PEL: újabb jogsértés érte a görög-katolikus egyházat

Templomot, parókiát és hozzá kertet kínál eladásra február 10-én a szászrégeni törvényszéki végrehajtó a Só utca 2. szám alatt. A nyilvános árverésre kerülő ingatlanok a kásvai görög-katolikus egyház tulajdonát képezik. Smaranda Enache, a Pro Europa Liga társelnöke szerint az árverés mögött példátlan visszaélés és diszkrimináció áll.

Maros megyében a Görgényszentimre községhez tartozó Kásva faluban 1858-ban alakult meg a görög-katolikus egyházközség, templomát is abból az időből datálják. Az 1948-as sztálini intézkedés során, amikor Romániában a görög-keleti egyházat megszűntették, annak javait az állam elkobozta, majd az ortodox egyháznak adományozta. A rendszerváltást követően a görög-katolikusok vissszaigényelték javaikat, egyebek mellett a templomot, a parókiát és a kertet, majd hosszas, 13 évig tartó pereskedés után 2010-ben megszületett a végleges döntés a visszaszolgáltatásra. A törvényszék kimondta, hogy 2011. május 27-től a korábban elkobzott javakat a gyakorlatban is vissza kell adni.

Ez többszöri felszólítás ellenére sem történt meg, sőt az ortodox egyház perbe fogta a korábban kisemmizett görög-katolikus egyházat azon a jogcímen, hogy az ortodoxok különféle kőműves munkálatokat végeztek az általuk használt ingatlanokban, illetve javításokat egy közel 500 négyzetméteres falfestményen. A per nyomán a marosvásárhelyi törvényszék 366 ezer lejes összeg kifizetésére kötelezte a görög-katolikus egyházat. A további követelésekkel együtt a görög-katolikusoknak összesen 675 ezer lejt kellene kifizetniük ahhoz, hogy jogos tulajdonukhoz hozzájussanak.

Mivel ez az összeg nem áll a rendelkezésükre, a szászrégeni bíróság döntése alapján február 10-én nyílt árverésen fogják áruba bocsátani a kásvai görög-katolikus egyház javait: a templom kikiáltási ára 810 ezer lej, a parókia épülete a hozzá tartozó udvarral és kerttel 90.300 lej.

Smaranda Enache szerint példátlan diszkrimináció történik a görög-katolikus egyházzal szemben, olyan, amire az elmúlt 25 év alatt még nem volt példa Romániában. A továbbiakban a Pro Európa Liga valamennyi hazai és nemzetközi fórumhoz eljuttatja ennek a hírét.

Enache emlékeztette az újságírókat arra a nyárádtői esetre is, amikor több mint tíz éve egy 18-ik századi görög-katolikus templomot tüntetett el az ortodox egyház úgy, hogy ráépítette saját katedrálisát a műemlékjellegű templomra. Akkor is számos tiltakozást fogalmaztak meg, különféle hazai és nemzetközi fórumokon hallatták hangjukat, az ügy erdménytelenül lezárult.

Kimaradt?