FRISSÍTVE - Meghalt Doina Cornea

Pénteken reggel Kolozsváron meghalt Doina Cornea, a román kommunistaellenes mozgalom legendás személyisége. 88 éves volt. FRISSÍTÉS: Részvétnyilvánításában Klaus Johannis államfő úgy fogalmazott, Doina Cornea a román bátorság és antikommunista ellenállás jelképe volt.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának francia tanszékén volt tanársegéd. 1980-ban gyártotta az első szamizdatot „Încercarea labirintului“ (A labirintus próbatétele) címen, melyeket újabb szamizdat-fordítások követtek, amelyeket előszóval és jegyzetekkel látott el.

1982 és 1989 között 31 szöveget és tiltakozást juttatott el a Szabad Európa Rádióhoz. 1983-ban elbocsátották az egyetemről, és vizsgálatoknak, kihallgatásoknak, veréseknek és fenyegetéseknek vetették alá. Fia, Leontin Iuhas közreműködésével 160 röpiratot terjesztett az 1987-es brassói felkelés során, ezért mindkettőjüket 5 hétre letartóztatták. Ezután gyakorlatilag házi őrizetben volt 1989. december 21-éig. Részt vett az 1989. december 21-ei utcai tüntetésen, a lövöldözések ellenére.

Ezután beválasztották a Nemzeti Megmentési Front Tanácsába, de erről a tisztségéről 1990. január 23-án lemondott, mivel úgy ítélte meg, hogy a Front Gorbacsovnak van alárendelve. 1990. augusztus 6-án Kolozsváron egyik alapítója volt a romániai Totalitariánusellenes Demokratikus Fórumnak, amelynek utóbb elnökévé választották. Ez volt a demokratikus ellenzék egyik első egyesítési kísérlete, amelyből később kialakult a Romániai Demokrata Konvenció. Alapító tagja a Csoport a Társadalmi Párbeszédért, a Civil Szövetség és a Memoria Kulturális Alapítvány szervezeteknek. Több mint 100 cikke jelent meg különböző újságokban és folyóiratokban, például a 22, România liberă, Vatra, Memoria kiadványokban.

Munkásságáért megkapta a Francia Becsületrend tiszti fokozatát, a Románia Csillaga érdemrend nagykeresztjét, és 2002-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársaság érdemrendjének tisztikeresztjével is kitüntette.

FRISSÍTÉS: Doina Cornea a román bátorság és antikommunista ellenállás jelképe volt – olvasható Klaus Johannis államfő részvétnyilvánításában, amelyet a 88 évesen elhunyt egykori aktivista családtagjaihoz, barátaihoz és tisztelőihez címzett. 

„Mélységes szomorúsággal értesültem Doina Cornea asszony haláláról, aki az antikommunista mozgalom egyik legjelentősebb hangja volt. Fejet hajtok közelmúltunk történelmének ezen személyisége, Doina Cornea előtt. A diktatúra nehéz éveiben Doina Cornea, dacolva az elnyomó rezsimmel, számos szöveget, levelet küldött a Szabad Európa Rádiónak, röpiratokat terjesztett, ma már felfoghatatlan kockázatokat vállalva felvette a kapcsolatot a kor neves személyiségeivel, újságíróival, hogy hírt adjon a Ceauşescu-féle totalitarizmus visszaéléseiről” – idézi fel az elhunyt érdemeit Johannis. 

Az államfő arra is emlékeztet részvétnyilvánításában, hogy Cornea a rá jellemző lelkierővel viselte el azokat a megaláztatásokat, meghurcoltatásokat, amelyeknek a Szekuritáté alávetette, támogatta a brassói munkások 1987-es lázadását, és az 1989-es decemberi népfelkeléskor a golyózápor dacára csatlakozott a tüntetőkhöz. A kommunizmus bukása után a civil társadalom hiteles szószólója, a remény és a szabadság jelképe maradt - olvasható az elnök soraiban.  

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?