Nem lesz egyszerű gyakorlatba ültetni a lakóközösségeket érintő új törvényt

Új törvény szabályozza a társasingatlanok tulajdonosainak és bérlőinek életét. A nemrégiben hatályba lépett 2018/196-os törvény szerint új jogokat is kapnak, de új kötelezettségek is terhelik ezentúl a tömbházlakókat. A sepsiszentgyörgyi Közművek Rt. igazgatóhelyettese, Kozsokár Attila szerint a jogszabály valamennyi előírását nem lesz könnyű betartani.

A jogszabály egyrészt előírja, hogy abban a társas ingatlanban, ahol 180 személynél többen laknak, kötelező megalakítani a lakástulajdonosi társulást, eddig ugyanis ez a lehetőség opcionális volt. Valamennyi lakótársulási egyesületnek két bankszámlaszámot kell nyitni, az egyiket a közköltségek, a másikat pedig a javítások és felújítások költségeinek fedezésére. A számlákhoz minden tagnak hozzáférése kell hogy legyen.

A közös költségek fedezéséhez költségvetést kell készíteni, és ehhez a forgóalaphoz rendszeresen hozzá kell járulni. Például a tömbház homlokzatának felújítását vagy hőszigetelését nem lehet magánúton, csupán a saját lakófelületre szorítkozva elvégezni, hanem csak a lakógyűlésén meghozott döntés alapján, az ingatlan egészének figyelembe vételével.

Nem szokott részt venni a gyűléseken? Megbüntethetik

Gondot jelenthet, hogy lakótársulási közgyűlést csak úgy lehet összehívni, ha meghirdetik a hirdetőtáblán vagy értesítést küldenek, és aláíratják minden egyes lakóval a névjegyzéket. A lakástulajdonosok kötelesen részt venni a lakástulajdonosi társulások gyűlésein. A törvény előírja, hogy ezután a lakókat a közgyűlésen nem képviselheti.

Nem szavazhat helyükben a lakástársulási elnök, adminisztrátor vagy szomszéd csak akkor, ha az érintett írásban felhatalmazza erre az illető személyt. Az igazolatlan hiányzás 200–1 000 lejig terjedő bírsággal büntethető. A szabály betartása szinte lehetetlen, hiszen sok lakástulajdonos nincs az országban, vagy lehetetlen őket megtalálni.

Egyik legfontosabb újdonság, hogy tilos a teljes tömbházban felfüggeszteni vagy korlátozni a vizet, gázt és áramot, ha egy lakó adósságot halmoz fel. Ezt azáltal tennék lehetővé, hogy 500 lej és 3 000 lej közti büntetéssel sújtják azokat, akik előzetes írásos felszólítást követően nem engedik be a lakásukba a tömbházfelelőst, a szerelőket vagy a sürgősségi esetek kezelésére érkezőket. Ugyanekkora büntetésre számíthat az is, aki nem javíttatja meg lakásában az épületbiztonsági elemeket.

Be kell jelenteni a bérlőket

Az új jogszabály a bérlők esetében is új szabályokat vezet be, így kötelezi a lakástulajdonosokat, hogy az albérlőt beköltözésétől számított 10 napon belül jelentse be a lakótársulásnál. Tíz napos határidő van az ingatlan eladása esetén is az új tulajdonos bejelentésére, vagy arra, ha változik a család összetétele. Újdonság, hogy a bérlők egyesületet hozhatnak létre, amely érdekeiket képviseli egy adott társasházon belül. Előrelépés lehet egyes lakók adósságainak behajtásában, hogy a háromezer lejnél nagyobb és három évnél régebbi tartozásokat be kell vezetni a telekkönyvbe.

Fél év van a lakótársulásba való szerveződésre

A Kovászna megye négy városában és több vidéki településén szolgáltató Közművek Rt. igazgatóhelyettese, Kozsokár Attila a Maszol érdeklődésére elmondta: Sepsiszentgyörgyön a tömbházlakók már régóta lakástulajdonis társulásokba szerveződtek, a háromszéki megyeszékhelyen mintegy 170 ilyen egyesület képviseli a lakókat. Bár az elmúlt években többször is szorgalmazták, de Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón még nem sikerült megalakítani ezeket a társulásokat. Az új törvénnyel viszont most kötelesek ezt megtenni.

Gondot jelenthet, hogy a jogszabály 6 hónapos türelmi időt ad erre. Kozsokár Attila tájékoztatása szerint a Közművek körlevelet küldött a tömbházlakóknak, hogy kezdjék el megalakítani a lakótársulásokat, de nem valószínű, hogy jövő év márciusáig mindenhol sikerül ezt megalakítani, holott sürget az idő, hiszen a törvény szerint a Közművek csak ott szolgáltathat, ahol van a lakóknak képviselete, és azzal szerződést kötöttek.

A jogszabály lehetőséget ad úgynevezett konvenciók megkötésére is, amely azt szabályozza, hogy a lakók miként osztják le egymás között a költségeket. Kozsokár Attila szerint ezt a rendszert Háromszéken eddig is használták, hiszen a Közművek a tömbház fővezetékére felszerelt vízóra alapján számláz, viszont az egész épületben elfogyasztott vizet és a belső, magánhálózaton keletkezett esetleges veszteségeket le kell osztani családokra. Ennek szabályait foglalja szerződésbe az úgynevezett konvenció, mondta az igazgatóhelyettes.

Egy adós miatt eddig sem büntettek minden lakót

A háromszéki Közművek Rt. igazgatóhelyettese logikusnak tartja a rendelkezést, amely szerint egy lakó adóssága miatt nem lehet a szolgáltatások felfüggesztésével büntetni a teljes lakóközösséget. Elmondása szerint Háromszéken eddig sem fordult elő, hogy egy adós miatt kizárták a teljes tömbházból a vizet, de előfordult, hogy megtették, ha egy lépcsőházban sok család nagy adósságokat halmozott fel, viszont így is voltak járulékos vesztesek.

Kozsokár Attila magyarázata szerint műszakilag csak akkor lehetne gond nélkül kizárni a vizet csak egy lakrészből, ha hozzáférésük lenne az egyéni vízórához, ez viszont a belső magánhálózaton, a lakásokban vannak felszerelve. Meglátása szerint a törvény könnyített az ezekhez való hozzáférésen, hiszen kötelezi a lakókat, hogy előzetes felszólítást követően engedjék be a tömbházfelelőst és a szolgáltató szakembereit, ezt viszont a gyakorlatban nem lesz egyszerű kivitelezni.

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?