Király András: lendítenünk kell a szakoktatás helyzetén

Jelenleg útkeresési szakaszában van a magyar tannyelvű szakoktatás Romániában – fogalmazott Király András, az RMDSZ oktatásügyi államtitkára A romániai magyar nyelvű szakképzés jövőképe című szakmai konferencián november 7-én Csíkszeredában.

Csak közös erővel tudunk igazán lendíteni a szakoktatás helyzetén – hangsúlyozta az államtitkár azt követően, hogy részletesen felvázolta a magyar nyelvű oktatás helyzetét, amely során rámutatott, napjainkban az elemi és gimnáziumi magyar nyelvű oktatás 60 százaléka összevont formában zajlik.

Az Oktatási Minisztérium 2015–2020 közötti stratégiájának három fontos eleme van: az élethosszig tartó tanulás, az iskolakerülés csökkentése, valamint a szakoktatás fellendítése. „Annak érdekében, hogy a stratégia ne maradjon csupán a romániai magyar oktatás örökös szép arája, konkrét lépéseket kell tenni. Ezek elérésében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének is szorosan együtt kell működnie a romániai magyar politikummal, az oktatásszervezőkkel, az államtitkári kabineten keresztül egészen a mindennapos munkát kifejtő pedagógusokig. A jövő megtervezése csupán a fentebb felsorolt intézmények és személyek hatékony és közös munkájával valósulhat meg” – érvelt a Szövetség államtitkára. Kiemelte: az RMPSZ-en keresztül minden támogatás ennek a feladatnak az életbeültetésére kell irányuljon. „A hatályban lévő rendeletek 17 különböző szakirány választását teszik lehetővé és 131 szakképesítést irányoznak elő” – tette hozzá.

A szakpolitikus továbbá jelzésértékű folyamatokra hívta fel a jelenlévők figyelmét: „ha összevetjük a magyar tagozaton végzett nyolcadik osztályos tanulók létszámát a magyar líceumokba beiratkozottakéval, szomorúan megállapíthatjuk, hogy a magyar diákok jelentős része – számokban mérve országos szinten közel 1500 fő – már nem magyar nyelven folytatja tanulmányait. A szakoktatás fellendítése javíthatna ezen a helyzeten” – állapította meg Király András.

Jelenleg a magyar tagozaton tanuló kilencedik osztályos diákok 24,29 százaléka választotta a 2013-ban újraindított, hároméves szakoktatást.

 

Kimaradt?