Pitypang és Napsugár: két bölcsőde-óvodát is átadtak Szatmárnémetiben

Ritkán adatik meg egy város életében az olyan különleges ünnep, hogy egyszerre két magyar tannyelvű bölcsőde-óvodát is átadjanak – Szatmárnémetinek ebben a különleges ünnepben volt része, ugyanis a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült a Pitypang, valamint a Napsugár bölcsőde és óvoda.

Óvodákból, de még inkább bölcsődékből, s főleg magyar tannyelvűekből soha nincs elég – eddig legalábbis így volt Szatmárnémetiben, s épp ennek okán vágott neki az építkezés nem mindig egyszerű és döccenőmentes útjának a város két egyházközsége is a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében.

De mint ahogy egy város életében ritka alkalom, hogy egyazon napon két óvodát avasson, úgy egy lelkipásztor szolgálatában, egy gyülekezet életében is ritkán adatik meg, hogy kétszer is óvodát építsen. Higyed János lelkipásztor és felesége, Higyed Gyöngyi, valamint a Szatmár-Kültelek Református Egyházközség kétszeres örömmel adott hálát Istennek, hogy részesei lehettek ennek az eseménynek, amely egy körforgás része is egyben, hiszen a nagykorúvá lett Szivárvány óvoda  története Pitypang bölcsőde-óvodaként folytatódik tovább.

A templom közelében álló modern épületben 20 bölcsődei hely és két napközis óvodai csoport várja majd az apróságoka, és biztonságot sugárzó, vidéki nagymamaháza-hangulat, kezdve a széles fa ablakpárkányokon vidáman pirosló muskátliktól az ablakokat ölelő, aprómintás zöld és piros függönyökön keresztül az udvarkertben álló és termő gyümölcsfákig, amelyek mind-mind felidézték az ünnepségen részt vevő felnőttekben is egykoron volt, vidéki nyaraikat.

Nem kevésbé hangulatos a nt. Sipos Miklós tiszteletes vezette Németi Református Egyházközség Napsugár bölcsőde-óvodája sem, amelynek vidám termeiben mintha valóban a napsugár játszana és várja a 40 bölcsődei hely és egy napközis csoport apróságainak érkezését.

Az összetartozás öröme

Az ünnepi istentiszteleteket követően mindkét épületet – az anyanyelven való nevelés otthonát – Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke áldotta meg, de örömmel mondott hálaimát nm. ft. Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök is, hiszen mint hangsúlyozta: „2020 a nemzeti összetartozás éve ugyan, de mi nem csak most érezzük, hogy összetartozunk. Őszintén örülök és örül a katolikus egyházmegye is a testvérek örömének – hiszen csak közösen lehet előre lépni; úgy, hogy mindenki örül mindenki örömének! 'Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál' – mi ezt hisszük, és kívánom, hogy a közösség tapasztalja meg: valóban javukra válik.”

Az összetartozás fontosságát hangsúlyozta dr. Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos is, emlékeztetve ugyanakkor arra is: rendkívüli időkben került sor ezekre az ünnepi istentiszteletekre, s ebben a járványügyi helyzetben még inkább felemelő érzés óvodákat avatni Szatmárnémetiben.

„Amikor mi, magyarok gyarapodunk, az soha nem csak a magunk gyarapodására történik – a magyar nemzet kovásza lett a Kárpát-medence népeinek. De e mellett az óvodák, óvodáink is az összefogást jelképezik – azon túl, hogy ez az óvodafejlesztési program Trianon óta a legnagyobb forrásigényű rendszerszintű beavatkozás a Kárpát-medencei magyar közösségek életébe –, azt a példamutató összefogást, ami Magyarország Kormánya, a Királyhágómelléki Református Püspökség, a szatmárnémeti hívek – felekezettől függetlenül – és maga Szatmárnémeti városa között létrejött. Úgy látom, egyre gyakrabban kell majd Szatmárnémetibe jönnöm, hiszen a jelenlegi városvezetés komoly eredményeket mutat fel és a továbbiakra is tervei vannak” – fogalmazott.

A magyar közösség megmaradását szolgálják

„Mindig örülök, amikor dr. Grezsa István Szatmárnémetibe jön, mert akkor valamit avatunk – s a mai napon két óvoda–bölcsőde avatása szatmári léptékkel nézve óriási dolog” – summázta Kereskényi Gábor polgármester, hangsúlyozva, hogy a mai világunkban még inkább felértékelődik egy-egy óvodaátadás.

„Rendkívül fontos számunkra, hogy gyermekeink anyanyelvükön sajátítsák el a szükséges tudást, nekünk pedig a lehető legjobb körülményeket kell biztosítanunk ehhez, mert minden közösség megítélését és egyben jövőjét is nagyban meghatározza, hogy miként bánik a fiataljaival. Szatmárnémeti jövőjét pedig azok a gyermekek jelentik, akik hamarosan az új bölcsödék és óvodák falai között töltik majd mindennapjaik jó részét, akik itt teszik meg az otthonaikon kívüli első lépéseket” – mondta a polgármester.

Kereskényi emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök 2016. decemberében tett szatmárnémeti látogatásakor ígérte meg, hogy a magyar kormány beindítja az óvodaprogramot Erdélyben és a Partiumban. Négy év sem telt el, s Szatmárnémetiben megépült két református bölcsőde és óvoda.

„Ezúton is köszönjük a miniszterelnök úrnak, az egyházi és világi  partnereinknek a beruházáshoz nyújtott támogatást, a kitartó munkát – a szavakba öntött hálánk után pedig a tettek következnek. Tettek, amelyek az itt dolgozó pedagógusokra és a szülőkre várnak, hiszen ebben a feje tetejére állított világban nagyon fontos az érzelmi biztonság megteremtése, a keresztény értékekre alapozott erkölcsi nevelés” – fogalmazott az elöljáró.

Kapcsolódók

Kimaradt?