Elődök nyomában, kortársak közelében – Dávid Gyula új kötetét mutatják be Kolozsváron

Dávid Gyula irodalomtörténész Elődök nyomában, kortársak közelében című tanulmánykötetét ismerteti Demény Péter író szeptember 27-én, Kolozsváron.

Az erdélyi, romániai  magyar irodalomhoz, egyes írókhoz-költőkhöz kötődnek a kötet tanulmányai, esszéi, emlékező írásai: a kötet első ciklusában Bánffy Miklós, Kós Károly, Reményik Sándor életművéhez,  Áprily Lajos, Berde Mária, Nyirő József Tamási Áron pályájának egyes mozzanataihoz, utóéletük viszontagságos történetéhez; a másodikban kortársakhoz – Bajor Andortól, Domokos Gézától és Fodor Sándortól kezdve, Páskándi Gézáig, Szilágyi Domokosig és Páll Lajosig – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívóban.

„Legtöbbjükhöz – írja a szerző -, személyes is a kötődésem, s ettől jó néhány írás születésekor nem tudtam – nem is akartam – elhatárolódni.”

A kötet utolsó – Összefüggések, háttértörténetek címet viselő ciklusába rendezett írások a kor irodalmi életének néhány meghatározó eszméjét (a transzilvanizmustól, a „székely író”-ságig és a „népszolgálat”-ig), illetve irodalmi fórumát, intézményét (Erdélyi Helikon, Hitel a marosvásárhelyi  Kemény Zsigmond Társaság, EMIR) és az azokhoz kötődő írók1945 utáni sorsát helyezik a vizsgálat középpontjába, s kitekintésül számbavételre kerül egy-egy tanulmányban Bánffy Miklós román illetve Lucian Blaga magyar recepciójának nem egy vonatkozásban viszontagságos története is.

A bemutató szeptember 27-én 18 órától zajlik Kolozsváron, az Erdélyi Református Múzeum emeleti kiállítótermében (Bocskai tér / P-ța Avram Iancu 14. szám).

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?