banner_phBMMWg3_970x250_Mol_HU.jpg
banner_6stHcYKY_300x250_Mol_HU.jpg

Nemzetközi fórumokhoz is eljutott a székelyföldi őrtüzek híre

Angol nyelvű hírlevele révén a nemzetközi fórumokkal is ismertette a hétvégi székelyföldi őrtűzgyújtáshoz kapcsolódó követeléseket a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat háromszéki szervezete.

Eheti hírlevelében a szolgálat a romániai és magyarországi nagykövetségek munkatársait, a különféle emberjogi szervezeteket, valamint külföldi politikai pártok képviselőit is értesítette arról, hogy Székelyföld peremtelepülésein szombaton este több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet Székelyföld önrendelkezéséért. Kiemelik, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett tiltakozó akció végén felolvasták a demonstráció kiáltványát.

A jogvédő szolgálat hírlevelében idézi a felolvasott kiáltványt:"Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép - Európa autonóm közösségeihez hasonlóan - megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén." A dokumentum ismételten kinyilvánította: Székelyföld autonómiája a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját biztosítja a régió minden lakója számára nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától függetlenül. Azt is leszögezi, hogy Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia. A dokumentumban azt is kinyilvánították, hogy a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. "

A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat Háromszéki Szervezete idézi Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét, aki a Lipse-tetőn vet részt az őrtűzgyújtásban, ahol elmondta: „Kiteljesedik egy olyan mozgalom, amely nem csak néhány politikusnak az ügye, hanem az egész társadalomé. És ez a legfontosabb: egyre több ember érzi, úgy, hogy Székelyföld ügye az ő személyes ügye is. Egyre többen gondoljuk úgy, hogy olyan lesz az életünk, amilyenné tesszük, mert ha nem mi fogjuk irányítani saját életünket, akkor azt valaki más fogja megtenni. Márpedig mi a saját szájunk íze szerint szeretnénk szülőföldünkön, Székelyföldön élni.”

Mircea Duşa is téma

A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat Háromszéki Szervezete eheti hírlevelében egy másik témára is felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét. Rámutatnak, hogy Mircea Duşa védelmi miniszter egy olyan törvénymódosító javaslatot nyújtott be a parlamentbe, amely szerint nem lehet polgármester az, aki nem viseli a trikolór szalagot. A tervezet előírná, hogy megszűnik egy polgármester mandátuma, ha megtagadja a román zászló kitűzését vagy a trikolór szalag viselését ünnepi alkalmakon. Ennek elmulasztását jelenleg 2500-5000 lejes pénzbírsággal sújtják, amit Duşa kevesell.

„Miután voltak olyan helyzetek, hogy egyes hatóságok és közintézmények nem tartották be az említett törvényi előírásokat, hanem inkább vállalták a jogszabály által előírt bírság kifizetését, azt bizonyítja, hogy a jogszabály nem elégséges magaviseletük jobbá tételéhez. Megfelelő mértékű retorzió szükséges, ami a pénzbírságtól a törvényes előírásokat figyelmen kívül hagyó elöljárók mandátumának

Kapcsolódók

Kimaradt?