Mit hozott a szociális ellátás szigorítása Sepsiszentgyörgyön?

Tucatnyi sepsiszentgyörgyi rászoruló család játszotta el utolsó esélyét, ezért kikerül a szociális támogatási rendszerből, vagyis elveszíti az önkormányzat által biztosított lakását. Ugyanakkor több mint 50 támogatott családnak az elmúlt egy évben sikerült javítania életkörülményein, sőt néhányan hamarosan megállhatnak saját lábukon – tájékoztatta lapunkat Tischler Ferenc alpolgármester.

Mint arról beszámoltunk, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat több mint egy évvel ezelőtt döntötte el, hogy szigorítja szociális politikáját, amely többé nem támogatja a semmittevést, hanem arra ösztönzi a rászorulókat, hogy tegyenek többet maguk és családjuk érdekében, ne csak a társadalom támogatására várjanak.

Hibás koncepció

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat egy évvel ezelőtt elkezdte felszámolni a csíki negyedi Sing-Sing-nek nevezett szociális tömbházat, ahol azt megelőzően két évtizedig biztosítottak lakást 110 problémás családnak. Hibásnak bizonyult ugyanis az a koncepció, hogy több mint 500 rászorulóból álló közösséget bezsúfoltak egy Csíki negyedi épületbe, hiszen a többségük nem tett semmit azért, hogy változtasson az életén, kizárólag segélyekből próbált megélni, sőt bandákba verődve hangoskodtak, fosztogattak és terror alatt tartották a környéket, ami miatt rendkívüli mértékben megromlott a Csíki negyed megítélése.

Az önkormányzat szigorú szociális politikájának első lépéseként tavaly egy független szakértőkből álló bizottság mérte fel a Sing-Singben lakó családok helyzetét, és a közös konyhás és közös fürdőszobás megoldás helyett a felújított Mikes Kelemen utcai tömbházban garzonlakásokat kapott az  a 69 család, amelynek tagjai bebizonyították, hogy nemcsak állami és önkormányzati segítségre várnak, gondoskodtak gyerekeikről, és megpróbáltak saját lábra állni. Ezek a családoknak a felújított lakásokért havi 30-50 lej közti lakbért, illetve az önkormányzat által támogatott közköltségi számlákat kell fizetniük, ami a téli hónapokban sem haladja meg a havi 250 lejt.

Ötven család jó úton jár

Egy évvel ezelőtt, a Mikes Kelemen utcai szociális tömbház átadásakor, a lakók beköltözésekor Antal Árpád polgármester rámutatott: „ez az utolsó utáni esélyük, ha rendetlenség lesz, ha nem fizetik a számlákat, soha többet nem kapnak segítséget az önkormányzattól”. Amikor rádöbbentek, hogy nincs más lehetőség, az érintettek többsége  igyekezett javítani életkörülményein, munkát szereztek, fizették számláikat, gondoskodtak gyerekeikről, és kerülték a rendbontást. Tucatnyi család azonban elmaradásokat halmozott fel, nem teljesítette az önkormányzat feltételeit, így velük hamarosan felbontják a szerződést, gyerekeiket állami gondozásra bízzák, a felnőttek pedig az éjszakai szállón kaphatnak menedéket, és újra végig kell járniuk a szociális ellátó rendszer lépcsőfokait – mondta Tischler Ferenc.

Az alpolgármester szerint egy év elteltével az önkormányzat bizottsága felmérte a Mikes Kelemen utcai tömbházban lakó családokat, és azt állapította meg, hogy kilenc család van, amelynek tagjai olyan munkahelyet szereztek, ahol havi kétezer lejnél magasabb fizetést kapnak, így már nem számítanak szociális esetnek. Ők azonban még maradhatnak a szociális lakásukban, hogy helyzetük stabilizálódjon, és segítenek nekik abban, hogy idővel önálló életet éljenek.

Közel 50 családról bebizonyosodott, hogy jó úton jár, a legjobban teljesítő 5 család számára az önkormányzat felajánlotta, hogy átköltözhetnek a jelenleginél is jobb körülményeket biztosító Stadion utcai szociális lakásokba. Ugyanakkor 12 családot kénytelen  volt beperelni az önkormányzat, mert nem fizették a támogatott lakbérüket és közköltségi számláikat sem, így amint a bíróság felbontja a szerződésüket, el kell hagyniuk a szociális tömbházat, ők a szociális ellátó rendszer legalsó pillérén, az éjszakai menedékhelyen húzhatják meg magukat.

Pszichológiai harc

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat egy hónapja újította fel a Csíki negyedi Sing Sing-ben berendezett éjszakai szállót, így az épület első emeletén a hajléktalan nőket, a második emeleten pedig a férfiakat szállásolják el éjszakára. Az éjszakai szálló működtetését a Máltai Szeretetszolgálatra bízták, és nagyon szigorú szabályokat szabtak meg, bekamerázták az éjszakai szállót, van állandó orvosi felügyelet, de szociális munkás és pszichológus is teljesít szolgálatot.

Bejelentkezni este 7 és 9 óra között lehet, és a hajléktalanoknak reggel 8 óráig el kell hagyniuk az épületet. Belépéskor mindenkit szondáztatnak, és akiről kiderül, hogy alkoholt fogyasztott, csak a szabadban töltheti az éjszakát. Belépés után kötelező a zuhanyzás, majd orvos vizsgálja meg a rászorulókat, kilépéskor pedig szponzorok támogatásával zsíros kenyeret és teát kapnak. A Máltai Szeretetszolgálat dolgozói próbálnak idénymunkákat is szerezni, illetve felkutatják a hajléktalanok rokonait, és próbálják visszahelyezni őket családjuk körébe.

Tischler Ferenc lapunk érdeklődésére elmondta, folyamatos pszichológiai harc zajlik az önkormányzat, a hajléktalan szállót működtető civil szervezet, illetve a rászorulók között. A rendszert működtetőknek következetesen számon kell kérniük a szabályok betartását, mert ha egy kis rést hagynak, a hajléktalanok azonnal visszaélnek, mondta az alpolgármester, aki szerint az első napokban az érintettek nem hitték el, hogy valóban olyan szigorúak lesznek a szabályok, ahogyan azt meghirdették, ezért sokan részegen jelentkeztek be a menedékhelyre, nekik azonban nem adtak helyet, így a 66 férőhelyes éjszakai szállóra mindössze 5-6 férfi jutott be.

Egy hét eltelte után azonban belátták, hogy be kell fejezniük az italozást, így ma már átlag 12-en húzzák meg magukat a menedékhelyen, és már megjelent az első két hajléktalan asszony is. Tischler Ferenc szerint vannak még hajléktalanok, azonban nyári időszakban vidéken húzzák meg  magukat, ahol idénymunkákat vállalnak. Tapasztalatok szerint szeptember-októberben lesz nagyobb igény a hajléktalan szállóra. Az alpolgármester szerint a szigorú rendszer másik pozitívuma, hogy néhány hajléktalan megköszönte a működtetőknek, hogy leálltak az italozással, és sokan könyveket kértek a szálló működtetőitől. „Egy férfi elmondta, hogy 30 éve nem fogott könyvet a kezébe, de most tiszta fejjel úgy érzi, hiányzik neki az olvasmány” – számolt be az alpolgármester.

Folytatódik a felúíjtás

Szentgyörgyön folytatódik a szociálislakás- felújítás, miután a fejlesztési minisztérium jelezte, hogy biztosítja az ehhez szükséges pénzt. A Mikes Kelemen utcai, egykor legénylakásoknak épített két tömbházat évekkel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat, az egyik lépcsőházát tavaly újították fel, és nemrég elkezdődött a másik lépcsőház felújítása is. Az alpolgármester szerint egy hónap alatt be lehetne fejezni a munkálatokat, azonban a licitet megnyerő brassói vállalkozó késlekedik a kivitelezéssel, de bíznak benne, hogy őszig megoldódik a probléma.

A városháza tervei szerint,a Sing-Sing néven elhíresült lerobbant otthonból még harminc családot költöztetnek át a felújított, jobb körülményeket szavatoló, de szigorú szabályokkal működtetett szociális lakásokba. Ezek a családok csak akkor számíthatnak az önkormányzat támogatására, ha minden adósságukat törlesztik, fizetik a számláikat, a lakást tisztán tartják, különben nem újítják meg a szerződésüket, a gyerekeiket állami gondozásba adják, ők pedig már csak az éjjeli menedékhelyen húzhatják meg magukat.

Kimaradt?