Unitáriusok találkoznak a Gyergyói-medencében

Színes programmal, közösségi élménynyújtás- és összekovácsolódás szándékkal szerveznek Gyergyói-medencei Unitárius Napokat szeptember 11−13. között a gyergyószentmiklósi unitáriusok. A gyergyói szórványgyülekezet az egész medencéből meghívja az unitáriusokat.

Az egyházközség életének fejlődésében mérföldkő ez a rendezvény, vallják a szervező gyergyószentmiklósi unitáriusok, akik gazdag programot kínálva hirdetik a szeptember 11-én kezdődő rendezvényüket, melynek – érdekes előadásokat is kínálva – udvarhelyi és csíki lelkészek is vendégei.

„Ezzel a rendezvénnyel legfőbb célunk az, hogy összegyűjtsük, egy helyre toborozzuk a szórványokban és az anyaegyházközségben élő unitárusokat. Közvetett célunk megszólítani azokat a környékünkön élő unitáriusokat, akik még nem tagjai gyülekezetünknek. A szórakozáson és kikapcsolódáson túl szeretnénk közösségi élményt nyújtani kedves híveinknek, megéreztetve velük a közösségbe tartozás jóleső, életboldogító érzését. Úgy gondoljuk, hogy a Gyergyói-medencében élő unitáriusoknak erre mindenképp szükségük van” – írta szerkesztőségünknek Tőkés-Bencze Zsuzsánna gyergyószentmiklósi lelkész.

A programtervezetben a nyitány szeptember 11-én, 18 órától lesz, áhítattal és köszöntő beszédekkel, ezt követi a fiatal unitárius lelkészekből, teológiai hallgatókból megalakult Daltutajok együttes hangszeres előadása. Az esti közös vacsora az „Egy tálból evének” nevet viseli, mely a bográcsgulyás elfogyasztását fedi. Ezt követően Csókfalva-Erdőszentgyörgy unitárius lelkésze, Tőkés Lóránt vezeti a táncházat.

Szeptember 12., szombat programjában a délelőtt 10 órai közös kávézást Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész Mit jelent unitáriusnak lenni? című előadása követi. Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész A vallás a mai ember életében címmel tart előadást, Újvárosi Katalin székelymuzsnai unitárius lelkésznővel pedig közösségi játékokban lehet részt venni. A programban ismerkedési szüneteket is gondosan beterveztek, azalsóboldogfalvi unitárius gyerekek Kőkemény Süti nevű csoportja pedig koncerttel kedveskedik, majd az esti tábortűznél is megadja az alaphangulatot.

A szeptember 13.-i, vasárnapi programzárásra délelőtti,  közös istentiszteletet terveztek a szervezők, akik az esetleges kérdéseikkel a következő elérhetőségeken állnak rendelkezésre : 0744 822 315, gyergyoiunitariusok@gmail.hu.

A Gyergyói-medencében közel 150 unitárius él, akik évekkel ezelőtt házasodás vagy munkahelyi kihelyezés révén kerültek ide. A gyergyói unitáriusok 1973-tól, mint szórványgyülekezet, a Csíkszeredában létrejött Unitárius Egyházközséghez tartoztak, s Száva Péter, majd Simén Domokos lelkész havonta egy alkalommal a református templomban tartott számukra istentiszteletet. A szórványgyülekezet 2002-től vált a Csíkszeredai Unitárus Egyházközség léányegyházközségévé, ebben az évben a gyülekezet ingatlant vásárolt a Márton Áron u. 23. szám alatt, amelyet imaházzá és lelkészi lakássá alakított át. Azóta külön istentiszteleti hellyel rendelkezik a gyülekezet, ahova tavaly óta harangszó hívja vasárnapi istentiszteletre a híveket. A gyülekezet 2009-ben önállósult, vált anyaegyházközséggé. Az anyaegyházközséghez tartoznak a balánbányai, csíkszentdomokosi, gyergyóújfalvi, gyergyócsomafalvi, gyergyószárhegyi, gyergyóditrói és a gyergyóremetei szórványok.

Kimaradt?