banner_xRg6ZFl6_Koldok_970x250.gif
banner_30Cewl4A_Copy of 1_300x250.gif

Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól az egyház nevében

Bocsánatot kért az egyház nevében Ferenc pápa a balázsfalvi roma közösség tagjaitól a történelem folyamán a romákat ért igazságtalanságokért, „a rossz bánásmódért” és „szegregációért”.  

Romániai látogatása harmadik napjának végén a balázsfalvi roma közösséggel találkozott Őszentsége a két héttel ezelőtt felszentelt templomban. 

„Nyomja egy teher a szívemet. A diszkrimináció, a szegregáció és a rossz bánásmód terhe, amit közösségeiknek el kellett szenvedniük. A történelem azt bizonyítja, hogy a keresztényektől, még a katolikusoktól sem volt idegen ez a bánásmód. Emiatt szeretnék bocsánatot kérni. Bocsánatot kérek az egyház, az Úr nevében önöktől azokért a pillanatokért, amikor a történelem folyamán diszkrimináltuk, rossz bánásmódban részesítettük önöket, rossz szemmel, Káin szemével, és nem Ábel szemével néztük önöket, és nem voltunk képesek értékelni önöket” – mondta Ferenc pápa. 

A pápa Káin és Ábel bibliai történetével szemléltette a közömbösség romboló hatását. „Káin számára nem volt fontos a testvére. A közömbösséggel tápláljuk az előítéleteket és gyűlöletre uszítunk. Ahányszor elhamarkodottan ítélünk, szavakkal megsértjük a másikat, távolságot ékelünk egymás közé. Amikor valakit hátrahagyunk, az emberiség nem tud már előre menni. Nem vagyunk jó keresztények, de még emberek sem, ha nem vagyunk képesek látni magát a személyt előítéleteink nélkül. Az emberiség történelmében mindig lesznek Ábelek és Káinok” – mutatott rá Ferenc pápa.

Azt tanácsolta a jelenlevőknek, hogy ne tartsanak haragot, mert „rosszal nem lehet megjavítani a rossz dolgokat, a bosszú nem lesz elégtétel az igazságtalanságra, a harag nem tesz jót a szívünknek és a magunkba zárkózás nem közelít mások felé”. Jézus útját kell követni, ami „fáradtságosabb ugyan, de ez az út vezet a békéhez. És ez az út a megbocsátáson keresztül vezet” , mondta a pápa az egybegyűlteknek. 

„Népként (...) nem kell félniük attól, hogy megmutassák sajátosságaikat, amelyek megjelölik útjukat, és amelyekre oly nagy szükségünk van: az élet és a család értékelése (...); a szolidaritás, a vendégszeretet, a közösség gyengébb tagjainak a megsegítése, védelme; az idősek iránti tisztelet; a vallásosság, a spontenaitás és az élet szeretete. Ne fosszák meg a társadalmat, amelyben élnek ezektől az értékektől, de fogadják el mindazt a jó dolgot, amelyeket mások nyújthatnak” – fogalmazott.

„Gazdagabban” távozik

Rámutatott, „gazdagabban” távozik Romániából.  „Magammal viszem a helyeket és pillanatokat, de főként az emberi arcokat. Ezek az arcok meg fogják színesíteni emlékeimet és jelen lesznek imáimban. (...) Most megáldom önöket, de előbb van egy nagy kérésem: imádkozzanak értem!” – kérte a pápa a jelenlevőket. 

A roma közösséggel való találkozóját követően Ferenc pápa elindult Balázsfalváról Nagyszeben felé, a rossz időjárási viszonyok miatt ismét gépkocsival. Itt ért véget romániai látogatása: repülőre szállt és Rómába tart. 

 

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?