Székely személyi kártyát vezetne be a Székely Nemzeti Tanács

Székely személyi kártya bevezetését tervezi a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A tanács állandó bizottsága hétfőn közvitára bocsátotta az erről szóló határozattervezetet.

Székely zászló | Illusztráció | sznt.orgA tervezet szerint a székely vagy székelyföldi személyi kártyát bármely, tizennyolcadik életévét betöltött személy megkaphatja, aki székelyföldi állandó lakhellyel rendelkezik, vagy Székelyföldön kívül él, de székelynek vallja magát, és egyetért Székelyföld területi autonómiájával úgy, ahogy az a Székely Nemzeti Tanács Autonómiastatútumában áll.

A székely/székelyföldi személyi kártyát egy formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amelyen fel kell tüntetni az igénylő családnevét és keresztnevét, születési idejét és helyét, állandó lakcímét, nemét. A formanyomtatvány kötelező módon tartalmazza előnyomtatott formában az igénylő kötelezettségvállalását Székelyföld területi autonómiája iránt.

A személyi kártyán olvasható módon csak a nevet és a székely/székelyföldi személyi kártya rendszere által generált azonosító számsort tartalmazza, a többi személyi adat egy QR-kódban jelenik meg. A kártya adatbázisát egy, az SZNT által kijelölt szervezet/intézmény kezeli, aki/amely egyben a rendszer adatkezelője. Az adatkezelési szabályzatot később nyilvánosságra hozzák.

A határozattervezetben továbbá az is áll, hogy a székely/székelyföldi személyi kártya visszavonható azoktól, akik nyilvánosan szembefordulnak az igénylésben meghatározott értékekkel, amelyeket annak kitöltésekor minden igénylő elfogadott. A székely/székelyföldi személyi kártyát kötelezően vissza kell vonni mindazon személyektől, akik lemondanak erről, és kérik adataik törlését. Ezen személyek adatait az adatkezelő törli az adatbázisból.

Véleményeket, javaslatokat a Székely Nemzeti Tanács e-mail címére lehet küldeni (szntiroda@gmail.com), a határozattervezet pedig jelen közleménynek a függelékében is olvasható, de elérhető a Székely Nemzeti Tanács honlapján.

Kapcsolódók

Kimaradt?