Várják a jelölteket a 2015-ös Mentor Díjra

Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjaz a Közösségért Alapítvány, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását, akik tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotásából és 8.000 lej pénzjutalomból áll. Bárki nyújthat be jelölést magyarul is, egyénileg vagy csoportosan, az alapítvány vagy a Mol Románia honlapján. Jelölni 2014. december 31-ig lehet.

Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének (postacím, telefonszám, e-mail cím, intézmény neve) a megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt által felkészített gyermekek, fiatalok legfontosabb eredményeit, a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását. A jelölésnek egyaránt ki kell domborítania a jelölt szakmai és emberi kvalitásait. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölő személy vagy csoport elérhetőségét (postacímét, telefonszámát, e-mail címét) is, hogy szükség esetén, kiegészítő információkat kérhessünk a jelöltről.

Jelöltek lehetnek tanárok, edzők, nevelők, akik 18 év alatti fiatalokat oktatnak, nevelnek, képeznek, kísérnek, vagy szakköröket vezetnek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását; - akik képesek fokozott figyelmet fordítani a - családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt - hátrányos helyzetben levő gyerekekre a sikerért folytatott küzdelmükben, akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását, akik pályafutásuk során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?