok 1,41 milliót. A római-katolikus plébániák közül egyedül a tasnádi kapott támogatást, 225 ezer lej értékben.

A legtöbb pénzt idén is a Bukarestben épülő megalomán ortodox templom, a Nemzet Megváltásának Katedrálisa építésére utalták ki, 69 millió lejt. Ezzel 544 millióra nőtt az összeg, amivel a vallásügyi államtitkárság 2011 óta a román közvéleményt nagyon megosztó székesegyház építését támogatta.

Ugyanakkor tavaly az SSC-nél is szegény lehetett az eklézsia, mivel egy évvel korábban 108, 2018-ban pedig 134 millió lejt adott a túlméretezett projektre. A bukaresti Calvineumnak megítéltek 20 ezer lejt, a 2-es számú fővárosi parókiának pedig 100 ezret. Dr.Kovács Gergely gyulafehérvári érsek beiktatási szertartását 50 ezer lejjel támogatta az államtitkárság.

A műemlékvédelem ellenben úgy tűnik, nem tartozik az államtitkárság prioritásai közé, 2011 óta mindössze 7 szász lutheránus templom kapott pénzt, tavaly egyetlen egy.

Kapcsolódók

Kimaradt?