RMPSZ: komolyan kell venni a PISA-eredményeket

A kerettantervek modernizálásában, a pedagógusképzés megreformálásában, az értékelési és oktatási módszerek változatossá és hatékonnyá tételében látja rövid- és középtávon a közoktatás problémáinak megoldását a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) Országos Elnöksége. Ez áll abban az állásfoglalásban, amelyet a nemzetközi teljesítménymérési program (PISA) 2018-as felmérésének eredményei kapcsán tett közzé a szakmai fórum.

Mint korábban beszámoltunk róla, a kedden közzétett nemzetközi teljesítménymérési program (PISA) 2018-as felmérésének eredményei szerint az elmúlt 9 év legrosszabb teljesítményét érték el a romániai diákok, akik mindhárom vizsgált területen – szövegértés, természettudományok, matematika – az átlag alatt teljesítettek, emellett nőtt a funkcionális analfabéták aránya is. 

Komolyan kell venni az eredményeket

Az RMPSZ közleményében leszögezi: a nemzetközi mérési eredmények következtetéseit a szakmának és a közoktatási döntéshozatalnak komolyan kell vennie, ennek eredményeit és következményeit felelősségteljesen és következetesen kell elemeznie, értékelnie, valamint a közoktatáspolitikai intézkedések alapjául vennie. A pedagógusszövetség úgy értékeli, hogy a nemzetközi mérés mutatóit elbagatellizálni, lekicsinyítő módon kezelni, illetve hatását a közoktatás teljes egészére nem relevánsnak minősíteni szakmai felelőtlenség, hatása tovább súlyosbítja az amúgy is katasztrofális állapotban levő közoktatás helyzetét.

Az elnökségi állásfoglalás kiemeli, hogy a PISA-felmérések, akárcsak a közoktatásban alkalmazott más mérési formák, a rendszer egy-egy sajátosságára, területére összpontosítanak, és eredményeik révén más-más funkciójára, illetve ezek erősségeire vagy gyengeségeire mutatnak rá közvetett vagy közvetlen módon. Mindezen mérések következtetései határozott módon rávilágítanak a közoktatás válságos, nem performáns, a gyermekközpontúság teljes hiányát bizonyító állapotára.

Az RMPSZ szakemberei úgy gondolják, hogy a korszerű, 21. századi oktatásnak immár nem a tananyag számonkérésére, a lexikális tudás ellenőrzésére, az információátadás-központú oktatási gyakorlatokra kell alapoznia, hanem a PISA-felmérés által is fontosnak tartott alapkompetenciák fejlesztését kell céljának tekintenie.

A pedagógusszövetség meggyőződése, hogy a PISA-felmérések szövegértési kompetenciákra vonatkozó következtetései határozott módon relevánsak nemcsak a fent említett alapkompetenciák rendszerszerű fejlesztése, hanem a klasszikusnak mondható ciklusvégi értékelési formák (nyolcadikos záróvizsga vagy érettségi) eredményességének növelése területén is. 

Reformintézkedésekre van szükség

Közleményükben felhívják a mindenkori oktatási döntéshozatal és az oktatáspolitika véleményformálóinak figyelmét, hogy egy alapos, rendszerszerű, mélyremenő, holisztikus szemléletmódú, a közoktatás és pedagógusképzés teljes vertikulumát és valamennyi területét érintő hosszútávú reformintézkedésre van szükség, amelynek keretén belül rövid- és középtávon hatékony intézkedéseket kell tenni:

  • a kerettantervek és a tananyag gyermekközpontú modernizálására, megújítására és decentralizálására;
  • a pedagógusképzés, továbbképzés és átképzés alapos reformjára és hatékony finanszírozására;
  • az értékelési és oktatási módszerek változatossá és hatékonnyá tételére.

„Mindezek fényében úgy értékeljük, hogy mindaddig, amíg a fentiek szellemében nem történnek határozott és következetes előrelépések, a diákok eredményei továbbra is romlani fognak, közoktatásunk állapota évről évre válságosabbá válik” – zárja állásfoglalását az RMPSZ.

Kapcsolódók

Kimaradt?