banner_ImRoxvBN_webbanner_970x250.gif
banner_Qadt244U_webbanner_728x90.gif
banner_3UKEdCdT_webbanner_300x250.gif

Johannis: az erdélyi zsidó közösség kiirtása árván és sebzetten hagyta Erdélyt

Üzenetben emlékezett meg Klaus Johannis államfő az észak-erdélyi zsidók 75 évvel ezelőtti deportálásáról. Az elnöki üzenetet a Máramarosszigeten tartott megemlékezésen olvasta fel Andrei Muraru államfői tanácsos.

„Az észak-erdélyi zsidók 75 évvel ezelőtti elhurcolása a 20. század egyik legszörnyűbb tragédiája. A náci hatalom, amelyet elvakított a zsidógyűlölet és az emberi méltósággal, egyéni jogokkal szembeni megvetés, az akkori magyar hatóságokkal szorosan együttműködve ördögi tervet eszelt ki az úgynevezett zsidókérdés rendezésére a Romániától elfoglalt észak-erdélyi területen” – írta Johannis az üzenetében.

Az elnök felidézte, hogy 75 évvel ezelőtt 131 639 zsidót hurcoltak el Észak-Erdélyből a haláltáborokba. „Az erdélyi zsidó közösség felszámolása szörnyű kollektív gyilkosság volt, egy olyan tömeggyilkosság, amely árván, szenvedésben hagyta Erdélyt” – teszi hozzá.

A hivatalos román prograndát vette át Johannis, amikor „Romániától elfoglalt észak-erdélyi területet” emlegetett, ugyanis Észak-Erdélyt Magyarország nem Romániától foglalta el, hanem a második bécsi döntés juttatta vissza – korántsem akkora területett, amelyet a trianoni békediktátummal a területszerzési mohóságában az addigi szövetségeseit eláruló Romániának juttattak a győztes hatalmak. A második bécsi döntéskor a román kormány már antiszemita programot vezetett be (szerk. megj.).

Azt is kiemelte, hogy másfél évtizeddel ezelőtt Románia felvállalta a felelősséget a fennhatósága alatt levő területeken végbement zsidóüldözésért, és hatalmas előrelépéseket tett az antiszemitizmus, rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia visszaszorítása terén.

„A legújabb fejlemények fantasztikus dologra világítanak rá, éspedig arra, hogy a romániai társadalom megtanulta a közelmúlt alapvető leckéjét: a passzivitás a rossz cinkosává tehet. Ugyanakkor a gyűlölet és diszkrimináció elleni aktív fellépés hiteles és egészséges civil hazafiságot szülhet. A traumatizáló múlt felvállalása a demokratikus és biztonságos jövő gyökerévé válhat” – fogalmaz.

Johannis ugyanakkor emlékeztetett üzenetében, hogy mandátuma kezdete óta lényegesnek tartotta a holokauszt áldozataira való emlékezést, és támogatott minden olyan kezdeményezést, amelynek az a célja, hogy visszaszorítsa az antiszemitizmust, holokauszttagadást vagy bármilyen szélsőséges megnyilvánulást. „Továbbra is az egyéni jogokat és szabadságot, az európaiság és jogállamiság értékeit fogom védelmezni, hogy Románia megerősíthesse e téren elért eredményeit” – írta az elnöki üzenetben.

banner_ZBiZ5lsB_MASZOL970x250px.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?