Piszkos eszközökkel harcolnak az unireások a „hazaköltözött” katolikus gimnázium ellen

Az oktatási minisztérium ellenőrző bizottsága a tavaly Marosvásárhelyen önállósult római katolikus gimnázium alapító okiratainak törvényességét vizsgálja ezen a héten. A feljelentő a román tannyelvű Unirea Főgimnázium - a két iskola egy épületben működik - az ügy előzménye pedig, hogy az Unirea teremhasználati vitába keveredett a katolikus gimnáziummal. Az unireások azt állítják, hogy a katolikus gimnázium törvénytelenül jött létre és megpróbálja kiebrudalni a román osztályokat az épületből. 

Tamási Zsolt, a katolikus líceum igazgatója érdeklődésünkre elmondta, miután az Unireában megszűntek a magyar tannyelvű osztályok, ők azokat termestől átvették. Csakhogy az unireások további új román osztályokat indítottak az átadott magyar osztályok helyett, innen a teremhiány. De abban az épületrészben, ahol a katolikus gimnázium működik, nem voltak román osztályok, tehát panaszuk nem megalapozott.

„Engem ma (szerdán - szerk. megj.) hívtak be, holnap viszem a kért iratokat, de sem rosszindulatot, sem részrehajlást nem éreztem a bizottság részéről” – mondta a Maszolnak Tamási, aki szerint alaptalan vádakkal illetik az újonnan alakult gimnáziumot. “Amikor tudomást szereztem a feljelentésről elküldtem a mi változatunkat, így az érem mindkét oldalát ismeri a bizottság és most kivizsgálja az esetet” – magyarázta.

Érdeklődésünkre, hogy tanév közben milyen a hangulat a két tanintézmény közössége között, az igazgató elmondta, hogy teljesen normális, együttműködés jellemzi az iskolákat, például az évzáró ünnepséget úgy szervezték, hogy megegyeztek előtte, az egyik iskola a hangosító berendezést szerelte, a másik a díszítő elemekről gondoskodott. A díszterem, a tornaterem használatában is meg tudtak egyezni.

Kitől indult a „cirkusz”?

A „cirkusz” a tanévzárás után, június 21-én kezdődött, és teljesen váratlanul érintette a katolikusokat.  Hogy ki, vagy kik tettek feljelentést, azt Tamási Zsolt nem tudja, lehet, hogy többen is, de az sem tudható, hogy melyik feljelentésre érkezett a bizottság Marosvásárhelyre.

Annak ellenére, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum 2015-ös megalakulása teljesen törvényes dokumentumok alapján történt, az Agerpres hírügynökség egy korábbi feszültségről ír, arról, hogy Maros megye prefektusa is megpróbált közvetíteni a két iskola között, mivel „a felekezeti iskola és az RMDSZ több politikusa az eredeti egyezséget figyelmen kívül hagyva osztálytermek felszabadítására szólította fel az Unirea főgimnáziumot”. Tamási szerint ez úgy hangzik, mintha egy magyar iskola ki akarná tenni az épületből a román osztályokat, holott ez nem igaz.

Az iskolai igazgatótanácsban a városházát Valentin Bretfelean, a városi rendőrség parancsnoka képviseli, aki a tanfelügyelőséget vádolja, mert az szerinte jogtalanul adta át az Unirea több osztályát a katolikus iskolának, hogy annak gyereklétszámát 300 fölé „nyomja". Bretfelean szerint emiatt az - egyébként a legrangosabb marosvásárhelyi román iskolának számító - Unirea líceum léte került veszélybe. A katolikus gimnázium ellen agitál Marius Pașcan liberális szenátor is, aki személyesen Ștefan Someșan főtanfelügyelőt hibáztatja a magyar iskola létrejöttéért és politikai cselszövéssel vádolja az egyébként szociáldemokrata színezetű közszereplőt.

A katolikus egyház az épület tulajdonosa

A római katolikus egyháznak  2004-ben szolgáltatták vissza az államosított épületet, abban az évben, amikor a magyar tannyelvű Bolyai Farkas Gimnázium termeiben beindult a katolikus oktatás. A katolikus gimnázium a 2015-2016-os tanév elejétől költözhetett be az egyházi épületbe, miután az önkormányzat 2015 januárjában egy önálló római katolikus líceum megalapításáról hozott tanácsi határozatot. Az egyház azzal a feltétellel adta bérbe épületeit a városnak, hogy azokban jogilag önálló  felekezeti iskolát is működtet. Az egyháznak 2009-ben le is járt az a törvényi kötelezettsége, hogy a visszaszolgáltatott épületben helyet adjon az ott működő állami iskolának.

A 2014-ben húsz évre aláírt új bérleti szerződés mellett az egyház egy 2019-ig szóló felhasználási szerződést is kötött a várossal, amelyben éves bontásban szabályozzák, hogyan osztják el a tantermeket az Unirea és a katolikus gimnázium között. Csakhogy - mint azt cikkünk elején is írtuk - az Unirea lemondott magyar tannyelvű alsó és felső tagozatos osztályairól, és magyar líceumi osztályairól, amelyeket viszont - a tantermekkel együtt - a felekezeti iskola vett át. Ezek helyett az Unirea további román osztályok indításával igyekezett megtartani, sőt növelni gyereklétszámát, és ezért támadt a teremhiány. Így néhány éven belül kifutnak a magyar osztályok és megszűnik a kétnyelvű oktatás az Unireában.. 

Kapcsolódók

Kimaradt?