banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Fiatalok kezdeményezéseit várja a Com’ON Kolozsvár

Elindította a PONT Csoport a Com’ON Kolozsvár ifjúsági részvételi folyamat 2020-as kiadását. Olyan kolozsvári fiatalok jelentkezését várják, akik kezdeményezéseikkel szeretnének hozzájárulni a város jobbá tételéhez, a Let’s do well together! mottó szellemében.

A PONT Csoport közelménye szerint a kezdeményezéseket augusztus 8-ig lehet benevezni, a nyerteseket pedig online szavazás alapján választják ki. Az első 45 kezdeményezés egyenként legfeljebb 3500 lejes támogatásban részesül Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa  részéről. A kezdeményezések megvalósításának határideje 2020 novembere.A Com’ON Kolozsvár 2019-es kiadására érkezett kezdeményezések változatos programokat kínáltak a város lakosságának. A csapatok pantomim-játékokat szerveztek állami intézményekben, filmvetítést tartottak gyerekeknek, freskófestésre hívták a középiskolásokat, WhatsApp műhelyt tartottak időseknek. A tavaly megvalósult 37 kezdeményezés legsikeresebb pillanatait videóban összegezték. 

Az ifjúsági részvételi folyamat idei mottója Let’s do well together! A mottó az egyének és a közösség jólétére utal, amelyen közösen lehet javítani. Ez az általánosan is fontos téma ebben a különleges időszakban megkerülhetetlenné vált, a fiatalok pedig mind maguk, mind a város számára kreatív és élvezetes ötletekkel járulhatnak hozzá a közös jóléthez.

Kik és hogyan jelentkezhetnek? Az ifjúsági folyamatba olyan informális csoportok nevezhetnek be kezdeményezéseket, amelyek legalább 3 tagból állnak, a fiatalok 14-35 év közöttiek és nem tagjai valamilyen hivatalos szervezetnek, illetve ha mégis azok, akkor elsősorban a kolozsvári közösség javát szolgáló, értékteremtő képességüket helyezik előtérbe.

Egy csapat több kezdeményezést is javasolhat, ugyanakkor egy csapatnak legfeljebb 3 kezdeményezése részesülhet jutalomban, amennyiben elegendő szavazatot szereznek. Olyan kezdeményezések is benevezhetők, amelyek kizárólag online zajlanak, azzal a kitétellel, hogy elsősorban Kolozsvár lakosságát szólítsák meg. A bizonytalan helyzet miatt a szervezők azt javasolják, hogy a csapatok készüljenek fel a kezdeményezések esetleges átszervezésére, pontosabban arra, hogy azokat online is meg lehessen valósítani. A jelentkezési feltételek részletes leírása a szabályzatban olvasható.

Hogyan zajlik a regisztráció? A regisztrációhoz a comoncluj.ro oldalra kell belépni, ahol az alábbi űrlapot kell kitölteni. (https://comoncluj.ro/register) Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 8., 23:59.

Hogyan zajlik a folyamat? A regisztrációt követően, a kolozsvári közösség online szavaz a kedvenceikről. Az első 45 ötletet Kolozsvár önkormányzata egyenként legfeljebb 3500 lejes pénzdíjban részesíti, a nyertes kezdeményezéseket november közepéig kell megvalósítani.

„A kolozsvári fiatalok mindig kreatívnak bizonyultak, részvételükre lehet számítani. Kíváncsian várjuk idei kezdeményezéseiket, és úgy gondoljuk, legalább annyira leleményesek lesznek, mint a korábbi kiadásokban. Hálásak vagyunk a kolozsvári fiatalok ötleteikért, és minél több támogatást szándékozunk nyújtani nekik annak érdekében, hogy hatással lehessenek közösségükre. Mert ez a Com’ON Kolozsvár – We do well together” – mondta Farkas András, a PONT Csoport stratégiai igazgatója.

Az idei kiadás prioritásai, kiemelt témái:

Egészség – Hogyan érzik magukat most a fiatalok, és mit tehetnek annak érdekében, hogy mindannyian jobban érezzük magunkat, fizikai és mentális szempontból egyaránt? Ebben a témában a fizikai, mentális vagy lelki egészség javítását szolgáló kezdeményezéseket várnak, de az ötletek kapcsolódhatnak az egészséges életmódhoz is: mit együnk, hogyan aludjunk, hogyan és mennyit sportoljunk.

Oktatás – Hogyan lehet a fiatalokat jobban felkészíteni arra, hogy jobban boldoguljanak az életben? Mit szeretnének ehhez megtanulni, megismerni? A közösség számára nagyon hasznosak lehetnek az oktatással kapcsolatos ötletek, amelyek általános vagy specifikus képességeket kívánnak fejleszteni. Ide tartozik a nonformális oktatás is, a digitális eszközöket is ideértve, amelyek a kreativitás, az együttműködés képessége vagy a problémamegoldás képességének fejlesztéséhez járulnak hozzá; valamint a nemek és a nemzetiségek közötti egyenlőség témája is.

Részvétel – Mit tehetnek a fiatalok a közösség érdekében, hogyan vehetnek részt a város életében? Ebben a kategóriában olyan ötleteket várnak, amelyek kezdeményezőkészséget, együttműködést, polgári, szociális, kulturális résztvételt ösztönöznek. Az ebben a kategóriában nevezett kezdeményezések kultúrával, sporttevékenységekkel, önkéntességgel, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatosak lehetnek, ugyanakkor foglalkozhatnak az esélyegyenlőség témájával is a közösségi életben való részvételben.

Támogató környezet – Milyen városra van szükségük a fiataloknak, hogy maximálisan kiteljesedhessenek, aktívan részt vegyenek a közösség igényeinek kielégítésiben és a városfejlesztésben? A jelentkezőket arra ösztönzik, hogy azonosítsanak és aktiváljanak kolozsvári tereket, vagy gondoljanak újra már meglévőket, hogy azok más funkciókat töltsenek be, akár átmenetileg. Az ebben a témában érkező kezdeményezések szólhatnak az ifjúságot támogató szolgáltatásokról, ifjúsági központokról, mobilitásról, közlekedésről, valamint ifjúsági közpolitikákról is.

A Com’ON Kolozsvár 2019-es kiadásában 19 csapat, összesen 87 fiatal valósította meg a kolozsvári közösség által megszavazott kezdeményezéseit. A rendezvényeken és egyéb megmozdulásokon körülbelül 1800 látogató vett részt, minden korosztályból. A kezdeményezéseket 33 helyszínen valósították meg. A 37 nyertes ötletet a kolozsvári közösség online szavazata alapján választották ki. Több mint 3000 kolozsvári lakos szinte 10.000 szavazatot adott a 137 ötletre, amelyeket 127 csapat, összesen 500 fiatal nyújtott be.

Kapcsolódók

Kimaradt?