Féltik a szórványt Szász Jenő felvetéseitől – nyílt levél

Felelőtlen gondolatnak tartja Kovászna megye Összetartozunk székely-szórvány partnerségi programjának irányítója Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetőjének azt a felvetését, hogy a kisebb létszámú Kárpát-medencei magyar közösségek számára a „kontrollált visszavonulás” jelentené a megoldást a megmaradásra.

Demeter László megyei tanácsos szerkesztőségünkbe eljuttatott nyílt levelében kifejti: az elméleti felvetés esetleges végrehajtását bármilyen formában súlyos és jóvátehetetlen történelmi tévedésnek tartja. „Nemzetünk folyamatos térvesztése így is komoly tehertétel a magyar közgondolkodás számára. Ha ezt még önkéntes visszavonulással, területfeladással erősítjük, még borúsabb jövőnek nézhetünk elébe” – állapítja meg.

Emlékeztet arra, hogy a szórványprogram vezetőjeként volt alkalma megismerni elsősorban a Hunyad, Fehér és Szeben megyei magyar közösségeket, és sikerült betekintést nyernie a szórványlét általános kérdéseibe is. „Folyamatosan azt tapasztalom, hogy ezek a közösségek élni akarnak, fenn akarnak maradni, és ezért nagyobb küzdelmet kell megvívniuk, mint a tömbmagyarságban élőknek” – fogalmaz Demeter.demeter

Nézetei szerint a hosszú távú megmaradást három tényező biztosíthatja: az egyház, az iskola és a gazdaság.  Úgy fogalmaz: inkább az építkezés, az újjászületés ideje jött el, nem a szervezett visszavonulásé, nem a „gyöngyhalász” programé. „Az össznemzeti szolidaritás, az összefogás meghozhatja a magyar pozíciók erősödését a Kárpát-medencében. Örvendetes, hogy a székelyföldi megyék hangsúlyosan részt kezdtek vállalni a szórványmisszióban” – írja a tanácsos, aki szerint ezt a programot rendszerbe szervezve lehet a jelenlegi állapotokat fenntartani, sőt fejleszteni.

Demeter szerint körültekintő kutatást, nemzetstratégiai tervezetet érdemelne, hogyan lehetne megmenteni, kulturálisan és gazdaságilag egyaránt fenntartani évszázados műemlékeket, kastélyokat, templomokat, parókiákat, más közösségi épületeket. Ugyanúgy vizsgálat tárgya lehet, hogyan lehetne ott munkát biztosítani a megfogyatkozott magyar közösségek tagjainak, hogyan lehetne munkaerőt odavonzani, és megerősíteni ezzel az ottani magyar szórványt.

„A világ számos országa példa arra, hogy identitásukban meggyengült nemzetek újra megerősödtek identitásukban, van olyan ország, mely több száz év nemlét után újra létrejött. Nekünk egyelőre az a feladatunk, hogy megtartsuk, ami a mienk, erősödjön bennünk a nemzeti összetartozás érzése, és tartsuk a világ legtermészetesebb dolgának azt, hogy mi magyarok vagyunk” – fogalmaz levele végén a háromszéki tanácsos.

Kimaradt?